Kontaktlinser (2020)

Her kan du se, hvad "danmark" giver i tilskud til kontaktlinser.

Alle tilskud er i danske kroner.

Det er en betingelse for at få tilskud, at kontaktlinser er købt hos autoriseret kontaktlinseoptiker eller optometrist i et EU-/EØS-land.

Se forbehold nederst på siden.

  Gruppe 5 Gruppe 1 Gruppe 2

Kontaktlinser

     
Kontaktlinser med styrke købt i abonnement hos autoriseret kontaktlinseoptiker eller optometrist 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. hele måned  50 70 70

Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til kontaktlinser på

600 840 840

(Maks. udgør pr. hele måned pr. øje 25 kr. for medlemmer af Gruppe 5 og pr. hele måned pr. øje 35 kr. for medlemmer af Gruppe 1 og 2)

Køb

     
Samme regler og takster gælder for kontaktlinsekøb.
 
Beregning af tilskud
Det er købstidspunktet og ikke anvendelsestidspunktet, der er afgørende for beregning af maksimalt tilskud inden for 12 måneder.
 
Tilskud fastsættes ud fra den levetid, linserne er angivet til at have, ikke den faktiske brug. Følgende dækker en måneds forbrug: 30 sæt engangslinser, 2 sæt 14 dages linser eller et sæt månedslinser.
Antal linser og linsetype (f.eks. 6 par månedslinser) samt styrke skal fremgå af regningen.
     

Der ydes ikke tilskud til synsprøver, rensning eller anden vedligeholdelse af kontaktlinser.

For linser købt på internettet, via postordre o. lign. i Danmark eller andre EU-/EØS-lande gælder yderligere, at der skal foreligge dokumentation for synsprøve foretaget i Danmark af en autoriseret kontaktlinseoptiker, optometrist eller øjenlæge. Der skal foretages synsprøve mindst en gang om året.