Fysioterapi (2017)

Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til fysioterapi (dækkes i EU/EØS-landene).

For fysioterapeutisk behandling ydet af autoriseret fysioterapeut erstattes efter følgende takster, som omfatter en del af taksterne i overenskomsten mellem regionerne og Danske Fysioterapeuter.

Der kan kun gives tilskud til én første konsultation i behandlingsforløbet for samme sygdomsaktivitet. Der kan maksimalt ydes tilskud til én behandling pr. dag. Dog ydes tilskud til én normalbehandling eller én kort behandling eller én første konsultation samme dag som holdtræning. Bortset fra én kort behandling samme dag som opfølgende træningsterapi kan der ikke ydes tilskud til individuel behandling og opfølgende træningsterapi samme dag.

  Gruppe 5 Gruppe 1 Gruppe 2

Fysioterapi

     
Første konsultation  133 133 133
Normalbehandling  88 88 88
Kort behandling  59 59 59
Opfølgende træningsterapi 50% af egenudgiften, dog maks.  30 30 30
Første konsultation samme dag som holdtræning  133 133 133
Normalbehandling samme dag som holdtræning  88 88 88
Kort behandling samme dag som holdtræning  59 59 59
Holdtræning 50% af egenudgiften, dog maks.  59 59 59

Tillæg for behandling i hjemmet (Fysioterapeut m. fast klinikadresse)

     
Afstandstillæg 0-4 km  3 3 3
Afstandstillæg 5-10 km  10 10 10
Afstandstillæg over 10 km  13 13 13

Fysioterapeut uden fast klinikadresse

     
Tillæg pr. behandlingsseance  7 7 7