Psykologhjælp (2017)

Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til psykologhjælp (dækkes i Danmark).

  Gruppe 5 Gruppe 1 Gruppe 2
Behandling ydet af autoriseret psykolog for psykiske lidelser, der er omfattet af henvisningsårsagerne 1-11 i Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper § 1 - dog ser vi bort fra alderskravene. 
 
Det er en betingelse for ydelse af tilskud til behandling uden offentligt tilskud ydet af autoriseret psykolog, at behandling indberettes elektronisk til "danmark" efter fastlagt specifikation.
     
Individuel/topersoners konsultation med offentligt tilskud  200 200 200
Individuel/topersoners konsultation uden offentligt tilskud  300 300 300
Gruppekonsultation 3-9 personer 50% af egenudgiften, dog maks.  100 100 100

Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til psykologhjælp omfattet af henvisningsårsag 1-11 på

7200 7200 7200

Psykologhjælp udenfor henvisningsårsag 1-11 for medlemmer under 18 år

     
Dækker psykiske lidelser, der ikke er omfattet af henvisningsårsagerne 1-11 jf. ovenfor.
 
Det er en betingelse for ydelse af tilskud, at behandling indberettes elektronisk til "danmark" efter fastlagt specifikation.
 

Behandling ydet af autoriseret psykolog pr. behandling, pr. person.
 
 
 
     
Individuel/topersoners konsultation:  - - -
- for medlemmer under 18 år  300 300 300
Gruppekonsultation 3-9 personer  - - -
- for medlemmer under 18 år: 50% af egenudgiften, dog maks.  100 100 100

Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til psykologhjælp udenfor henvisningsårsag 1-11 til medlemmer under 18 år på

2400 2400 2400

henvisningsårsager

Læs om de 11 henvisningsårsager.

Henvisningsårsager