Print   logon

Børn Kombi, Børn Ulykke og Børn Sygdom

Suppler dit barns gratis dækning i "danmark" med en børneforsikring, der sikrer dit barn økonomisk i tilfælde af ulykke og/eller sygdom, og giver din familie lidt ekstra tryghed.

Du kan vælge mellem 3 forskellige børneforsikringer:

  • Børn Kombi (kræver helbredserklæring)
  • Børn Ulykke
  • Børn Sygdom (kræver helbredserklæring)

 

Forsikringerne dækker hele døgnet og overalt – i vuggestue, børnehave, skole, fritidsaktiviteter, på arbejde og hjemme.

Dækningsoversigt

Herunder kan du få et overblik over, hvad de tre børneforsikringer dækker: 

Børneforsikringer: Børn
Kombi
Børn
Ulykke
Børn
Sygdom
Varigt mén som følge af ulykke, herunder dobbelterstatning
Dækningssum: 846.000 kr.
 
Tandskade som følge af ulykke  
Behandlingsudgifter ved ulykke  
Dødsfaldsdækning som følge af ulykke. Engangsbeløb: 50.000 kr.  
Transportudgifter ved ulykke  
Psykologisk krisehjælp  
Varigt mén som følge af sygdom, herunder dobbelterstatning
Dækningssum: 846.000 kr.
 
Hospitalskompensation  
Dødsfaldsdækning ved sygdom. Engangsbeløb: 50.000 kr.  

Et tilvalg til dit barn

Kan tegnes til børn:

 som er medlem af     "danmark" og

 opfylder forsikringens     helbredskrav

Forsikringen kan tegnes fra barnet er tre måneder, og indtil 3 måneder før
barnet fylder 15 år.

 

 

Børn Kombi, Børn Sygdom, Børn Ulykke 2017

 

 

Bliv medlem

Tegn tilvalg

Se priser

Forsikringsbetingelser

 

 

Børn Kombi
– dækker både ulykke og sygdom

De fleste af os tror, at vi har sikret vores børn med familiens ulykkesforsikring. Men hvis dit barn bliver invalideret af en sygdom, dækker ulykkesforsikringen desværre ikke. Med børneforsikringen Børn Kombi sikrer du dit barn økonomisk i tilfælde af både ulykke og sygdom.

Varigt mén af sygdom eller ulykke
Hvis dit barn får varige mén på grund af en sygdom eller ulykke, betragtes det som invaliditet. Hvor stor erstatningen er, afhænger af, hvor alvorlig invaliditeten er, og den fastsættes som en procentsats.

Dit barn får dækning fra 5 % invaliditet. Børn Kombi giver dobbelterstatning fra og med 30 % invaliditet.

Dækningssummen for invaliditet på grund af sygdom eller ulykke er på 846.000 kr. Det betyder, at dit barn kan få udbetalt op til 1.692.000 kr. på grund af den dobbelte erstatningssum ved invaliditet over 30 %. Erstatningen udbetales, uanset om barnet får erstatning fra anden side.

Hospitalskompensation
Hvis dit barn bliver indlagt på hospitalet i minimum 8 sammenhængende dage, får du en udbetaling på 300 kr. pr. døgn i maksimalt 365 dage.

Dødsfald
Hvis dit barn dør som følge af sygdom eller ulykke, udbetales et engangsbeløb på 50.000 kr. for eksempel til hjælp til begravelsesudgifter.

Behandlingsudgifter ved ulykke
Skal dit barn i behandling hos kiropraktor eller fysioterapeut efter at have været ude for en ulykke, dækkes udgifterne til det. Det gælder også behandling af tandskader som følge af en ulykke.

 

Børn Ulykke

Hvis du kun ønsker at tegne en ulykkesforsikring til dit barn, skal du vælge Børn Ulykke. Så er dit barn dækket i tilfælde af ulykke.

Varigt mén af ulykke
Hvis dit barn får varige mén på grund af en ulykke, betragtes det som invaliditet. Hvor stor erstatningen er, afhænger af hvor alvorlig invaliditeten er, og den fastsættes som en procentsats.

Dit barn får dækning fra 5 % invaliditet. Børn Ulykke giver dobbelterstatning fra og med 30 % invaliditet. Dækningssummen for invaliditet på grund af ulykke er på 846.000 kr. Det betyder, at dit barn kan få udbetalt op til 1.692.000 kr., på grund af den dobbelte erstatningssum ved invaliditet over 30 %. Erstatningen udbetales, uanset om barnet får erstatning fra anden side.

Dødsfald
Hvis dit barn dør som følge af ulykke, udbetales et engangsbeløb på 50.000 kr. for eksempel til hjælp til begravelsesudgifter.

Behandlingsudgifter ved ulykke
Skal dit barn i behandling hos kiropraktor eller fysioterapeut efter at have været ude for en ulykke, dækkes udgifterne til det. Det gælder også behandling af tandskader som følge af en ulykke.

 

Børn Sygdom

Sygdom er ikke noget, vi har lyst til at tænke på, og slet ikke når det gælder vores børn. Men hvis dit barn bliver invalideret af en sygdom, så dækker en almindelig ulykkesforsikring ikke. Det gør Børn Sygdom.

Varigt mén af sygdom
Hvis dit barn får varige mén på grund af en sygdom, betragtes det som invaliditet. Hvor stor erstatningen er, afhænger af hvor alvorlig invaliditeten er, og den fastsættes som en procentsats.

Dit barn får dækning fra 5 % invaliditet. Børn Sygdom giver dobbelterstatning fra og med 30 % invaliditet.

Dækningssummen for invaliditet på grund af sygdom er på 846.000 kr. Det betyder, at dit barn kan få udbetalt op til 1.692.000 kr. på grund af den dobbelte erstatningssum ved invaliditet over 30 %. Erstatningen udbetales, uanset om barnet får erstatning fra anden side.

Hospitalskompensation
Hvis dit barn bliver indlagt på hospitalet i minimum 8 sammenhængende dage, får du en udbetaling på 300 kr. pr. døgn i maksimalt 365 dage.

Dødsfald
Hvis dit barn dør som følge af sygdom, udbetales et engangsbeløb på 50.000 kr. for eksempel til hjælp til begravelsesudgifter.

 

Hvornår er barnet dækket?

Børn Kombi og Børn Sygdom giver ikke ret til udbetaling ved sygdom, som er påvist eller har vist tegn/symptomer inden en vis tid (karenstid), efter at forsikringen er trådt i kraft. Karenstiden er 6 måneder for børn under 1 år ved tegning og 3 måneder for børn over 1 år ved tegning.

Dit barn får ikke erstatning for sygdom, hvor symptomerne er opstået, før forsikringen træder i kraft, ligesom psykiske lidelser som ADHD/DAMP, autisme og spiseforstyrrelser samt let og middelsvær astma, allergi og fødevareintolerance ikke dækkes.

 

Hvornår kan forsikringen tegnes?

Forsikringerne kan tegnes fra barnet er tre måneder, og indtil 3 måneder før barnet fylder 15 år.

Når barnet fylder 16 år, vil If Skadeforsikring videreføre forsikringen med samme dækningssum og dækningsomfang, som gælder for Ifs børneforsikring.

Børn Kombi og Børn Ulykke kan forlænges hos If indtil barnet er fyldt 25 år. Børn Sygdom kan også forlænges indtil barnet er fyldt 25 år – men alene som Børn Kombi.

 

Helbredserklæring

I forbindelse med oprettelsen af Børn Kombi eller Børn Sygdom skal vi bruge en helbredserklæring, som du udfylder for dit barn. Helbredserklæringen skal godkendes af If, for at du kan tegne forsikringen til dit barn. Helbredserklæringen udfylder du på dit-danmark.dk under Tegn børneforsikring, som du finder under menupunktet Dækning.

 

Anmeldelse af skade

Du skal anmelde skaden til If så hurtigt som muligt, efter skaden er sket. Dette kan du gøre på Ifs hjemmeside if.dk under Privat. Eller på:

Telefon: +45 70 12 12 12
Fax: +45 36 87 49 10
E-mail: ulykkeskade@if.dk 

 

Opsigelse

Du kan opsige forsikringen med 30 dages varsel. Hvis barnet endnu ikke har været forsikret i et år, skal du betale et gebyr

 

Har du spørgsmål?

Så kontakt os på telefon 70 10 90 70 eller skriv til os på dit-danmark.dk under Kontakt. 

 

Tegn tilvalget på "dit danmark"

Du kan tegne tilvalgene på dit-danmark.dk. Du skal vælge Tegn Børneforsikring, som du finder unde menupunktet Dækning.

 

Priser

Se en oversigt over priserne på tilvalgene.

 

Har du den gamle Børneforsikring (tegnet før 2016)?

Er du en af dem, som har tegnet den gamle Børneforsikring, kan du læse mere om dette tilvalg her

Bemærk du kan skifte den gamle Børneforsikring ud med en af de nye børneforsikringer - uden at barnet skal afgive ny helbredserklæring. 

 

Børn Kombi, Børn Ulykke og Børn Sygdom udbydes af "danmark" som et tilvalg til barnets medlemskab i Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 5 eller Basis-Sygeforsikring i samarbejde med If skadeforsikring. "danmark" tager sig af indmeldelse, policeudstedelse og opkrævning af betaling, mens If tager sig af den lægelige vurdering og skadebehandling.

Ved tegning af en af disse børneforsikringer, vil "danmark" modtage provision fra If Skadeforsikring.

©2014 Sygeforsikringen "danmark"  Alle rettigheder forbeholdes.       Telefon: 7010 9070       Se adresser  

Vi bruger cookies på sygeforsikring.dk

Sygeforsikring.dk bruger cookies til statistik over besøgende på sitet og til brug af formularer som f.eks. Skriv til os. Du accepterer vores cookies ved at klikke på knappen "Ja til cookies". Du kan altid slette dem igen. Læs mere om vores brug af cookies.

  Ja til cookies