Operationer (2020)

Tilskud til udgifter til operationer samt andre lægelige ydelser under selve indlæggelsen ydes maksimalt med det beløb, der er angivet for den enkelte operation i listen over godkendte operationer. Tilskuddet kan dog ikke overstige 85 % af medlemmets faktiske udgifter.

Hvis der foretages flere operationer under samme ophold, gives alene tilskud til den operation, der berettiger til det højeste tilskud, medmindre andet er anført i listen ud for den enkelte operation.

Tilskud til tand,- mund- og kæbekirurgi udført af tandlæge eller specialtandlæge i ortodonti eller specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi gives alene efter ”danmark”s gældende tandlægetakster.

Ret til tilskud efter 12/24 måneder

Retten til tilskud til operationer indtræder først efter medlemskab af Gruppe 1 eller Gruppe 2 eller Gruppe 5 med tilvalget Operation i de umiddelbart forudgående 12 måneder. Det samme gælder tilvalget Udvidet Operation. Dog indtræder retten til tilskud først efter 24 måneder, hvis tilvalget Udvidet Operation er tegnet efter medlemmet er fyldt 60 år.

Læs om operationsdækningerne

Forudsætning for tilskud

Autoriseret speciallæge

Det er en forudsætning for tilskud, at operationen er foretaget i et EU-/EØS-land af en autoriseret speciallæge inden for dennes speciallægeanerkendelse, bortset fra speciallæge i almen medicin.


Dokumentation

Regninger for operationer skal indeholde diagnosen, operationsklassifikationsnummer, operationsbeskrivelse, behandlingens art, operationens pris, navn på den opererende speciallæge og eventuel indlæggelsesperiode.


Forhåndsgodkendelse

Det er en forudsætning for tilskud, at operationen er skriftligt godkendt af "danmark"s hovedkontor 5 døgn forud for operationen. For operationer med tilskud på op til 6.000 kr. med operationsdækning og op til 13.000 kr. med tilvalget Udvidet Operation er forhåndsgodkendelse dog ikke nødvendig. Se også under "Maksimum inden for 12 måneder".


Operationer i EU/EØS

For operationer i et andet EU-/EØS-land skal der altid søges forhåndsgodkendelse.

Maksimum inden for 12 måneder

For operationer med tilskud på op til 6.000 kr. med operationsdækning og op til 13.000 kr. med tilvalget Udvidet Operation kan der maks. inden for 12 måneder gives et samlet tilskud på 12.000 kr. med operationsdækning og 26.000 kr. med tilvalget Udvidet Operation.

Indlæggelse

Der ydes tilskud til indlæggelse i forbindelse med operationer, der er markeret med * i listen over godkendte operationer. Tilskuddet udgør 3.000 kr. som betaling for selve indlæggelsen og fratrækkes derfor før udregning af tilskuddet til operationen. Uanset antallet af overnatninger udgør tilskuddet 3.000 kr.

Ved "indlæggelse" forståes overnatning efter operationen på operationsstedet. Dette betyder, at overnatning på hotel, patienthotel og lignende ikke udløser tilskud til indlæggelse.

Forundersøgelse

Ved forundersøgelser til operationer, der er dækket af "danmark"s operationsdækning, er tilskuddet 50 % af udgiften, dog maks. 350 kr. Med Udvidet Operation er tilskuddet 50 % af udgiften, dog maks. 500 kr.

Det er ikke en forudsætning, at operationen gennemføres.

Voksens ophold

Ved en voksens ophold på hospital eller en klinik sammen med et forsikret barn under 16 år, der skal opereres, dækkes 85 % af den dokumenterede opholdsudgift på hospital/klinik, dog maks. 1.000 kr. pr. døgn. Med Udvidet Operation er tilskuddet 85 % af den dokumenterede opholdsudgift på hospital/klinik, dog maks. 1.500 kr. pr. døgn.

Operationer, du ikke kan få tilskud til

Dækningen omfatter ikke nedenstående samt operationer, der kan sidestilles hermed:

 • Fedtsugning (liposuction)
 • Ansigtsløft (herunder pande- og øjenbrynsløft)
 • Halsløft
 • Hårtransplantation
 • Ægtransplantation (IVF)
 • Brystoperationer
 • Operationer for godartede modermærker
 • Kosmetiske injektioner og implantater af enhver art
 • Senile vorter
 • Blodkartumorer
 • Karudvidelser/karsprængninger
 • Kosmetiske laserbehandlinger
 • Fjernelse af overflødig hud på arme, ben, ryg og flanker
 • Organtransplantationer
 • Fjernelse af tatovering
 • Rekonstruktion efter piercing
 • CCSVI
 • Operationer på kønsdele, hvor operationerne ikke er medicinsk eller funktionelt begrundet samt følger af operationerne
 • Synskorrigerende operationer samt linseimplantationer ved øjenstyrker under +/- 6 dioptrier
 • Operation for bygningsfejl hvor bygningsfejlen er mindre end 3 dioptrier
 • Synskorrigerende operation hvor forskellen i synsstyrken er mindre end 3 dioptrier
 • Alle operationer på øvre og nedre øjenlåg. Der ydes dog tilskud til bortskæring af tumorer til efterfølgende mikroskopi, til operation for øjenlågsretraktion (på tarsal- og levatormuskel) samt til operation for entropion og ektropion.

Rabat på operationer

Som medlem kan du få rabat på operationer - se hvilke steder hvor du kan få rabat.

  OPR. UDV. OPR.

Forundersøgelser

   
Forundersøgelser til operationer, der er dækket af "danmark"s operationsdækning 50 % af egenudgiften, dog maks.  350 500
Det er ikke en forudsætning, at operationen gennemføres.

Ortopædkirurgi

   
Ganglion (seneknude) 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Springfinger 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Karpaltunnelsyndrom (indeklemt nerve) 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Bakercyste (udposning i knæhasen) 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Operation for nedgroet negl 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Hammertå 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Artroskopi 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Discusprolaps/ryg* 85 % af egenudgiften, dog maks.  28500 57000
Hofteledsudskiftning/operation for hoftedysplasi* 85 % af egenudgiften, dog maks.  47000 75000
Begge hofter opereret samtidig (ved udskiftning af hofteled)* 85 % af egenudgiften, dog maks.  72000 112000
Knæledsudskiftning* 85 % af egenudgiften, dog maks.  47000 75000
Begge knæ opereret samtidig (ved udskiftning af knæled)* 85 % af egenudgiften, dog maks.  72000 112000
Menisk/mus 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Åreknuder 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Skulder/overarm* 85 % af egenudgiften, dog maks.  7500 17000
Albue/underarm* 85 % af egenudgiften, dog maks.  7500 13000
Lårben/underben* 85 % af egenudgiften, dog maks.  7500 22000
Hænder/fødder* 85 % af egenudgiften, dog maks.  7500 13000
Albue-, skulder- og ankelledsudskiftning/stivgørelse* 85 % af egenudgiften, dog maks.  28500 57000
Fjernelse af tidligere indopereret materiale i hofte/knæ uden samtidig udskiftning af hofte/knæ* 85 % af egenudgiften, dog maks.  7500 13000
Chrondrectomia (resektion af ledbrusk i knæ) 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Korsbåndsoperation* 85 % af egenudgiften, dog maks.  12750 22000
Fjernelse af slimsæk i knæ (synovectomia) 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Knoglekorrektion i knæ* 85 % af egenudgiften, dog maks.  12750 22000
Diverse ortopædkirurgiske operationer, der ikke er undtaget 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000

Organkirurgi

   
Brok* 85 % af egenudgiften, dog maks.  12750 22000
Endetarm/kirurgisk behandling af hæmorider, botox* 85 % af egenudgiften, dog maks.  7500 13000
Elastikbehandling af hæmorider 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Fjernelse af blindtarm* 85 % af egenudgiften, dog maks.  12750 17000
Galdesten/fjernelse af galdeblære* 85 % af egenudgiften, dog maks.  18000 37000
Nyresten* 85 % af egenudgiften, dog maks.  12000 17000
Gastric banding/Gastric sleeve* 85 % af egenudgiften, dog maks.  7500 22000
Gastric bypass* 85 % af egenudgiften, dog maks.  7500 22000
Penis 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Prostata* 85 % af egenudgiften, dog maks.  18000 29000
Testikel 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Sterilisation af mænd 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Tyktarm/tyndtarm* 85 % af egenudgiften, dog maks.  39000 67000
Blæreoperation* 85 % af egenudgiften, dog maks.  12750 17000
Fjernelse af polyp i blæren 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Leveroperation* 85 % af egenudgiften, dog maks.  18000 32000
Lungeoperation* 85 % af egenudgiften, dog maks.  18000 32000
Fjernelse af lymfeknuder 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Fjernelse af svedkirtler 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Laparoskopisk fundoplastik* 85 % af egenudgiften, dog maks.  12750 17000
Fjernelse af kræftsvulster* 85 % af egenudgiften, dog maks.  18000 32000
Fjernelse af bryst som følge af kræft* 85 % af egenudgiften, dog maks.  18000 32000
Fjernelse af polyp i tarm 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Diverse organkirurgiske operationer, der ikke er undtaget 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000

Thorax- og karkirurgi

   
Fjernelse af kræftsvulster* 85 % af egenudgiften, dog maks.  18000 32000
Genopbygning af bryst efter kræft (i alt)*. Med "i alt" menes, at tilskud først udbetales når rekonstruktionen er endeligt afsluttet, og regningerne er indsendt samlet. Reoperationer efter tidligere rekonstruktioner dækkes ikke.
 
85 % af egenudgiften, dog maks.
18000 32000
Skjoldbruskkirtel* 85 % af egenudgiften, dog maks.  12750 40000
Pacemaker* 85 % af egenudgiften, dog maks.  12750 57000
Bypass (ved hjertet)* 85 % af egenudgiften, dog maks.  49500 97000
Bypass (i ben)* 85 % af egenudgiften, dog maks.  22000 37000
MAZE* 85 % af egenudgiften, dog maks.  49500 97000
Karudvidelse ved ballonmetode (PTCA)* 85 % af egenudgiften, dog maks.  23250 42000
Hjerteklap* 85 % af egenudgiften, dog maks.  49500 97000
RFA - Operation af rytmeforstyrrelser i hjertet* 85 % af egenudgiften, dog maks.  32000 52000
Rødmeoperationer 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
KAG 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Åreknuder 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Diverse thorax - og karkirurgiske operationer, der ikke er undtaget 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000

Gynækologisk kirurgi

   
Fjernelse af livmoder, æggestokke eller æggeledere* 85 % af egenudgiften, dog maks.  18000 32000
Vaginale forvægs- og bagvægsplastikker* 85 % af egenudgiften, dog maks.  7500 22000
Sterilisation af kvinder* 85 % af egenudgiften, dog maks.  7500 22000
Fjernelse af polyp/fibrom i livmoder* 85 % af egenudgiften, dog maks.  7500 22000
Operation for inkontinens* 85 % af egenudgiften, dog maks.  12750 22000
Operationer på livmoderhals 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Operationer på ydre kønsorganer 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Fjernelse af svulst* 85 % af egenudgiften, dog maks.  18000 32000
Abrasio 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Diverse gynækologiske operationer, der ikke er undtaget 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000

Øjenkirurgi

   
Blokeret tårekanal 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Grøn stær 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Grå stær 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Begge øjne opereret samtidigt (samme dag) for enten grå eller grøn stær 85 % af egenudgiften, dog maks.  9000 19500
Skeleoperation 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Synskorrigerende operation, hvor øjenstyrken er +/- 6 dioptrier og derover (udmålt på klinikken og indregnet cylinderværdien) inkl. indsættelse af intraoculære linser 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Synskorrigerende operation, hvor forskellen i synsstyrken mellem øjnene er større end 3 dioptrier (udmålt på klinikken før den første operation) 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Operation for bygningsfejl på et eller begge øjne, hvor bygningsfejlen er større end 3 dioptrier (udmålt på klinikken før den første operation) 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Begge øjne opereret samtidigt (samme dag) for synskorrigerende operation og operation for bygningsfejl på et eller begge øjne, hvor bygningsfejlen er større end 3 dioptrier 85 % af egenudgiften, dog maks.  9000 19500
Fjernelse af tåresæk 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Fjernelse af øje 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Glaslegemeoperation 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Nethindeoperation 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
AMD-operation 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Operation for blodprop i øjet 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Entropion (indaddrejet øjenlåg) 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Ektropion (udaddrejet øjenlåg) 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Fjernelse af tumor på øjenlåg med efterfølgende mikroskopi 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Operation for øjenlågsretraktion (på tarsal- og levatormuskel) 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Diverse øjenkirurgiske operationer, der ikke er undtaget 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000

Plastikkirurgi

   
Abdominalplastik* 85 % af egenudgiften, dog maks.  7500 22000
Arkorrektion (korrektioner af ar efter operationer, der ikke er omfattet af "danmark"s operationsdækning, dækkes ikke). 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Næseplastik 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Fjernelse af ondartede modermærker 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Øreplastik 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Mundoperation 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Genopbygning af bryst efter kræft (i alt)*. Med "i alt" menes, at tilskud først udbetales, når rekonstruktionen er endeligt afsluttet, og regningerne er indsendt samlet. Reoperationer efter tidligere rekonstruktioner dækkes ikke. 85 % af egenudgiften, dog maks.  18000 32000
Fjernelse af tumor på øjenlåg med efterfølgende mikroskopi 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Operation af øjenlågsretraktion (på tarsalmuskel og levatormuskel) 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Brystreduktion, hvor kvinden dokumenteret er på venteliste til offentlig operation* 85 % af egenudgiften, dog maks.  12750 22000
Diverse plastikkirurgiske operationer, der ikke er undtaget 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000

Øre- næse- halskirurgi

   
Bihuler 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Mandler/polypper 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Mellemøre* 85 % af egenudgiften, dog maks.  7500 13000
Næseskillevæg 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Næsebrusk/knogle 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Otosclerosis (tunghøreoperation)* 85 % af egenudgiften, dog maks.  7500 17000
Punktering af kæbehule/mellemøre 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Fjernelse af spytkirtel 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Conchotomi* 85 % af egenudgiften, dog maks.  7500 13000
Snorkeoperation 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Øregangsatresi 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000
Diverse øre-, næse- og halskirurgiske operationer, der ikke er undtaget. 85 % af egenudgiften, dog maks.  6000 13000