Print   logon

Priser (2014)

Nedenfor kan du se en oversigt over priserne på ”danmark”s grupper og tilvalg.
 

Priserne er pr. kvartal, men du kan også vælge at betale hvert halve år eller 1 gang om året. 
 
Fra 1. januar 2013 opkræver vi en præmieafgift på 1,1% til staten. Læs mere om præmieafgiften.

Grupper

Gruppe

336 kr.

Gruppe

760 kr.

Gruppe

983 kr.

Gruppe

99 kr.

 

Tilvalgsforsikringer

 

 

Operation

 

75 kr.

 
 

 

Udvidet operation

16-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60 år og derover

 

 

120 kr.

150 kr.

200 kr.

250 kr.

300 kr.

 

 

 

 
VKS - Visse Kritiske Sygdomme

 
220 kr.

 

 

 

 
Børneforsikring

 
299 kr.

 

 

 

 

Rejseforsikring

Rejse Europa

Udvidet Rejse Europa

Afbestilling Europa

 

Rejse EuropaPlus

Udvidet Rejse EuropaPlus

Afbestilling EuropaPlus

 

Rejse Verden

Udvidet Rejse Verden

Afbestilling Verden

 

Pr. kvartal

29 kr.

10 kr.

62 kr.

 

57 kr.

20 kr.

75 kr.

 

166 kr.

76 kr.

113 kr.

 

    Pr. kvartal
1. år

39 kr.

12 kr.

65 kr.

 

77 kr.

24 kr.

79 kr.

 

258 kr.

113 kr.

119 kr.

 

Børn er gratis i ”danmark”

Hvis du er medlem af "danmark", kan dit nyfødte barn få samme dækning som dig. Det koster ikke ekstra.

Mere info

Takstbrochure 2014

 

Rabat

Hvis du betaler hvert halve år eller en gang om året, opnår du en rabat fra "danmark" på 10 kroner pr. sparet opkrævning. Du opnår tilsvarende en besparelse, hvis I sammenlægger husstandens policer.

dit-danmark.dk kan du vælge, hvor ofte du vil betale dit kontingent. Her kan du også sammenlægge husstandens policer.

Se vores grupper

Se tilvalgsforsikringer

Se tilskud

©2013 Sygeforsikringen "danmark"  Alle rettigheder forbeholdes.       Telefon: 7010 9070       Se adresser