Print   logon

Medlemsmøder

"danmark" holder medlemsmøder rundt om i landet én gang om året. Her bliver du orienteret om "danmark"s virksomhed, og du kan deltage i debatten, om hvilke forslag fra medlemmerne, "danmark" skal give tilskud til. Læs mere om medlemsforslag.

Du kan deltage på alle møderne, men har dog kun stemmeret på mødet i den kreds eller det lokalområde, du bor i. Find dit møde her.

For at få adgang til medlemsmøderne skal du medbringe bevis for, at du er medlem af "danmark". Det seneste indbetalingskort, et kontoudtog eller en oversigt fra Betalingsservice gælder som bevis. Du kan også bestille et medlemsbevis på dit-danmark.dk/Overblik eller kontakte dit lokalkontor.
 

Fælles regler

Der gælder følgende fælles regler for samtlige medlemsmøder:

 • Forslag til valg af repræsentanter og suppleanter skal være anmeldt skriftligt til lokalbestyrelsen og modtaget på det lokale afdelingskontor senest syv dage før mødet afholdes.
 • For at kunne vælges som repræsentant eller suppleant skal man bo i det geografiske område, som er beskrevet, når du søger efter, hvor dit medlemsmøde afholdes.
  Find dit møde her.
 • For at kunne stille op som repræsentant eller suppleant skal man være foreslået af lokalbestyrelsen eller af mindst fem medlemmer fra det geografiske område, hvorfra man som kandidat kan vælges. Et medlem kan kun være stiller for én kandidat.
 • Det er ikke længere muligt at indsende forslag til et medlemsmøde i 2017. Fra midten af februar 2017 kan du sende forslag til et medlemsmøde i 2018. Se, hvilke forslag, der ønskes behandlet på medlemsmøderne i 2017
 • Se lokalafdelingens vedtægter her eller få vedtægterne tilsendt sammen med en oversigt over valgte repræsentanter ved at henvende dig til det afdelingskontor, der betjener den enkelte lokalafdeling af "danmark". Adresser på lokalkontorerne findes under hver lokalafdeling.
 • Det fælles telefonnummer er 70 10 90 70.
 • Denne information gælder som officiel mødeindkaldelse. 

 

Nyttige links

Se, hvilke forslag, der ønskes behandlet på medlemsmøderne i 2017

Se de forslag, der er drøftet tidligere

Se, hvornår de kommende møder finder sted

Lokalafdelingernes vedtægter

Lokalbestyrelser

Adresser

Dagsorden for alle møderne

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om "danmark"s virksomhed i det foregående år.
 3. Valg af kredsens repræsentanter og suppleanter.
 4. Behandling af forslag fra lokalbestyrelsen og/eller medlemmer.
 5. Eventuelt.

©2014 Sygeforsikringen "danmark"  Alle rettigheder forbeholdes.       Telefon: 7010 9070       Se adresser  

Vi bruger cookies på sygeforsikring.dk

Sygeforsikring.dk bruger cookies til statistik over besøgende på sitet og til brug af formularer som f.eks. Skriv til os. Du accepterer vores cookies ved at klikke på knappen "Ja til cookies". Du kan altid slette dem igen. Læs mere om vores brug af cookies.

  Ja til cookies