Ordinær generalforsamling

Sygeforsikringen "danmark"

Torsdag den 25. april 2019 kl. 11.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, København.

Mødets dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Fremlæggelse af årsrapport for 2018 mv. til godkendelse
  4. Godkendelse af aflønningspolitik
  5. Godkendelse af ændringer af "danmark"s vedtægter
  6. Godkendelse af ændringer af Sundhedsfondens fundats
  7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem fra hver af lokalafdelingerne: Nordsjælland, Fyn, Østjylland samt Midt- og Vestjylland
  8. Valg af formand blandt bestyrelsens medlemmer
  9. Eventuelt

Læs om reglerne for deltagelse i § 8 i "danmark"s vedtægter under "Foreningens ledelse".