Print   logon

Lønpolitik

Sygeforsikringen "danmark"s bestyrelse har vedtaget en lønpolitik, som er godkendt af delegeretforsamlingen.

"danmark"s lønpolitik har til formål at medvirke til, at aflønning af ledelsen og ansatte, der har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil, ikke fører til overdreven risikovillig adfærd. Lønpolitikken skal således medvirke til, at "danmark"s ledelse og væsentlige risikotagere arbejder for at fremme en sund og effektiv risikostyring.

Lønnen skal være i overensstemmelse med "danmark"s værdier, forretningsstrategi og langsigtede mål, og lønnen må ikke indebære risiko for interessekonflikter.

Det følger af lønpolitikken, at "danmark" ikke anvender individuel performanceafhængig variabel løn.

De individuelle lønninger for bestyrelse og direktion offentliggøres i ”danmark”s årsrapport. Derudover indeholder formandens beretning på delegeretmødet i april, hvor årsregnskabet godkendes, en omtale af lønpolitikken samt en redegørelse for aflønningen til bestyrelse og direktion.

Ekstern revision foretager mindst en gang årligt kontrol af, om lønpolitikken overholdes.

Bestyrelsen gennemgår regelmæssigt – minimum én gang om året – lønpolitikken med henblik på tilpasning til ”danmark”s udvikling. Ved ændringer af lønpolitikken skal den igen forelægges delegeretforsamlingen.

©2014 Sygeforsikringen "danmark"  Alle rettigheder forbeholdes.       Telefon: 7010 9070       Se adresser  

Vi bruger cookies på sygeforsikring.dk

Sygeforsikring.dk bruger cookies til statistik over besøgende på sitet og til brug af formularer som f.eks. Skriv til os. Du accepterer vores cookies ved at klikke på knappen "Ja til cookies". Du kan altid slette dem igen. Læs mere om vores brug af cookies.

  Ja til cookies