Jordemoder (2020)

Her kan du se, hvad "danmark" giver i tilskud til jordemoder.

Alle tilskud er i danske kroner.

Tilskud gives til den, der skal føde/har født.

Det er en betingelse for at få tilskud:

  1. at konsultationen er udført i Danmark
  2. at konsultationen er udført af en privatpraktiserende autoriseret jordemoder
  3. at oplysningerne indberettes elektronisk fra jordemoderen til "danmark" efter fastlagt specifikation
  Gruppe 5 Gruppe 1 Gruppe 2

Jordemoder

     
Individuel konsultation hos privatpraktiserende autoriseret jordemoder erstattes med 30 % af egenudgiften, dog maks. pr. konsultation  300 300 300
Fødselsforberedelse på hold 30 % af egenudgiften, dog maks. pr. lektion  150 150 150
Jordemoderhjælp i forbindelse med fødsel erstattes med 30 % af egenudgiften, dog maks.  1500 1500 1500

Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til jordemoder på

2400 2400 2400

En jordemoderkonsultation omfatter:

  • Individuel konsultation udført af en privatpraktiserende, autoriseret jordemoder.
  • Konsultationen kan ske både før og efter fødslen - f. eks. efterfødselssamtaler eller hjælp i forbindelse med amning.
  • Udover fosterovervågning, som er beskrevet i Sundhedsstyrelsens svangreanbefalinger, vil den jordemoderfaglige samtale ofte også forholde sig til levevis i graviditeten og forløb i graviditeten frem mod fødsel.
  • Omkring levevis vil en samtale ofte forholde sig til de faktorer, der er nævnt i Sundhedsstyrelsens svangreanbefalinger. Herunder arbejdsmiljø, kost, rygning, alkohol og motion.
  • I forbindelse med eventuel skanning skal den jordemoderfaglige samtale dels fokusere på risikoopsporing dels fokusere på den normalt forløbende graviditet og fødsel. Risikoopsporing sker dels på baggrund af jordemoderens sonografiske efteruddannelse dels på baggrund af jordemoderens grunduddannelse og erfaring. Skanningen er et redskab til den jordemoderfaglige samtale, hvor der er fokus på jordemoderens særlige virksomhedsområde - nemlig den normalt forløbne graviditet og fødsel.
  • For at leve op til kravene vurderer vi, at en konsultation skal vare i minimum 40-45 minutter.