Medicin (2017)

Det er en betingelse for ydelse af tilskud til medicinkøb, at oplysningerne indberettes elektronisk til "danmark" efter en fastlagt specifikation.

Alle danske og få udenlandske apoteker indberetter til "danmark", hvis du beder om det.

  Gruppe 5 Gruppe 1 Gruppe 2
a. For lægemidler, der er indberettet til CTR (Det Centrale Tilskuds Register), gives tilskud efter nedenstående regler:      
Tilskud til egenbetaling for den del af et medicinkøb, der er offentligt tilskud til:
 
50% 100% 100%
Tilskud til egenbetaling for den del af et medicinkøb, der er uden offentligt tilskud:
 
25% 50% 100%
b. Tilskud til lægemidler, som er receptpligtige i Danmark og købt på recept, men ikke indberettet til CTR (Det Centrale Tilskuds Register):
 
     
Tilskud til egenbetaling:  25% 50% 50%

For vacciner se dog under Vaccination.

Der ydes ikke tilskud til svangerskabsforebyggende midler.

I øvrigt ydes der ikke tilskud til medicin, som kunne være købt uden recept.

Beregning af tilskud til medicin

Læs om hvordan dit tilskud til medicin bliver beregnet. Her kan du også læse mere om hvad CTR er.

Beregning af tilskud

Særligt om tilskud til medicin

Vil du vide mere om tilskud til medicin?

Læs om medicin