Print   logon

Regninger

Bliver min regning altid overført automatisk til ”danmark”?

Svar

I langt de fleste tilfælde kan din behandler overføre regningen automatisk og direkte til ”danmark”.

For nogle ydelser vedkommende er det et KRAV at der sker elektronisk overførsel. Det gælder f.eks. medicin, zoneterapi, psykologhjælp og fodbehandling (se nærmere i tilskudsoversigten).

Du kan se på din regning, om den automatisk bliver overført til ”danmark”. Hvis du er i tvivl, kan du spørge din behandler.

 


Mine regninger bliver overført automatisk til ”danmark”. Hvad sker der nu?

Svar

Når du har været til behandling, overfører din behandler dine oplysninger om regningen til os. Derefter vil dit tilskud stå på ”dit danmark”, hvor du kan se yderligere detaljer om tilskuddet under punktet "Tilskud".

 


Hvor skal jeg sende mine regninger hen?

Svar

Som regel kan behandleren/apoteket indberette regningen direkte til ”danmark”.

I nogle tilfælde er indberetning et krav. Der er dog tilfælde, hvor ”danmark” accepterer at betale tilskud på baggrund af en original regning, der ikke er indberettet af behandleren. Det fremgår af listen over tilskud, om det er en forudsætning, at der sker indberetning fra behandlerens side. 

Hvis der ikke er krav om indberetning fra behandlingen, kan du sende den originale regning til ”danmark” (vi modtager ikke regninger, der er vedhæftet en e-mail). Det skal dog ske inden for 3 år regnet fra den dag, du modtog behandlingen.

Bemærk, at det vil fremgå af regningen, om den er indberettet til "danmark". Er du i tvivl, så forhør dig hos din behandler, inden du sender regningen ind til dit lokale ”danmark”-kontor.

 

 


Jeg har modtaget regningen som pdf-fil, kan denne benyttes hos jer?

Svar

Hvis du har modtaget regningen som en pdf-fil, skal du printe regningen ud og sende den til os. Du kan ikke sende den til os på e-mail eller fax.

Når du har printet den ud skal du skrive følgende erklæring:

Jeg bekræfter, at jeg har modtaget og betalt de ydelser, der fremgår af denne regning, og at jeg ikke modtager eller vil søge om hel eller delvis refusion af udgiften fra anden side.

Du skal underskrive erklæringen og sende den sammen med regningen til "danmark".

Du har også mulighed for at sende din regning til os elektronisk via "dit danmark" under Generelt - Kontakt.

 


Hvad skal der være af oplysninger på regningen, for at jeg kan få tilskud fra ”danmark”?

Svar

Din regning skal være original, og oplysningerne om din behandling skal være specificeret. Derudover skal dit cpr-nummer også stå på regningen.

Hvis tilskuddet udgør 2.000 kroner eller mere pr. regning, skal der vedlægges en kvittering. Det kan f.eks. være et kontoudtog fra din bank.

"danmark" giver ikke tilskud på grundlag af en fotokopi eller fax. Du skal altid indsende den originale regning.

Hvis der står "Overføres til "danmark"" på regningen, skal du ikke sende den ind. Så vil regningen automatisk blive overført til "danmark", når du har betalt den.

 


Hvordan er regningskravene, hvis jeg skal have behandling i udlandet?

Svar

Du kan få tilskud fra "danmark" til visse behandlinger, som bliver foretaget i et EU/EØS-land. Du kan dog ikke få tilskud til den del, der er omfattet af det offentlige.

Se oversigten over tilskud. Under hver tilskudskategori kan du se flere detaljer.

Krav til dokumentation for at få dækning i udlandet:

  • Specificeret og kvitteret regningsmateriale med påført navn, adresse og personnummer for den der har fået ydelsen.
  • Beskrivelse af ydelsen.
  • Dokumentation for at behandleren i det andet land er autoriseret i dette land.
  • De nævnte dokumentationer skal være på enten dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk. Alternativt kan du sende en autoriseret translatøroversættelse af dokumentet. 
  • Hvis der også er offentlig dækning, skal afregningsbilag fra det offentlige afleveres til "danmark".
  • Ved operationer i andre EU/EØS-lande, skal "danmark"s forhåndsgodkendelse altid søges.
     

 


Accepterer ”danmark” kopier af regninger?

Svar

Du kan ikke få tilskud på baggrund af en kopi af din regning. Du skal sende din originale regning til ”danmark” for at få tilskud.

 


Hvad er "gebyr til apoteket"?

Svar

Apoteket kræver et gebyr for den service, apoteket yder "danmark". Vi fratrækker derfor et gebyr på vegne af apoteket, når vi udbetaler tilskud til medicin.

Læs mere om gebyr til apoteket.
 

 


Jeg har en gammel regning. Er den forældet?

Svar

Regninger forældes efter tre år. Så hvis din regning er mere end 3 år gammel eller rettere, hvis det er mere end 3 år siden, du modtog den behandling regningen omfatter, så er din regning forældet.

Hvis din regning er under tre år gammel, kan du sende den til "danmark", så vi kan beregne og udbetale dit tilskud.

 

©2014 Sygeforsikringen "danmark"  Alle rettigheder forbeholdes.       Telefon: 7010 9070       Se adresser  

Vi bruger cookies på sygeforsikring.dk

Sygeforsikring.dk bruger cookies til statistik over besøgende på sitet og til brug af formularer som f.eks. Skriv til os. Du accepterer vores cookies ved at klikke på knappen "Ja til cookies". Du kan altid slette dem igen. Læs mere om vores brug af cookies.

  Ja til cookies