Kiropraktik (2020)

Her kan du se, hvad "danmark" giver i tilskud til kiropraktik.

Alle tilskud er i danske kroner.

Det er en betingelse for at få tilskud, at kiropraktisk behandling er udført af autoriseret kiropraktor i et EU-/EØS-land.

Tilskud gives til de samme ydelser og på samme vilkår som angivet i overenskomst mellem regionerne og Dansk Kiropraktor Forening. Der kan maksimalt gives tilskud til én forundersøgelse eller én opfølgende konsultation, én træningsydelse, én primær røntgenundersøgelse og én ultralydsundersøgelse samme dag.

  Gruppe 5 Gruppe 1 Gruppe 2

Forundersøgelse Almen Kiropraktik

     
Forundersøgelse af patient, der ikke har været i klinikken tidligere/eller hvor der er gået mere end 3 år siden sidste behandling  212 212 212
Forundersøgelse af patient, der har været i klinikken inden for de sidste 1-3 år  177 177 177
Forundersøgelse af patient, der har været i klinikken inden for de seneste 12 måneder, herunder forundersøgelse af nyt problem hos en patient, der er i aktuel behandling  142 142 142

Opfølgende konsultation Almen Kiropraktik

     
Afgrænset opfølgende konsultation  70 70 70
Almindelig opfølgende konsultation  106 106 106
Udvidet opfølgende konsultation  142 142 142

Forløb for nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning

     
Forundersøgelse af patient ved nylig opstået nerverodspåvirkning sv. til lænden  213 213 213
Forundersøgelse af patient i aktuelt behandlingsforløb ved nylig opstået nerverodspåvirkning  177 177 177
Opfølgende konsultation efter 2 uger  142 142 142
Opfølgende konsultation efter 4 uger  142 142 142
Afsluttende forløbskonsultation efter 8 uger  142 142 142

Forløb for nylig opstået cervical nerverodspåvirkning

     
Forundersøgelse af patient ved nylig opstået cervical nerverodspåvirkning  213 213 213
Forundersøgelse af patient i aktuelt behandlingsforløb ved nylig opstået cervical nerverodspåvirkning  177 177 177
Opfølgende konsultation efter 2 uger  142 142 142
Opfølgende konsultation efter 4 uger  142 142 142
Opfølgende konsultation efter 8 uger  142 142 142

Forløb for lumbal spinalstenose

     
Forundersøgelse vedrørende spinalstenose  213 213 213
Forundersøgelse af patient i aktuelt behandlingsforløb  177 177 177
Opfølgende konsultation efter 4 uger  142 142 142
Afsluttende forløbskonsultation efter 3 måneder  142 142 142

Opfølgende konsultation

     
Opfølgende konsultation  106 106 106

Røntgen

     
Primær røntgenundersøgelse ved egen patient  162 162 162
Primær røntgenundersøgelse efter henvisning fra anden kiropraktor  162 162 162
Rekvirering/fortolkning af fremmede billeder  81 81 81
Supplerende røntgenundersøgelse  81 81 81

Ultralyd

     
Ultralydsundersøgelse (ultralydsundersøgelse, diagnose, registrering)  156 156 156
Ultralydsundersøgelse efter henvisning fra anden kiropraktor (ultralydsundersøgelse, diagnose, registrering, forsendelse)  156 156 156

Træning

     
Opfølgende træningsydelse  35 35 35
Introduktion til superviseret træning  142 142 142
Superviseret træning  70 70 70
Telefonkonsultation/videokonsultation 86 86 86