Pleje af døende i hjemmet (2017)

Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til pleje af døende i hjemmet (dækkes i Danmark).

  Gruppe 5 Gruppe 1 Gruppe 2

Pleje af døende

     
"danmark" yder tilskud til egenbetaling for privat pleje af patienten i den terminale fase i eget hjem foretaget af privatpraktiserende speciallæge eller autoriseret sygeplejerske 50% af egenudgiften, dog maks.  - 12000 12000

Den kvitterede regning indsendes til "danmark"s hovedkontor med lægelig påtegning eller anden lægelig dokumentation.