Midlertidig hjemmehjælp (2017)

Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til midlertidig hjemmehjælp (dækkes i Danmark).

  Gruppe 5 Gruppe 1 Gruppe 2

Midlertidig hjemmehjælp

     
For "midlertidig hjemmehjælp" under den forsikredes sygdom i henhold til §83 i Lov om Social Service erstattes  - 80% 80%

Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til midlertidig hjemmehjælp på

  1600 1600

Der ydes ingen erstatning for udgifter til "varig hjemmehjælp".