Briller (2020)

Her kan du se, hvad "danmark" giver i tilskud til briller.

Alle tilskud er i danske kroner.

Det er en betingelse for at få tilskud, at briller er købt hos autoriseret optiker eller optometrist i et EU-/EØS-land.

Se forbehold nederst på siden.

  Grp.S

Briller

 
2 glas med styrke og et stel leveret samtidigt, der er købt hos autoriseret optiker eller optometrist, hvor glassene er individuelt udmålt og tilpasset.  

Enkeltstyrkebriller

 
Enkeltstyrke 30 % af egenudgiften, dog maks.  420

Flerstyrkebriller

 
Flerstyrke 30 % af egenudgiften, dog maks.  800

Solbriller

 
med styrke på +/- 1 dioptrier eller derover dækkes som briller.
Der ydes ikke tilskud til andre solbriller.
 

"Selvvalgsbriller" dækkes ikke.

 

Stel

 
alene dækkes ikke  

Glas

 
der er købt, individuelt udmålt og tilpasset hos autoriseret optiker eller optometrist dækkes efter følgende takster:  

Enkeltstyrkeglas

 
Enkeltstyrke 30 % af egenudgiften, dog maks. pr. glas  210

Flerstyrkeglas

 
Flerstyrke 30 % af egenudgiften, dog maks. pr. glas  400

Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til briller på

800

Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 5 eller Gruppe S i de forudgående 5 år eller mere, gælder der intet maksimum på antal briller inden for 12 måneder

 

Kreditkøb og abonnementer

 

Samme regler og tilskudsbeløb gælder ved kreditkøb og ved indgåelse af abonnementsaftale med fast aftaleperiode.

 
Ejendomsretten til brillerne skal i alle tilfælde overgå til medlemmet, og der er ikke tilskud til ombytning af briller - heller ikke selvom ombytning sker mod betaling.
 
Ved abonnementer skal kopi af abonnementsaftalen, hvor abonnementsperioden klart fremgår, indsendes til "danmark".
 
Der ydes ikke tilskud ved forlængelse af abonnementsperioden.
 

Køb på internet, postordre og lignende

For briller eller brilleglas købt på internettet, via postordre o.lign. i Danmark eller i andre EU/EØS-lande gælder yderligere, at der skal foreligge dokumentation for synsprøve foretaget i Danmark af en autoriseret optiker, optometrist eller øjenlæge. Vær opmærksom på, at hvis du køber flere briller i samme køb, så skal regningen/optikerens indberetning specificeres således, at prisen fremgår på hver enkelt brille.