Gå til hovedindhold

Regnskabsmeddelelse 2019

Regnskabsmeddelelse 2019

Sygeforsikringen "danmark" og coronakrisen

Bestyrelsen i Sygeforsikringen "danmark" har på mødet i dag godkendt regnskabet for 2019 og foreslår i den sammenhæng, at "danmark" af et overskud på 721,8 mio. kr. hensætter 100 mio. kr. til forebyggelse og forskning.

Desuden meddeler bestyrelsen foreningens knap 2,6 mio. medlemmer, at selvom COVID-19 er en epidemi, og medlemmerne derfor ikke har ret til tilskud, så vil "danmark" være åben over for at hjælpe medlemmerne.

Model og omfang kendes ikke på nuværende tidspunkt, men "danmark" er forberedt på betydelige udgifter til coronarelaterede tilskud til medlemmerne. Forventningen til resultatet i 2020 er derfor både et underskud på forsikringsdriften og på afkastet af foreningens formue. Størrelsen er det ikke muligt at estimere.

Over 3 mia. kr. i tilskud

Sygeforsikringen "danmark" ser tilbage på et særdeles godt år. I regnskabsåret 2019 voksede antallet af medlemmer med over 54.000. Det betyder, at medlemstallet nærmer sig 2,6 millioner, og at 44 procent af de danske borgere nu er medlem af foreningen. Regnskabet for 2019 viser desuden, at "danmark" igen har udbetalt over 3 mia. kr. i tilskud til medlemmerne i løbet af året og har formået at holde omkostningsprocenten nede på 3,5.

Årsrapporten for 2019 viser et samlet overskud på 721,8 mio. kr. Det skyldes primært et meget tilfredsstillende resultat af investeringsvirksomheden på 813,5 mio. kr., mens forsikringsdriften gav et underskud på 95,4 mio. kr.

Bestyrelsen finder samlet set resultatet særdeles tilfredsstillende, fordi "danmark" igen har formået at returnere i gennemsnit 95 øre til medlemmerne i form af tilskud af hver eneste kontingentkrone, de har betalt til "danmark".

Høj erstatningsprocent

Der blev i 2019 udbetalt ekstraordinært mange penge i tilskud til medlemmerne. Således steg erstatningsudgifterne med 207,6 mio. kr. i forhold til året før, og de nåede dermed op på 3.266,2 mio. kr. Bruttoerstatningsprocenten nåede dermed op på 99,4. Eksklusive omkostninger til skadesbehandling mv. svarer det til, at "danmark"s medlemmer i gennemsnit fik 95 øre retur i tilskud af hver kontingentkrone.

Rekord tilgang af medlemmer i 2019

Medlemsudviklingen var også i 2019 særdeles positiv. Samlet set voksede antallet af medlemmer med over 54.000.

Dermed nærmer det samlede medlemstal sig 2,6 mio., hvilket svarer til at over 44 procent af den danske befolkning er medlemmer af Sygeforsikringen "danmark".

God solvens - og særdeles flot afkast

Afkastet på de finansielle aktiver udgjorde i 2019 hele 13,8 procent. Det er primært en konsekvens af et særdeles flot afkast på "danmark"s formue under forvaltning.

Trods et negativt forsikringsteknisk resultat er "danmark"s solvens med resultatet af investeringsvirksomheden fortsat på et meget tilfredsstillende niveau. Egenkapitalen udgjorde ved årets udgang 6,6 mia. kr. og opfylder dermed fuldt ud de solvenskrav, der stilles til finansielle virksomheder. Det svarer til en solvens på 3,4.

Sygeforsikringen "danmark"s årsrapport og -regnskab for 2019 fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen den 29. april 2020. Årsrapporten vil efterfølgende være tilgængelig på sygeforsikring.dk.

København, den 25. marts 2020

For yderligere kommentarer kontakt

Kommunikationschef Lone Ellersgård

"danmark" bruger cookies til at samle statistik
For at forbedre hjemmesiden og din brugeroplevelse bruger vi cookies til at indsamle statistik. Hvis du ikke vil acceptere det, så tryk 'Nej tak'. Hvis du derimod accepterer det, så tryk 'Jeg accepterer'. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage på siden om cookies.
Læs mere om cookies