Pleje af døende i hjemmet (2020)

Her kan du se, hvad "danmark" giver i tilskud til pleje af døende i hjemmet.

Alle tilskud er i danske kroner.

"danmark" giver tilskud til egenbetaling for privat pleje af patienten i den terminale fase. Det er en betingelse for at få tilskud, at plejen foretages i eget hjem i Danmark og er udført af privatpraktiserende speciallæge eller autoriseret sygeplejerske.

  Gruppe 5 Gruppe 1 Gruppe 2

Pleje af døende

     
Pleje af døende i hjemmet 50 % af egenudgiften, dog maks.  - 12000 12000

Den kvitterede regning indsendes til "danmark"s hovedkontor med lægelig påtegning eller anden lægelig dokumentation.