Tilskud (2020)

Se hvad du kan få i tilskud i "danmark"s grupper. Vælg kategorien for at se en detaljeret oversigt.

 

  Gruppe 5 Gruppe 1 Gruppe 2
TANDBEHANDLING (ALMINDELIG)      
TANDBEHANDLING (STØRRE)      
TANDPROTETISK ARBEJDE      
BØRNETANDPLEJE      
MEDICIN
Indberettet til CTR (Konto A):
- Andel med off. tilskud
- Andel uden off. tilskud
Uden off. tilskud eller indberettet til CTR (Konto C)

 

50%

25%

25%

 

100%

50%

50%

 

100%

100%

50%

BRILLER      
KONTAKTLINSER      
FYSIOTERAPI      
KIROPRAKTIK      
OSTEOPATI      
PSYKOLOGHJÆLP      
VACCINATION      
AKUPUNKTUR      
ZONETERAPI      
JORDEMODER      
BRYSTPUMPE      
KLINISKE DIÆTISTER      
FODINDLÆG      
HØREAPPARAT      
OPERATIONER      
FODBEHANDLING      
MIDLERTIDIG HJEMMEHJÆLP      
PLEJE AF DØENDE I HJEMMET      
BEGRAVELSESHJÆLP      
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER      
LABORATORIEUNDERSØGELSER      
SPECIALLÆGER MV.      

 

I denne gruppe kan du få tilskud, hvis du har haft tilvalget Operation i mere end 12 måneder. I denne gruppe giver "danmark" tilskud. I denne gruppe giver "danmark" ikke tilskud.