Print   logon

Persondataloven

”d” behandler dine oplysninger fuldt forsvarligt og i overensstemmelse med Persondataloven.

Se Persondataloven.
 

Rettighederne for "danmark"s medlemmer, der er specificeret i Persondataloven, er:
 

  • God databehandlingsskik

Behandling af personoplysninger skal ske i overensstemmelse med god databehandlingsskik.

  • Samtykke

Når "danmark" registrerer helbredsoplysninger om en person, skal det ske med personens samtykke. Personen kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke.

  • Oplysningspligt

Medlemmet skal have oplyst, hvad de registrerede oplysninger anvendes til. Læs mere om anvendelse af oplysninger.  

  • Indsigtsret

Medlemmet har ret til at få oplyst, hvad der er registreret hos "danmark". Det er navn, adresse, personnummer, forsikringsgruppe og eventuelle medforsikrede. Endvidere kontingentindbetalinger og udbetaling af tilskud.

  • Rettelse af fejl

Hvis det viser sig, at "danmark" har registreret ukorrekte oplysninger om en person, skal "danmark rette/slette disse oplysninger, hvis personen ønsker det.

  • Oplysning om databehandling

"danmark" er dataansvarlig for de registrerede oplysninger. Forsikringens DataCenter (FDC) foretager databehandlingen for "danmark".

  • Klageadgang

Der kan klages til Datatilsynet over behandlingen af oplysninger om den pågældende. Hvis der er noget, som du vil have uddybet, kan du kontakte Datatilsynet eller "danmark".


©2014 Sygeforsikringen "danmark"  Alle rettigheder forbeholdes.       Telefon: 7010 9070       Se adresser  

Vi bruger cookies på sygeforsikring.dk

Sygeforsikring.dk bruger cookies til statistik over besøgende på sitet og til brug af formularer som f.eks. Skriv til os. Du accepterer vores cookies ved at klikke på knappen "Ja til cookies". Du kan altid slette dem igen. Læs mere om vores brug af cookies.

  Ja til cookies