Briller (2020)

Her kan du se, hvad "danmark" giver i tilskud til briller.

Alle tilskud er i danske kroner.

Det er en betingelse for at få tilskud, at briller er købt hos autoriseret optiker eller optometrist i et EU-/EØS-land.

Se forbehold nederst på siden.

  Gruppe 5 Gruppe 1 Gruppe 2

Briller

     
2 glas med styrke og et stel leveret samtidigt, der er købt hos autoriseret optiker eller optometrist, hvor glassene er individuelt udmålt og tilpasset.      

Enkeltstyrkebriller

     
Enkeltstyrke 30 % af egenudgiften, dog maks.  420 420 420

Flerstyrkebriller

     
Flerstyrke 30 % af egenudgiften, dog maks.  800 800 800
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 30 % af egenudgiften, dog maks.  - 1500 1500

Solbriller

     
med styrke på +/- 1 dioptrier eller derover dækkes som briller.
Der ydes ikke tilskud til andre solbriller.
     

"Selvvalgsbriller" dækkes ikke.

     

Stel

     
alene dækkes ikke      

Glas

     
der er købt, individuelt udmålt og tilpasset hos autoriseret optiker eller optometrist dækkes efter følgende takster:      

Enkeltstyrkeglas

     
Enkeltstyrke 30 % af egenudgiften, dog maks. pr. glas  210 210 210

Flerstyrkeglas

     
Flerstyrke 30 % af egenudgiften, dog maks. pr. glas  400 400 400
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 30 % af egenudgiften, dog maks. pr. glas  - 750 750

Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til briller på

800 800 800

Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere, gælder der intet maksimum på antal briller inden for 12 måneder

     

Kreditkøb og abonnementer

     

Samme regler og tilskudsbeløb gælder ved kreditkøb og ved indgåelse af abonnementsaftale med fast aftaleperiode.

 
Ejendomsretten til brillerne skal i alle tilfælde overgå til medlemmet, og der er ikke tilskud til ombytning af briller - heller ikke selvom ombytning sker mod betaling.
 
Ved abonnementer skal kopi af abonnementsaftalen, hvor abonnementsperioden klart fremgår, indsendes til "danmark".
 
Der ydes ikke tilskud ved forlængelse af abonnementsperioden.
     

Køb på internet, postordre og andet

For briller eller brilleglas købt på internettet, via postordre o.lign. i Danmark eller i andre EU/EØS-lande gælder yderligere, at der skal foreligge dokumentation for synsprøve foretaget i Danmark af en autoriseret optiker, optometrist eller øjenlæge. Vær opmærksom på, at hvis du køber flere briller i samme køb, så skal regningen/optikerens indberetning specificeres således, at prisen fremgår på hver enkelt brille.