Print   logon

Gruppe S - tilskud (2013)

Generelt

I Gruppe S kan der optages ansøgere under 60 år, der ikke opfylder "danmark"s almindelige betingelser for at blive medlem af "danmark" og som efter en speciel af "danmark" foretaget lægelig bedømmelse tilbydes denne særlige dækning. Medlemmer af Gruppe S har ikke krav på at kunne skifte gruppe. 

"danmark"s erstatninger i udlandet

Nedenfor under de enkelte tilskud er anført, om "danmark" dækker ydelser og behandlinger i andre lande i EU/EØS end i Danmark.

"danmark" dækker dog ikke den del af udgiften, der er dækket af det offentlige.

Kravene til dokumentation for at få dækning i udlandet er som i det offentlige:

  • Specificeret og kvitteret regningsmateriale med påført navn, adresse og personnummer for den der har fået ydelsen.
  • Beskrivelse af ydelsen.
  • Kopi af eventuel lægehenvisning.
  • Dokumentation for at behandleren i det andet land er autoriseret i dette land.
  • De nævnte dokumentationer skal være på enten dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk.
  • Hvis der er offentlig dækning, skal afregningsbilaget afleveres til "danmark".


Tilskud i Gruppe S for 2014 er de samme som de tilskud, man kan få som medlem af Gruppe 5, dog kan du ikke få tilskud til medicin. Se tilskud for 2014 i brochuren.

 

Gruppe S 2016

 


 

 

 

Akupunktur - Dækkes i Danmark

               
For akupunkturbehandling - efter en stillet lægelig diagnose - ydet af Registreret Alternativ Behandler med bestået eksamen som akupunktør ydes tilskud som det fremgår nedenfor. Der kan kun gives tilskud til én 1. konsultation i behandlingsforløbet for samme sygdomsaktivitet. Det er en betingelse for ydelse af tilskud til akupunktur, at oplysning herom indberettes elektronisk fra akupunktøren til "danmark" efter fastlagt specifikation.                 
1. konsultation 30% af udgiften, dog maks.             110  
Normal behandling 30% af udgiften, dog maks.             70  
1. konsultation rygeafvænning (kræver ikke forudgående lægeligt stillet diagnose), 30% af udgiften, dog maks.            
110
 
Normal behandling rygeafvænning (kræver ikke forudgående lægeligt stillet diagnose), 30% af udgiften, dog maks.            
70
 
Akupunktur kombineret med zoneterapi:                
1. konsultation 30% af udgiften, dog maks.             110  
Normal behandling 30% af udgiften, dog maks.             70  
                 
Der kan maks. inden for 12 måneder gives et samlet tilskud til akupunktur/akupunktur kombineret med zoneterapi på            
600
 
Akupunktur udført af læge                
Udført af alm. praktiserende læge eller speciallæge i almen medicin inkl. lægekonsultation            

 

79

 
Rygeafvænning udført af alm. praktiserende læge eller speciallæge i almen medicin inkl. lægekonsultation            
79
 
Akupunktur udført af speciallæge                
Udført af speciallæge (bortset fra speciallæge i almen medicin) inkl. speciallægekonsultation            

 
124

 
Rygeafvænning udført af speciallæge (bortset fra speciallæge i almen medicin) inkl. speciallægekonsulattion              
124
 
                 

Tandbehandling - Dækkes i EU/EØS-landene

 

 

 

 

 

 

 

 

Tandbehandling

               
Udvidet forebyggende behandling foretaget af privatpraktiserende, autoriseret tandplejer             130  
Ydelser derudover udført af privat praktiserende autoriseret tandplejer i Danmark gives også tilskud, hvis der ud for ydelsen er anført en *.
Provisorier som led i behandlingen erstattes ikke.
               
                 
For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØS-landene gives tilskud efter nedennævnte takster.                
                 
Undersøgelse og tandrensning                
Regelmæssig diagnostisk undersøgelse (RDU) (fra 26 år)*             64  
Regelmæssig diagnostisk undersøgelse (RDU) (fra 18-25 år)*             100%  
Diagnostisk undersøgelse uden offentligt tilskud under 18 år*             85  
Kontrol af fund ved diagnostisk undersøgelse (fra 26 år)*             56  
Kontrol af fund ved diagnostisk undersøgelse (fra 18-25 år)*             100%  
Tandrensning a (mindst 15 tænder)*             105  
Tandrensning b (højest 14 tænder)*             77  
                 
Røntgenundersøgelse                
Bitewings i forbindelse med regelmæssig diagnostisk undersøgelse

(RDU)*

            68  
Bitewings i forbindelse med udvidet diagnostisk grundydelse             68  
Bitewings i forbindelse med kontrol af fund ved diagnostisk undersøgelse*             68  
Røntgenoptagelse*             68  
Panoramaoptagelse, 50% af udgiften, dog maks.*             235  
CT-skanning, 50% af udgiften, dog maks.*             235  
                 
Forebyggende behandling                
Diagnostisk og forebyggende grundydelse (DFG)             121  
Individuel forebyggende behandling (IFB)*             64  
Kontrol efter individuel forebyggende behandling*             56  
                 
Tandfyldninger med offentligt tilskud                
a. ikke kombineret, sølvamalgam             66  
b. kombineret, sølvamalgam             91  
c. dobbelt kombineret, sølvamalgam             166  
d. glasionomerfyldning             138  
d. glasionomerfyldning, flerfladet 50% af udgiften, dog maks.             280  
e. plast, enkeltfladet             138  
f. plast, flerfladet 50% af udgiften, dog maks.             280  
Plast, enkeltfladet med slid på okklusionen 50% af udgiften, dog maks.             280  
Plast, flerfladet med slid på okklusionen 50% af udgiften, dog maks.             280  
Overnstående takster vedr. tandfyldninger gælder også ved gradvis eskavering.                
                 
Tandfyldninger uden offentligt tilskud                
Tandfyldninger, herunder plastrestaureringer uden offentligt tilskud 50% af udgiften, dog maks.            
280
 
Ved uafbrudt medlemskab af Gruppe S i de forudgående 5 år eller mere erstattes 50% af udgiften, dog maks.            

380
 
                 
Rodbehandling                
Pulpaoverkapning             101  
Koronal amputation             101  
Akut oplukning             102  
Apikal amputation og rodfyldning, pr. kanal, 50% dog maks.             185  
                 
Tandudtrækning                
Pr. tand             100  
Standsning af efterblødning i forbindelse med tandudtrækning             40  
                 
Paradontalbehandling                
Almindelig paradontalbehandling* (inkl. laserbehandling)             175   
Udvidet paradontalbehandling* (inkl. laserbehandling)             300  
Udvidet tandrensning* (inkl. laserbehandling)             100  
Tandrodsrensning* (inkl. laserbehandling)             50  
Kontrol efter paradontalbehandling*             55  
Kontrol udvidet paradontalbehandling             55  
Kontrol kirurgisk paradontalbehandling             55  
For kirurgisk paradontalbehandling erstattes 50% af udgiften, dog maks. pr. segment              1.050  
For regenerativ behandling (dvs. membranbehandling eller behandling med emaljeprotein eller behandling med knoglesubstitut) erstattes med 50% af udgiften, dog maks. pr. segment            

 

 
410

 
                 

Enkelttandskroner og –indlæg

Støbte opbygninger/endelige abutments, støbte indlæg, porcelænskroner, porcelænsindlæg, porcelænsfacader, støbte finerkroner, støbte partielle kroner, kroner i metalbunden keramik, indirekte fremstillede plast- og akrylkroner og rodkapper med hybridretension erstattes med 50% af udgiften, dog maks. pr. stk.

           

 

 

 

 


280

 
Ved uafbrudt medlemskab af Gruppe S i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50% af udgiften, dog maks. pr. stk.            
420
 
Provisorier som led i behandlingen erstattes ikke.                
                 
Smertefri behandling                
Lokalbedøvelse, inkl. bedøvelse ved akupunktur, pr. tandbehandling* 50% af udgiften, dog maks.            

 

75

 
Kvælstofforilte (lattergas) 50% af udgiften, dog maks.             75  
Fuld narkose             800  
                 
Anden behandling                
Tandlægevagttillæg inkl. konsultation             180  
Recementering inkl. konsultation              60  
Behandling af følsomme tandhalse inkl. konsultation*              32  
Efterbehandling efter tandudtrækning og operation inkl. konsultation              32  
Behandling af komplikationer ved tandfrembrud inkl. konsultation              32  
Recept              36  
Omsorgstandpleje, maks. inden for 12 måneder              350  
                 
Operation                
Operativ fjernelse af tand, rodspids eller cyste 80% af udgiften, dog maks. pr. tand            

 

400

 
Implantatoperation, maks. inden for 12 måneder              1.000  
Ved uafbrudt medlemskab af Gruppe S i de forudgående 5 år eller mere erstattes implantatoperation med maks. inden for 12 måneder uanset antal            
1.250
 
Tandimplantat, pr. implantat (fixtur) 50% af udgiften, dog maks.              280  
Ved uafbrudt medlemskab af Gruppe S i de forudgående 5 år eller mere erstattes pr. implantat (fixtur) 50% af udgiften, dog maks.            
420
 
Andre operationer 50% af udgiften, dog maks.             400  
Histologisk undersøgelse af vævsprøve 50% af udgiften, dog maks.             100  
                 
Tandregulering                
Indledende ortodontisk undersøgelse og konsultation             110  
Fuldstændig ortodontisk undersøgelse og behandlingsplan             220  
Indledende ortodontisk studiemodelsæt             110  
Indledende panorama røntgenundersøgelse samt indledende profilrøntgenoptagelse            

235

 
Aftageligt pladeapparatur             375  
Lille fast apparatur i én kæbe, dog maks. 6 tænder             660  
Fuldt fast apparatur             825  
Aftageligt retentionsapparatur             330  
Fast retentionsapparatur             165  
Rep. tandbøjle 50% af udgiften, dog maks             110  
                 
Bidfunktionsbehandling                
Initial bidfunktionsundersøgelse             60   
Fuldstændig klinisk bidfunktionsundersøgelse 80% af udgiften, dog maks.             225   
Supplerende undersøgelser (kæbeledsrøntgen, artikulatorundersøgelse) 50% af udgiften, dog maks.            

 

219 

 
Panorama røntgenoptagelse 50% af udgiften, dog maks.             235  
Fysioterapi:                
Varmebehandling             28   
Blokade             28   
Instruktion i muskeløvelser             28   
Skinner 50% af udgiften, dog maks.             400   
Okklusal slibning:                
Initial slibning             30  
Generel slibning 50% af udgiften, dog maks.             225   
Reparation/regulering af bideskinne 50% af udgiften, dog maks.             125   
                 

Fysioterapi - Dækkes i EU/EØS-landene

               
For fysioterapeutisk behandling ydet på godkendt klinik af autoriseret fysioterapeut efter henvisning fra læge gives der tilskud efter nedenstående takster, som omfatter en del af taksterne i overenskomsten mellem regionerne og Danske Fysioterapeuter.

 

Der kan kun gives tilskud til én første konsultation i behandlingsforløbet for samme sygdomsaktivitet. Der kan maksimalt ydes tilskud til én Normalbehandling kombineret med et tillæg for særligt tidskrævende indsats og/eller holdtræning samme dag.

Der kan ikke gives tilskud til en individuel behandling og opfølgende træningsterapi samme dag, dog kan der gives tilskud til en kort behandling behandling og opfølgende træningsterapi samme dag.

               
                 
Første konsultation             126   
Normalbehandling             84   
Kort behandling             56   
Opfølgende træningsterapi             28   
Tillæg særligt tidskrævende indsats             28   
Første konsultation samme dag som holdtræning             126   
Normalbehandling samme dag som holdtræning             84   
Kort behandling samme dag som holdtræning             56   
Tillæg særligt tidskrævende indsats samme dag som holdtræning             28  
Holdtræning             56   
Tillæg for behandling i hjemmet.
(Fysioterapeut m. fast klinikadresse)
Afstandstillæg 0-4 km
           

 

 

3

 
Afstandstillæg 5-10 km              9   
Afstandstillæg over 10 km             12   
(Fysioterapeut u. fast klinikadresse)
pr. behandlingsseance
           

 

6

 
                 

Kiropraktor - Dækkes i EU/EØS-landene

               
Der ydes tilskud til kiropraktisk behandling udført af autoriseret kiropraktor efter nedenstående takster. Tilskud gives til de samme ydelser og på samme vilkår som angivet i overenskomst mellem regionerne og Dansk Kiropraktor Forening. Der kan maks. gives tilskud til én basisydelse, én træningsydelse, én primær røntgenundersøgelse og én ultralydsundersøgelse på samme dag.                
                 
Basisydelser med evt. tillægsydelser                
Førstegangsbesøg/nyt problem             129  
Førstegangsbesøg/nyt problem og tillægsydelse             161  
Førstegangsbesøg/nyt problem og stor tillægsydelse             193  
Tilbagefald inden for 12 mdr.             97  
Tilbagefald inden for 12 mdr. og tillægsydelse             129  
Tilbagefald inden for 12 mdr. og stor tillægsydelse             161  
Opfølgende konsultation             64  
Opfølgende konsultation og tillægsydelse             96  
Opfølgende konsultation og stor tillægsydelse             129  
Opfølgende konsultation og forebyggende tillægsydelse             97  
Opfølgende konsultation og stor forebyggende tillægsydelse             129  
                 
Træningsydelser                
Opfølgende træningsydelse             32  
Introduktion til superviseret træning             129  
Superviseret træning             64  
                 
Røntgenundersøgelse                
Rekvirering/fortolkning af fremmede billeder             74  
Supplerende røntgenundersøgelse             74  
Primær røntgenundersøgelse ved egne patienter             147  
Primær røntgenundersøgelse efter henvisning fra anden kiropraktor             147  
                 
Ultralydsundersøgelse                
Ultralydsundersøgelse             142  
Ultralydsundersøgelse efter henvisning fra anden kiropraktor             142  
                 

Vaccination - Dækkes i Danmark

               
Vaccination udført af praktiserende læge eller speciallæge              50%   
Vaccine købt på apoteket og ikke indberettet til CTR             50%  
                 

Briller - Dækkes i EU/EØS-landene

               
Briller (2 glas og et stel leveret samtidigt), der er købt hos autoriseret optiker, hvor glassene er individuelt udmålt og tilpasset, dækkes efter følgende takster:                
Enkeltstyrke 30% af udgiften, dog maks.             420  
Flerstyrke 30% af udgiften, dog maks.             800  
                 
Solbriller med styrker på +/- 1 dioptrier eller derover dækkes som briller.                
Der ydes ikke tilskud til andre solbriller.                
                 
"Selvvalgsbriller"                
Der ydes ikke tilskud til selvvalgsbriller                
                 
Stel alene dækkes ikke.                
                 
Glas, der er købt, individuelt udmålt og tilpasset hos autoriseret optiker dækkes efter følgende takster:                
Enkeltstyrke 30% af udgiften, dog maks pr. glas             210  
Flerstyrke 30% af udgiften, dog maks. pr. glas             400  
                 
Abonnement                
Samme regler og takster gælder ved indgåelse af abonnementsaftale med fast aftaleperiode, hvor ejendomsretten til brillerne overgår til medlemmet.
Kopi af abonnementsaftale, hvor abonnementsperioden klart fremgår, skal indsendes til "danmark".
Der ydes ikke tilskud ved forlængelse af abonnementsperiode.
               
                 
Maksimum inden for 12 måneder                
Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til briller, solbriller og enkelte glas på            

 

800

 
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe S i de forudgående 5 år eller mere, gælder der intet maksimum på antallet af briller inden for 12 måneder.                 
                 
For briller eller brilleglas købt på internettet, via postordre o.lign. i Danmark eller i andre EU/EØS-lande gælder yderligere, at der skal foreligge dokumentation for synsprøve foretaget af en autoriseret optiker eller øjenlæge i Danmark.                
                 

Kontaktlinser - Dækkes i EU/EØS-landene

               
Kontaktlinser med styrke købt i abonnement hos autoriseret kontaktlinseoptiker 50% af egenbetalingen dog maks. pr. hele måned

 

(Maks. udgør pr. hele måned pr. øje 20 kroner)

            40   
                 
Køb                
Samme regler og takster gælder for kontaktlinsekøb.                
                 
Tilskud fastsættes ud fra den levetid, linserne er beregnet til, så linser til en hel måned kan være 30 sæt engangslinser, to sæt 14 dages linser eller et sæt månedslinser.
Antal linser og linsetype (f.eks. 6 par månedslinser) samt styrke skal fremgå af regningen.
               
                 
Maksimum inden for 12 måneder                
Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til køb
og abonnement på
           

 

480 

 
                 
Der ydes ikke tilskud til synsprøve, rensning eller anden vedligeholdelse af kontaktlinser.                
                 
For linser købt på internettet, via postordre o.lign. i Danmark eller andre EU/EØS-lande gælder yderligere, at der skal foreligge dokumentation for synsprøve foretaget af en autoriseret kontaktlinseoptiker eller øjenlæge i Danmark. Der skal foretages synsprøve mindst en gang om året.                
                 

Jordemoder - Dækkes i Danmark

               
Konsultation hos privatpraktiserende autoriseret jordemoder erstattes med 30% af egenudgiften, dog maks. pr. konsultation             300  
Jordemoderhjælp i forbindelse med fødsel erstattes med 30% af egenudgiften, dog maks.             1.500  
Der ydes maks. inden for 12 måneder             2.400  
Det er en betingelse for ydelse af tilskud til jordemoderhjælp, at oplysning herom indberettes elektronisk fra jordemoderen til "danmark" efter fastlagt specifikation.                
                 

Fodindlæg - Dækkes i Danmark

               
For individuelt fremstillede fodindlæg leveret af bandagist eller ortopædisk håndskomager samt individuelt fremstillede aflastende, korrigerende eller støttende indlæg efter funktionelt aftryk fremstillet af statsaut. fodterapeut erstattes med 50% af udgiften pr. indlæg, dog maks.            

 

 


200

 
                 

Brystpumpe - Dækkes i Danmark

               
For leje af brystpumpe til eget brug gives tilskud efter følgende takster:                
Grundafgift             35   
Lejeafgift pr. døgn             10   
                 

Høreapparater - Dækkes i Danmark

               
Ved køb af høreapparat af godkendt, privat forhandler af høreapparater erstattes pr. apparat inkl. tilpasning og ørepropper 50% af egenudgiften, dog maks.              750  
                 
Maksimum inden for 12 måneder                
Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til høreapparater på             1.500  
Ved uafbrudt medlemskab af Gruppe S i de forudgående 5 år eller mere gælder der intet makimum på antallet af høreapparater inden for 12 måneder.                 
                 

Psykologhjælp - Dækkes i Danmark

               
Behandling ydet af autoriseret psykolog som krisehjælp med tilskud fra det offentlige, pr. behandling, pr. person:                
Individuel/to-personers konsultation             100   
Gruppekonsultation 3-9 personer, 50% af egenudgiften, dog maks.             100  
Det er en betingelse for ydelse af tilskud til behandling uden offentligt tilskud ydet af autoriseret psykolog, at behandlingen indberettes elektronisk til "danmark" efter fastlagt specifikation.                
Behandling for let til moderat depression af personer på 38 år eller derover ydet af autoriseret psykolog pr. behandling, pr. person:                
Individuel/topersoners konsultation, 50% af egenudgiften dog maks.             200  
Gruppekonsultation 3-9 personer, 50% af egenudgiften, dog maks.             100  
Bortset fra alderskravet skal personen opfylde reglerne i § 1, stk. 10 med bilag i Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper.                

Der ydes maks. inden for 12 måneder til individuel og flerpersoners konsultationer
           

 

2.400 

 
                 

Kliniske diætister - Dækkes i Danmark

               
Det er en betingelse for ydelse af tilskud til online konsultation ved autoriseret klinisk diætist, at oplysning herom indberettes elektronisk fra autoriseret klinisk diætisk til "danmark" efter fastlagt specifikation.                
                 

For konsultationer hos privatpraktiserende, autoriserede kliniske diætister, erstattes 30% af egenudgiften, dog maks. pr. konsultation
           

 

 

200

 
Der ydes maks. inden for 12 måneder             800  
                 

Zoneterapi - Dækkes i Danmark

               
For zoneterapeutisk behandling - efter en stillet lægelig diagnose - ydet af Registreret Alternativ Behandler med bestået eksamen som zoneterapeut, ydes tilskud som det fremgår nedenfor. Der kan kun gives tilskud til én "1. konsultation" i behandlingsforløbet for samme sygdomsaktivitet. Der gives kun tilskud til zoneterapi udført på fod/fødder. Det er en betingelse for ydelse af tilskud til zoneterapi, at oplysning herom indberettes elektronisk fra zoneterapeuten til "danmark" efter fastlagt specifikation.                
                 
1. konsultation 30% af udgiften, dog maks.             110   
Normal behandling 30% af udgiften, dog maks.             70   
Zoneterapi kombineret med akupunktur:                
1. konsultation 30% af udgiften, dog maks.             110  
Normal behandling 30% af udgiften, dog maks.             70  
                 
Der kan maks. inden for 12 måneder et samlet tilskud til zoneterapi/zoneterapi kombineret med akupunktur på            
600
 

 


 

Gruppe S 2016

 

©2014 Sygeforsikringen "danmark"  Alle rettigheder forbeholdes.       Telefon: 7010 9070       Se adresser  

Vi bruger cookies på sygeforsikring.dk

Sygeforsikring.dk bruger cookies til statistik over besøgende på sitet og til brug af formularer som f.eks. Skriv til os. Du accepterer vores cookies ved at klikke på knappen "Ja til cookies". Du kan altid slette dem igen. Læs mere om vores brug af cookies.

  Ja til cookies