Alment praktiserende læger (2020)

Her kan du se, hvad "danmark" giver i tilskud til alment praktiserende læger og speciallæger i almen medicin.

Alle tilskud er i danske kroner.

Det er en betingelse for at få tilskud, at konsultationer og behandlinger er udført af alment praktiserende læger eller speciallæger i almen medicin i et EU-/EØS-land.

  Gruppe 5 Gruppe 1 Gruppe 2

I dagtiden

     
Konsultation (inkl. samtaleterapi)  - - 79
Telefonkonsultation  - - 61
Sygebesøg (indtil 4 km) I  - - 98
Sygebesøg (4,1 - 8 km) II  - - 104
Sygebesøg (8,1 - 12 km) III  - - 109
Sygebesøg (12,1 - 16 km) IV  - - 115
Sygebesøg (16,1 - 20 km) V  - - 120
Sygebesøg (over 20 km) VI  - - 126
Besøg på ruten  - - 98
Ved besøg ud over 21 km tillægges pr. km  - - 3
Blodudtagning  - - 22
Udtagning af prøve af livmoder, -mund, og -hals til cytologisk undersøgelse  - - 11
Blærekaterisation  - - 35
Fjernelse af fremmedlegemer fra øje, øregang, næse og svælg  - - 24
Fjernelse af fremmedlegeme under hud eller negl  - - 24
Næsetamponade, standsning af blødninger efter tandudtræk  - - 24
Anlæggelse af mobiliserende bandage  - - 24
Første behandling af mindre knoglebrud og reposition af skred i mindre led  - - 48
Første behandling af større sår  - - 48
Biopsi med efterfølgende mikroskopisk undersøgelse hos patolog  - - 48
Fjernelse af negl  - - 70
Paracentese af trommehinde  - - 70
Fjernelse af subcutane eller dybereliggende svulster til patologisk undersøgelse  - - 70
Operation for dybereliggende betændelse  - - 70
Tapning af væskeansamling fra større led i terapeutisk øjemed  - - 70
Venesectio  - - 70
Andre betydelige operationer  - - 94
Første behandling af brud på skinneben, lår, over- eller underarm  - - 94
Reposition af store ledskred  - - 94
Store udbredte læsioner og forbrændinger  - - 94
Oplivningsforsøg  - - 94
Fremsendelse af biologisk materiale  - - 11
Anoskopi 50 % af egenudgiften, dog maks.  - - 1500
Udtagning og forsendelse af implanterede stimulatorer og pumper  - - 70
Instruktion og udlevering væske og vandladningsskema  - - 24
Fortsat kontrol af svangerskabsforebyggende teknik  - - 22
Vejledning i svangerskabsforebyggende metoder  - - 24
Vejledning og undersøgelse ifbm. anmodning om svangerskabsafbrydelse og/eller sterilisation  - - 35
Vejledning i svangerskabsforebyggende metoder ved indlæggelse af spiral eller implanon  - - 48
Fjernelse af implanon  - - 70
Udlån af og instruktion i anvendelse af apparatur til hjemmeblodtryksmåling  - - 35
Diagnose, udredning og opfølgning ved anvendelse af psykometriske tests  - - 62
Lægehjælp på øer  - - 62
Rejsetillæg til øer  - - 62
Blodprøvetagning fra åre inkl. præparation og centrifugering pr. forsendelse  - - 24
Recept  - - 36
Kolesteroltest, læge  - - 79
Behandling af 2.sikrede i eget hjem  - - 79
E-kommunikation  - - 61
Aftalt specifik forebyggende indsats  - - 79
Opsøgende hjemmebesøg  - - 126
Abortstøttesamtale  - - 79
2. og følgende sikrede ved samme besøg på institution  - - 20
Samtaleterapi (konsultation)  - - 79

I vagttiden

     
Konsultation 1*  - - 99
Konsultation 2**  - - 125
Telefonkonsultation uden besøg 1*  - - 73
Telefonkonsultation uden besøg 2**  - - 73
Telefonkonsultation med besøg 1*  - - 20
Telefonkonsultation med besøg 2**  - - 26
Besøg 1*  - - 132
Besøg 2**  - - 164
Afstandstakst ved besøg udover 10 km. 2** pr. km  - - 3
Behandling af 2. sikrede i samme hjem 1*  - - 99
Små vagtordninger på øer 1*  - - 99
Små vagtordninger på øer 2**  - - 125
2. og følgende sikrede ved samme besøg 1*  - - 20
2. og følgende sikrede ved samme besøg 2**  - - 26
Afstandstakst ved besøg udover 10 km. 1* pr. km  - - 3
Behandling af 2. sikrede i samme hjem 2**  - - 125
* mandag-fredag kl. 16-22
lørdag kl. 08-20
** mandag-fredag kl. 22-24
lørdag kl. 20-24
søn- og helligdag kl. 08-24
Alle dage kl. 00-08