Tandbehandling (2020)

Her kan du se, hvad "danmark" giver i tilskud til tandbehandlinger.

Alle tilskud er i danske kroner.

Det er en betingelse for at få tilskud, at tandbehandling er udført af en privatpraktiserende tandlæge i et EU-/EØS-land.

Hvis der ud for ydelsen er anført en * dækkes den også, når den er udført af en privatpraktiserende tandplejer i Danmark.

Der gives ikke tilskud til provisorier, der anvendes som led i behandlingen.

  Grp.S
Udvidet forebyggende behandling foretaget af privatpraktiserende, autoriseret tandplejer  130

Undersøgelse og tandrensning

 
Diagnostisk grundundersøgelse*  -
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre  70
Diagnostisk undersøgelse uden offentligt tilskud*  -
- for medlemmer under 18 år  87
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse  -
- for medlemmer under 18 år  121
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre  121
Statusundersøgelse*  -
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre  70
Fokuseret undersøgelse*  -
- for medlemmer under 18 år  70
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre  70
Tandrensning a (mindst 15 tænder)*  -
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre  105
Tandrensning b (højst 14 tænder)*  -
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre  77
Tandrensning uden offentligt tilskud*  -
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks.  175
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre: 50 % af egenudgiften, dog maks.  175
Kontrol undersøgelse uden offentligt tilskud*  -
- for medlemmer under 18 år  70
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre  70

Røntgenundersøgelse

 
Bitewings i forbindelse med statusundersøgelse*  68
Bitewings i forbindelse med udvidet diagnostisk grundundersøgelse  68
Bitewings i forbindelse med fokuseret undersøgelse*  68
Bitewings i forbindelse med diagnostisk grundundersøgelse*  68
Røntgenoptagelse*  68
Panoramaoptagelse* 50 % af egenudgiften, dog maks.  275
CT-scanning* 50 % af egenudgiften, dog maks.  275

Forebyggende behandling

 
Individuel forebyggende behandling (IFB)*  -
- for medlemmer under 18 år  64
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre  64
Individuel profylakse uden offentligt tilskud*  -
- for medlemmer under 18 år  64
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre  64

Tandfyldninger med offentligt tilskud

 
a. ikke kombineret, sølvamalgam  66
b. kombineret, sølvamalgam  91
c. dobbelt kombineret, sølvamalgam  166
d. glasionomerfyldning, enkeltfladet  138
d. glasionomerfyldning, flerfladet gradvis ekskavering 50 % af egenudgiften, dog maks.  310
e. plast, enkeltfladet  138
f. plast, flerfladet 50 % af egenudgiften, dog maks.  310
Plast, enkeltfladet med slid på okklusionen 50 % af egenudgiften, dog maks.  310
Plast, flerfladet med slid på okklusionen 50 % af egenudgiften, dog maks.  310
Ovenstående takster vedrørende tandfyldninger gælder også ved gradvis ekskavering.

Tandfyldninger uden offentligt tilskud

 
Tandfyldninger, herunder plastrestaureringer uden offentligt tilskud 50 % af egenudgiften, dog maks.  310
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 5 eller Gruppe S i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks.  390

Rodbehandling

 
Pulpaoverkapning  120
Koronal amputation  120
Akut oplukning  120
Apikal amputation og rodfyldning pr. kanal 50 % af egenudgiften, dog maks.  250

Tandudtrækning

 
Pr. tand 50 % af egenudgiften, dog maks.  150
Standsning af efterblødning i forbindelse med tandudtrækning  40

Parodontalbehandling

 
Parodontalundersøgelse og diagnostik*  200
Udvidet tandrensning (inkl. laser)*  125
Tandrodsrensning (inkl. laser)* 50 % af egenudgiften, dog maks.  55
Kirurgisk parodontalbehandling, pr. operation maks. 6 tænder, 50 % af egenudgiften, dog maks.  2025
Regenerativ behandling ved kirurgisk parodontalbehandling (dvs. membranbehandling eller behandling med emaljeprotein eller med knoglesubstitut), pr. operation maks. 6 tænder, 80 % af egenudgiften, dog maks.  800

Enkelttandskroner og indlæg

 
Støbte opbygninger 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. stk.  310
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 5 eller Gruppe S i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. stk.  543
Støbte indlæg, porcelænskroner, porcelænsindlæg, porcelænsfacader, støbte finerkroner, støbte partielle kroner, kroner i metalbunden keramik, indirekte fremstillede plast- og akrylkroner og rodkapper med hybridretention. Erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. stk.  310
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 5 eller Gruppe S i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. stk.  543
Provisorier som led i behandlingen erstattes ikke. -

Smertefri behandling

 
Lokalbedøvelse, inkl. bedøvelse ved akupunktur, pr. tandbehandling* 50 % af egenudgiften, dog maks.  75
Kvælstofforilte (lattergas) 50 % af egenudgiften, dog maks.  75
Fuld narkose, pr. dag  800

Anden behandling

 
Tandlægevagttillæg inkl. konsultation  180
Recementering inkl. konsultation  60
Behandling af følsomme tandhalse inkl. konsultation*  32
Efterbehandling efter tandudtrækning og operation inkl. konsultation  32
Behandling af komplikationer ved tandfrembrud inkl. konsultation  32
Recept  36
Fissurforsegling* pr. tand  -
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks.  138
- for medlemmer på 18 år eller ældre  138
Telefonkonsultation - midlertidig ydelse -
- for medlemmer under 18 år 70
- for medlemmer mellem 18 og 25 år 100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre 70
Videokonsultation -
- for medlemmer under 18 år 70
- for medlemmer mellem 18 og 25 år 100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre 70

Omsorgstandpleje

 
Omsorgstandpleje  350

Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til omsorgstandpleje på

350

Operation

 
Operativ fjernelse af tand, rodspids eller cyste pr. tand  -
- for medlemmer under 18 år: 80 % af egenudgiften, dog maks.  800
- for medlemmer mellem 18 og 25 år: 80 % af egenudgiften, dog maks.  1600
- for medlemmer på 26 år eller ældre: 80 % af egenudgiften, dog maks.  800
Implantatoperation 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. 12 måneder 1000
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 5 eller Gruppe S i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks.  1500
Tandimplantat 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. implantat (fixtur)  310
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 5 eller Gruppe S i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. implantat (fixtur)  543
Andre operationer - herunder fjernelse af implantat (fixtur) 80 % af egenudgiften, dog maks.  800
Histologisk undersøgelse af vævsprøve 50 % af egenudgiften, dog maks.  100

Endelige abutments

 
Endeligt abutment under enkelttandskrone 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. abutment  310
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 5 eller Gruppe S i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. abutment  543

Tandregulering

 
Indledende ortodontisk undersøgelse og konsultation  210

Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til indledende ortodontisk undersøgelse og konsultation på

420
Fuldstændig ortodontisk undersøgelse og behandlingsplan  420
Indledende ortodontisk studiemodelsæt  210
Indledende panoramarøntgenoptagelse, indledende profilrøntgenoptagelse og indledende frontalrøntgenoptagelse 50 % af egenudgiften, dog maks.  275
Aftageligt pladeapparatur  800
Lille fast apparatur i én kæbe, dog maks. 6 tænder  1260
Fuldt fast apparatur pr. kæbe  1550
Skeletal forankring (skruer) 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. stk.  100
Supplerende panoramarøntgenoptagelse, profilrøntgenoptagelse og frontalrøntgenoptagelse 50 % af egenudgiften, dog maks.  275
Aftageligt retentionsapparatur pr. kæbe  630

Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til Aftageligt retentionsapparatur på

1260
Fast retentionsapparatur pr. kæbe  320

Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til Fast retentionsapparatur på

640
Reparation af tandbøjle 50 % af egenudgiften, dog maks.  210
Clear aligner skinner i overkæbe 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. skinne  20

Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til clear aligner skinner i overkæbe for Gruppe S på

800
Clear aligner skinner i underkæbe 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. skinne  20

Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til clear aligner skinner i underkæbe for Gruppe S på

800

Bidfunktionsbehandling

 
Initial bidfunktionsundersøgelse  60
Fuldstændig klinisk bidfunktionsundersøgelse 80 % af egenudgiften, dog maks.  225
Supplerende undersøgelser (kæbeledsrøntgen, artikulatorundersøgelse) 50 % af egenudgiften, dog maks.  219
Panorama røntgenoptagelse 50 % af egenudgiften, dog maks.  275
Varmebehandling  30
Blokade  30
Instruktion i muskeløvelser  30
Bidskinner 50 % af egenudgiften, dog maks.  545
Okklusal slibning:
Initial slibning
30
Generel slibning 50 % af egenudgiften, dog maks.  225
Reparation/regulering af bidskinne 50 % af egenudgiften, dog maks.  125