Coronavirus (COVID-19)

- til dig der har en rejseforsikring

Rejser til Nordjylland

Bemærk: Restriktionerne er ophævet pr. 19. november 2020

Ekstraordinær dækning for afbestilling er udvidet til også at omfatte rejser i Danmark såfremt man skal krydse grænsen for en af de 7 nordjyske kommuner, hvor regeringen den 5. november 2020 har indført skærpede restriktioner.

Det er dog et krav, at rejsen er bestilt inden den 05. november 2020, samt at regeringens skærpede restriktioner omkring krydsning af kommunegrænsen gør sig gældende 72 timer inden afrejsen.

I henhold til de gældende forsikringsbetingelser skal rejsen indeholde mindst én bestilt overnatning, og dette skal dokumenteres med lejebevis eller lignende. 

HVIS DU BLIVER SAT I KARANTÆNE

Hvis du bliver sat i karantæne af lokale myndigheder under din rejse, som følge af coronavirus, kan der være udgifter, din rejseforsikring dækker. Kontakt Bupa Global Travel for at høre nærmere. Bemærk, forsikringen yder udelukkende hjælp i karantænesituationer, hvis du er indrejst før, Udenrigsministeriet frarådede indrejse på grund af coronavirus, og hvor påbud om karantæne er trådt i kraft efter afrejse fra Danmark.

E-mail: travel@ihi-bupa.com

70 20 70 48

Opdateret: 9. november 2020

Bupa Global Travel følger situationen tæt sammen med Sygeforsikringen ”danmark" og overvåger udviklingen dagligt.

Følg med og find opdateret information om Coronavirus på følgende hjemmesider:

www.coronasmitte.dk

Udenrigsministeriets borgerservice

Sundhedsstyrelsen

Hvis du har spørgsmål til din rejseforsikring

Hvis du har spørgsmål til din rejseforsikring, og du ikke finder svar på disse sider, er du velkommen til at kontakte Bupa Global.

E-mail: travel@ihi-bupa.com

70 20 70 48

Hvis du allerede er ude at rejse og har brug for hjælp, kan du kontakte Bupa Global Travels 24-timers alarmservice på:

E-mail: emergency@ihi-bupa.com

+45 70 23 24 61

Er jeg dækket af min rejseforsikring?

Du kan finde forsikringsbetingelserne for de rejseforsikringer, Sygeforsikringen "danmark" udbyder i samarbejde med Bupa Global Travel på sygeforsikring.dk/tilvalg/rejse. Desuden kan du kontakte Bupa Global Travels kundeservice, hvis du har spørgsmål om dine dækninger eller brug for at anmelde en skade.

Du bør være særlig opmærksom, hvis du snart skal rejse til et land eller en region, hvor Udenrigsministeriet fraråder rejser på grund af coronavirus.  

Det er vigtigt at være bevidst om, at hvis du er rejst ind i et område eller land, hvor Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser eller fraråder alle rejser, så kan vores mulighed for at hjælpe dig være meget begrænsede.

Hvis du rejser ind i et område eller land, hvor Udenrigsministeriet på indrejsetidspunktet fraråder indrejse, dækker forsikringen ikke udgifter forbundet med førtidig hjemrejse. Den dækker heller ikke udgifter, der skyldes et forlænget ophold eller ekstraordinære transportudgifter pga. coronavirus.

Har du valgt at supplere med en afbestillingsdækning

Hvis Udenrigsministeriets rejsevejledning fortsat fraråder ikke-nødvendige rejser (orange lande) eller alle rejser (røde lande) 72 timer før din planlagte afrejse, kan du på grund af situationen ekstraordinært søge om erstatning i forbindelse med afbestilling. Det er dog et krav, at udlandsrejsen er bestilt før, Udenrigsministeriet begyndte at fraråde indrejse i landet. Det er desuden et krav, at du har tegnet Afbestilling Europa, Afbestilling, EuropaPlus eller Afbestilling Verden før, Udenrigsministeriet begyndte at fraråde indrejse til landet. 

Bupa Global Travel har meget travlt og hjælper derfor først dem, der har akut behov for hjælp. Hvis du har tegnet afbestilling, og du vil afbestille en udlandsrejse, beder vi dig vente med at kontakte Bupa Global Travel, indtil der er 72 timer til rejsestart. Henvend dig først til din rejsearrangør og derefter til Bupa Global, hvis rejsearrangøren ikke yder dig fuld refusion for den planlagte rejse.

Hvis din rejsearrangør ikke yder fuld dækning for udgifterne til den planlagte udlandsrejse, kan du anmelde det resterende krav til Bupa Global Travel. Det er vigtigt at lægge refusionsopgørelse fra rejsearrangøren ved din anmeldelse. På baggrund af denne opgørelse vil Bupa Global Travel nemlig vurdere muligheden for dækning af den resterende del af rejsens pris. 

Hvis du har modtaget kompensation i form af cashpoints eller tilgodebevis/voucher, vil værdien heraf blive fratrukket i Bupa Global Travels erstatningsopgørelse. Bemærk, at den ekstraordinære dækning alene er gældende for planlagte rejser til udlandet.

Hvis du bliver sat i karantæne

Hvis du bliver sat i karantæne af lokale myndigheder under din rejse, som følge af coronavirus, kan der være udgifter, din rejseforsikring dækker. Kontakt Bupa Global Travel for at høre nærmere. Bemærk, forsikringen yder udelukkende hjælp i karantænesituationer, hvis du er indrejst før, Udenrigsministeriet frarådede indrejse på grund af coronavirus. 

Spørgsmål og svar

Hvordan dækker min rejseforsikring, hvis jeg rejser til et af de lande, hvor Udenrigsministeriet ikke længere fraråder rejser til?

Udenrigsministeriet ændrer løbende rejsevejledningen i forhold til udviklingen i coronarisiko.

Uanset, hvilket land du rejser til, vil din forsikring dække efter de normale betingelser – og omfatter således også skader relateret til coronavirus og sygdomstilfælde, når du rejser til ”genåbnede”områder.

Hvordan dækker min rejseforsikring, hvis jeg rejser til et af de lande, hvor Udenrigsministeriet fraråder unødvendige rejser eller alle rejser til?

Din forsikring dækker efter de normale betingelser, hvis du rejser til lande, hvor Udenrigsministeriet fraråder indrejse til. Vi opfordrer dog til, at Udenrigsministeriets anvisningerne følges, da omstændighederne ved coronavirusudbruddet bevirker at Bupa Globals evne til at yde assistance under rejsen kan være begrænset. Dette gælder især ved indlæggelser og eventuel hjemtransport, idet der aktuelt er ekstraordinært stort pres på sundhedssystemer og transportsektoren i hele verden.

Dækker min forsikring udgifter til hotel og ny hjemrejse, hvis min planlagte hjemrejse ikke kan gennemføres pga. corona nedlukning?

Hvis du vælger at rejse på trods af Udenrigsministeriets anbefaling, vil din forsikring ikke dække udgifter til førtidig hjemrejse pga. coronavirus. Du vil heller ikke være dækket for udgifter, der skyldes et forlænget ophold eller ekstraordinær transportudgift pga. coronavirus.

Dækker forsikringen, hvis jeg bliver smittet med coronavirus under min rejse?

Coronavirus er dækket af forsikring på lige fod med andre akut opståede sygdomme.

Hvordan dækker min rejseforsikring ved ferier i Danmark?

Hvis du holder ferie inden for landets grænser, er din forsikring stadig god at have. Du vil således være dækket for følgende typer skader:

  • Hjemkaldelse
  • Erstatningsrejse/kompensation for ødelagte feriedage
  • Skade på lejet feriebolig

Hvordan er jeg dækket, hvis jeg afbestiller min rejse?

Hvis Udenrigsministeriets rejsevejledning fortsat fraråder ikke-nødvendige rejser (orange lande) eller alle rejser (røde lande) 72 timer før din planlagte afrejse, kan du på grund situationen ekstraordinært søge om erstatning i forbindelse med afbestilling.

Vi gør opmærksom på, at det er et krav, at udlandsrejsen er bestilt før, Udenrigsministeriet begyndte at fraråde indrejse. Det er desuden et krav, at du har tegnet Afbestilling Europa, Afbestilling EuropaPlus eller Afbestilling Verden før, Udenrigsministeriet begyndte at fraråde indrejse.

Bupa Global Travel har meget travlt og hjælper derfor først dem, der har akut behov for hjælp. Hvis du har tegnet afbestilling, og du vil afbestille en udlandsrejse, beder vi dig vente med at kontakte Bupa Global Travel, indtil der er 72 timer til rejsestart. Henvend dig først til din rejsearrangør.

Hvis din rejsearrangør ikke yder fuld dækning for udgifterne til den planlagte udlandsrejse, kan du anmelde det resterende krav til Bupa Global Travel, hvis du opfylder betingelserne. Det er vigtigt at lægge refusionsopgørelse fra rejsearrangøren ved din anmeldelse. På baggrund af denne opgørelse vil Bupa Global Travel nemlig vurdere muligheden for dækning af den resterende del af rejsens pris.

Har rejsearrangøren ydet kompensation i form af cashpoints eller vouchers, vil værdien heraf blive fratrukket i Bupa Global Travels erstatningsopgørelse.

Bemærk, at den ekstraordinære dækning alene er gældende for planlagte rejser til udlandet.

Dækker min afbestillingsforsikring, hvis jeg er utryg/har fortrudt min rejse til en destination som Udenrigsministeriet ikke fraråder indrejse til?

Hvis din planlagte rejse er til et af de lande, hvor Udenrigsministeriet ikke længere fraråder indrejse, kan du ikke få erstatning i forbindelse med afbestilling på grund af coronavirus. Du vil dog fortsat være dækket som normalt ved Afbestilling af andre årsager som f.eks. akut opstået sygdom før afrejse.