Gå til hovedindhold

Regnskabsmeddelelse 2020

Sygeforsikringen "danmark" i vækst trods COVID-19

Bestyrelsen i Sygeforsikringen "danmark" har i dag godkendt årsrapporten for 2020. Det samlede overskud i 2020 blev på 721,2 mio. kr., hvilket både skyldes et overskud på forsikringsdriften på 256,3 mio. kr. og resultatet af investeringsvirksomheden på 460,3 mio. kr. Af investeringsafkastet foreslås generalforsamlingen den 28. april 2021 at donere 150 mio. kr. til sundhedsfaglig forskning, forebyggelse og oplysning.

COVID-19-nedlukningen i 2020 har betydet, at medlemmerne ikke i samme grad har haft mulighed for at få behandlinger og dermed tilskud. Alligevel er det lykkedes at opnå en bruttoerstatningsprocenten på 89,2, som er meget tæt på bestyrelsens målsætning om, at 90 ører af hver kontingentkrone skal retur til medlemmerne i form af tilskud.

3,1 mia. kr. i tilskud og lav omkostningsprocent

Sygeforsikringen "danmark" ser tilbage på et år, som trods COVID-19-nedlukninger, landede godt. Regnskabet for 2020 viser, at "danmark" trods nedlukningen udbetalte over 3,1 mia. kr. i tilskud til medlemmerne og samtidig formåede at holde en omkostningsprocent på 3,4.

De mere end 3,1 mia. kr., som blev udbetalt i tilskud til medlemmerne i løbet af året, udgør på grund af COVID-19 et fald på 164,3 mio. kr. i forhold til resultatet i 2019. Dog steg udbetalingerne af tilskud til medicin, mens tilskud til de øvrige tilskudsområder samlet set faldt i 2020 sammenlignet med 2019.

Flot investeringsafkast

Afkastet af foreningens formue startede med et kraftigt fald i foråret 2020, men rettede sig op i løbet af året og landede på et flot overskud på 460,3 mio. kr. svarende til 6,6 procent. Et overskud som er baggrunden for, at bestyrelsen denne gang indstiller til generalforsamlingen at donere 150 mio. kr. til sundhedsfaglig forskning, forebyggelse og oplysning.

Styrket solvens

Med et positivt forsikringsteknisk såvel som investeringsmæssigt resultat er "danmark"s solvens fortsat på et meget tilfredsstillende niveau. Egenkapitalen udgjorde ved årets udgang 7,3 mia. kr. og opfylder dermed fuldt ud de solvenskrav, der stilles til finansielle virksomheder. Det svarer til en uændret solvens på 3,4.

Fortsat stor tilgang af medlemmer

Medlemsudviklingen var også i 2020 positiv. Antallet af medlemmer voksede med over 41.000. Dermed nåede det samlede medlemstal op på over 2,6 mio., hvilket svarer til, at næsten 45 procent af den danske befolkning er medlemmer af Sygeforsikringen "danmark".

Bestyrelsen finder samlet set årets resultatet tilfredsstillende, selvom "danmark" ikke helt formåede at returnere i gennemsnit 90 øre til medlemmerne i form af tilskud af hver eneste kontingentkrone, de har betalt til "danmark".

Sygeforsikringen "danmark"s årsrapport for 2020 fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen den 28. april 2021. Årsrapporten vil efterfølgende være tilgængelig på sygeforsikring.dk.

København, den 24. marts 2021

For yderligere informationer kontakt

Kommunikationschef Lone Ellersgård, 40 40 71 56