Midlertidig hjemmehjælp (2020)

Her kan du se, hvad "danmark" giver i tilskud til midlertidig hjemmehjælp.

(Tilskuddet udgår 1. januar 2021)

Alle tilskud er i danske kroner.

Der er kun tilskud til midlertidig hjemmehjælp i Danmark.

Det er en betingelse for at få tilskud, at midlertidig hjemmehjælp er givet efter § 83 punkt 1 og/eller 2 i Lov om Social Service.

  Gruppe 5 Gruppe 1 Gruppe 2

Midlertidig hjemmehjælp

     
Midlertidig hjemmehjælp  - 80% 80%

Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til midlertidig hjemmehjælp på

- 1600 1600

Der ydes ikke tilskud til udgifter til "varig hjemmehjælp".