Fysioterapi (2019)

Her kan du se, hvad "danmark" giver i tilskud til fysioterapi.

Alle tilskud er i danske kroner.

Det er en betingelse for at få tilskud, at fysioterapeutisk behandling er udført af autoriseret fysioterapeut i et EU-/EØS-land.

"danmark" stiller ikke krav om forudgående lægehenvisning, men stiller de samme krav til behandlere, årsag og behandling, som skal være opfyldt for at få en lægehenvisning ifølge overenskomsten mellem regionerne og Danske Fysioterapeuter.

Der kan dog kun gives tilskud til én første konsultation i behandlingsforløbet for samme sygdomsaktivitet. Der kan maksimalt gives tilskud til én behandling pr. dag. Dog gives tilskud til én normalbehandling eller én kort behandling eller én første konsultation samme dag som holdtræning. Bortset fra én kort behandling samme dag som opfølgende træningsterapi, kan der ikke gives tilskud til individuel behandling og opfølgende træningsterapi samme dag.

  Gruppe S

Fysioterapi

 
Første konsultation  133
Normalbehandling  88
Kort behandling  59
Opfølgende træningsterapi 50 % af egenudgiften, dog maks.  30
Første konsultation samme dag som holdtræning  133
Normalbehandling samme dag som holdtræning  88
Kort behandling samme dag som holdtræning  59
Holdtræning 50 % af egenudgiften, dog maks.  59

Tillæg for behandling i hjemmet

 
Afstandstillæg  10