Print   logon

Tandbehandling (2017)

Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling.

For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i et EU/EØS-land erstattes efter nedennævnte takster.

Ydelser udført af privat praktiserende, autoriseret tandplejer i Danmark erstattes også, hvis der ud for ydelsen er anført en *. 

Provisorier som led i behandlingen erstattes ikke.

Gruppe

 
Udvidet forebyggende behandling foretaget af privatpraktiserende, autoriseret tandplejer    130   130   130  
 
Undersøgelse og tandrensning              
Diagnostisk grundundersøgelse*    -   -   -  
- for medlemmer mellem 18 og 25 år    100%   100%   100%  
- for medlemmer på 26 år eller ældre    64   64   64  
Diagnostisk undersøgelse uden offentligt tilskud*    -   -   -  
- for medlemmer under 18 år    87   87   87  
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse    -   -   -  
- for medlemmer under 18 år    121   121   121  
- for medlemmer mellem 18 og 25 år    100%   100%   100%  
- for medlemmer på 26 år eller ældre    121   121   121  
Statusundersøgelse*    -   -   -  
- for medlemmer mellem 18 og 25 år    100%   100%   100%  
- for medlemmer på 26 år eller ældre    64   64   64  
Fokuseret undersøgelse*    -   -   -  
- for medlemmer under 18 år    60   60   60  
- for medlemmer mellem 18 og 25 år    100%   100%   100%  
- for medlemmer på 26 år eller ældre    60   60   60  
Tandrensning a (mindst 15 tænder)*    -   -   -  
- for medlemmer mellem 18 og 25 år    100%   100%   100%  
- for medlemmer på 26 år eller ældre    105   105   105  
Tandrensning b (højst 14 tænder)*    -   -   -  
- for medlemmer mellem 18 og 25 år    100%   100%   100%  
- for medlemmer på 26 år eller ældre    77   77   77  
Tandrensning uden offentligt tilskud*    -   -   -  
- for medlemmer under 18 år: 50% af egenudgiften, dog maks.    155   155   155  
- for medlemmer mellem 18 og 25 år    100%   100%   100%  
- for medlemmer på 26 år eller ældre: 50% af egenudgiften, dog maks.    155   155   155  
Kontrol undersøgelse uden offentligt tilskud*    -   -   -  
- for medlemmer under 18 år    60   60   60  
- for medlemmer mellem 18 og 25 år    100%   100%   100%  
- for medlemmer på 26 år eller ældre    60   60   60  
 
Røntgenundersøgelse              
Bitewings i forbindelse med statusundersøgelse*    68   68   68  
Bitewings i forbindelse med udvidet diagnostisk grundundersøgelse    68   68   68  
Bitewings i forbindelse med fokuseret undersøgelse*    68   68   68  
Bitewings i forbindelse med diagnostisk grundundersøgelse*    68   68   68  
Røntgenoptagelse*    68   68   68  
Panoramaoptagelse* 50% af egenudgiften, dog maks.    275   275   275  
CT-skanning* 50% af egenudgiften, dog maks.    275   275   275  
 
Forebyggende behandling              
Udvidet diagnostisk grundydelse (UDG)    -   -   -  
- for medlemmer under 18 år    121   121   121  
- for medlemmer mellem 18 og 25 år    100%   100%   100%  
- for medlemmer på 26 år eller ældre    121   121   121  
Individuel forebyggende behandling (IFB)*    -   -   -  
- for medlemmer under 18 år    64   64   64  
- for medlemmer mellem 18 og 25 år    100%   100%   100%  
- for medlemmer på 26 år eller ældre    64   64   64  
Individuel profylakse uden offentligt tilskud*    -   -   -  
- for medlemmer under 18 år    64   64   64  
- for medlemmer mellem 18 og 25 år    100%   100%   100%  
- for medlemmer på 26 år eller ældre    64   64   64  
 
Tandfyldninger med offentligt tilskud              
a. ikke kombineret, sølvamalgam    66   66   66  
b. kombineret, sølvamalgam    91   91   91  
c. dobbelt kombineret, sølvamalgam    166   166   166  
d. glasionomerfyldning, enkeltfladet    138   138   138  
d. glasionomerfyldning, flerfladet 50% af egenudgiften, dog maks.    300   300   300  
e. plast, enkeltfladet    138   138   138  
f. plast, flerfladet, 50% af egenudgiften, dog maks.    300   300   300  
Plast, enkeltfladet med slid på okklusionen 50% af egenudgiften, dog maks.    300   300   300  
Plast, flerfladet med slid på okklusionen 50% af egenudgiften, dog maks.    300   300   300  
 
Ovenstående takster vedrørende tandfyldninger gælder også ved gradvis ekskavering.              
               
Tandfyldninger uden offentligt tilskud              
Tandfyldninger, herunder plastrestaureringer uden offentligt tilskud 50% af egenudgiften, dog maks.    300   300   300  
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks.    380   380   380  
 
Rodbehandling              
Pulpaoverkapning    110   110   110  
Koronal amputation    110   110   110  
Akut oplukning    110   110   110  
Apikal amputation og rodfyldning pr. kanal 50% af egenudgiften, dog maks.    225   225   225  
 
Tandudtrækning              
Pr. tand 50% af egenudgiften, dog maks.    150   150   150  
Standsning af efterblødning i forbindelse med tandudtrækning    40   40   40  
 
Parodontalbehandling              
Parodontalundersøgelse og diagnostik*    200   200   200  
Udvidet tandrensning (inkl. laser)*    125   125   125  
Tandrodsrensning (inkl. laser)* 50% af egenudgiften, dog maks.    55   55   55  
For kirurgisk parodontalbehandling erstattes pr. segment 50% af egenudgiften, dog maks.    1075   1075   1075  
For regenerativ behandling (dvs. membranbehandling eller behandling med emaljeprotein eller behandling med knoglesubstitut) erstattes med 80% af egenudgiften, dog maks. pr. segment    800   800   800  
 
Enkelttandskroner og indlæg              
Støbte opbygninger/ endelige abutments 50% af egenudgiften, dog maks. pr. stk.    300   1100   1100  
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks. pr. stk.    -   1925   1925  
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks. pr. stk.    525   -   -  
Støbte indlæg, porcelænskroner, porcelænsindlæg, porcelænsfacader, støbte finerkroner, støbte partielle kroner, kroner i metalbunden keramik, indirekte fremstillede plast- og akrylkroner og rodkapper med hybridretention. Erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks. pr. stk.    300   1200   1200  
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks. pr. stk.    -   2100   2100  
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks. pr. stk.    525   -   -  
Attachments 50% af egenudgiften, dog maks. pr. enhed    -   450   450  
 
Provisorier som led i behandlingen erstattes ikke.              
               
Broarbejde              
Broarbejde udført i metal, i metalbunden keramik, i metalbunden plast og ætsbro erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks. pr. led    -   1200   1200  
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks. pr. led    -   2100   2100  
 

Broled i form af kroner, indlæg erstattes ikke yderligere under afsnittet "Enkelttandskroner og -indlæg".

 

Provisorier som led i behandlingen erstattes ikke.
 
 
             
Reparation af krone- og broarbejde              
Reparation af krone- og broarbejde 50% af egenudgiften, dog maks.    -   225   225  
 
Stifter              
Retensionsstifter, herunder rodskruer- og stifter (pr. stift eller skrue)    -   85   85  
 
Smertefri behandling              
Lokalbedøvelse, inkl. bedøvelse ved akupunktur, pr. tandbehandling* 50% af egenudgiften, dog maks.    75   75   75  
Kvælstofforilte (lattergas) 50% af egenudgiften, dog maks.    75   75   75  
Fuld narkose, pr. dag    800   800   800  
 
Anden behandling              
Tandlægevagttillæg inkl. konsultation    180   180   180  
Recementering inkl. konsultation    60   60   60  
Behandling af følsomme tandhalse inkl. konsultation*    32   32   32  
Efterbehandling efter tandudtrækning og operation inkl. konsultation    32   32   32  
Behandling af komplikationer ved tandfrembrud inkl. konsultation    32   32   32  
Recept    36   36   36  
 
Omsorgstandpleje              
Omsorgstandpleje    350   350   350  
 

Maksimum inden for 12 måneder

             

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til omsorgstandpleje på

  350   350   350  
 
Operation              
Operativ fjernelse af tand, rodspids eller cyste 80% af egenudgiften, dog maks. pr. tand    800   800   800  
Implantatoperation 50% af egenudgiften, dog maks. pr. 12 måneder    1000   2000   2000  
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks. pr. 12 måneder    -   3000   3000  
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks. pr. 12 måneder    1500   -   -  
Tandimplantat 50% af egenudgiften, dog maks. pr. implantat (fixtur)    300   1500   1500  
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks. pr. implantat (fixtur)    -   2625   2625  
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks. pr. implantat (fixtur)    525   -   -  
Andre operationer - herunder fjernelse af implantat (fixtur) 80% af egenudgiften, dog maks.    800   800   800  
Histologisk undersøgelse af vævsprøve 50% af egenudgiften, dog maks.    100   100   100  
 
Tandregulering              
Indledende ortodontisk undersøgelse og konsultation    200   200   200  
Fuldstændig ortodontisk undersøgelse og behandlingsplan    400   400   400  
Indledende ortodontisk studiemodelsæt    200   200   200  
Indledende panoramarøntgenoptagelse, indledende profilrøntgenoptagelse og indledende frontalrøntgenoptagelse 50% af egenudgiften, dog maks.    275   275   275  
Aftageligt pladeapparatur    675   675   675  
Lille fast apparatur i én kæbe, dog maks. 6 tænder    1200   1200   1200  
Fuldt fast apparatur    1475   1475   1475  
Skeletal forankring (skruer) pr. stk.    85   85   85  
Supplerende panoramarøntgenoptagelse, profilrøntgenoptagelse og frontalrøntgenoptagelse 50% af egenudgiften, dog maks.    275   275   275  
 
Aftageligt retentionsapparatur pr. kæbe    600   600   600  
 

Maksimum inden for 12 måneder

             

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til aftageligt retentionsapparatur på

  1200   1200   1200  
 
Fast retentionsapparatur pr. kæbe    300   300   300  
 

Maksimum inden for 12 måneder

             

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til fast retentionsapparatur på

  600   600   600  
 
Reparation af tandbøjle 50% af egenudgiften, dog maks.    200   200   200  
 
Clear Aligner skinner i overkæbe 50% af egenudgiften, dog maks. pr. skinne    20   20   20  
 

Maksimum inden for 12 måneder

             

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til clear aligner skinner i overkæbe på

  600   600   600  
 
Clear Aligner skinner i underkæbe 50% af egenudgiften, dog maks. pr. skinne    20   20   20  
 

Maksimum inden for 12 måneder

             

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til clear aligner skinner i underkæbe på

  600   600   600  
 
Bidfunktionsbehandling              
Initial bidfunktionsundersøgelse    60   60   60  
Fuldstændig klinisk bidfunktionsundersøgelse 80% af egenudgiften, dog maks.    225   225   225  
Supplerende undersøgelser (kæbeledsrøntgen, artikulatorundersøgelse) 50% af egenudgiften, dog maks.    219   219   219  
Panorama røntgenoptagelse 50% af egenudgiften, dog maks.    275   275   275  
Varmebehandling    30   30   30  
Blokade    30   30   30  
Instruktion i muskeløvelser    30   30   30  
Bidskinner 50% af egenudgiften, dog maks.    495   495   495  
Okklusal slibning:
Initial slibning
  30   30   30  
Generel slibning 50% af egenudgiften, dog maks.    225   225   225  
Reparation/regulering af bidskinne 50% af egenudgiften, dog maks.    125   125   125  
 

Takstbrochure 2017

 

Hvordan får jeg tilskud?

Tilskud i udlandet

©2014 Sygeforsikringen "danmark"  Alle rettigheder forbeholdes.       Telefon: 7010 9070       Se adresser  

Vi bruger cookies på sygeforsikring.dk

Sygeforsikring.dk bruger cookies til statistik over besøgende på sitet og til brug af formularer som f.eks. Skriv til os. Du accepterer vores cookies ved at klikke på knappen "Ja til cookies". Du kan altid slette dem igen. Læs mere om vores brug af cookies.

  Ja til cookies