Tandbehandling (2018)

Her kan du se, hvad "danmark" giver i tilskud til tandbehandlinger.

Alle tilskud er i danske kroner.

Det er en betingelse for at få tilskud, at tandbehandling er udført af en privatpraktiserende tandlæge i et EU-/EØS-land.

Hvis der ud for ydelsen er anført en * dækkes den også, når den er udført af en privatpraktiserende tandplejer i Danmark.

Der gives ikke tilskud til provisorier, der anvendes som led i behandlingen.

  Gruppe 5 Gruppe 1 Gruppe 2
Udvidet forebyggende behandling foretaget af privatpraktiserende, autoriseret tandplejer  130 130 130

Undersøgelse og tandrensning

     
Diagnostisk grundundersøgelse*  - - -
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  100% 100% 100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre  64 64 64
Diagnostisk undersøgelse uden offentligt tilskud*  - - -
- for medlemmer under 18 år  87 87 87
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse  - - -
- for medlemmer under 18 år  121 121 121
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  100% 100% 100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre  121 121 121
Statusundersøgelse*  - - -
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  100% 100% 100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre  64 64 64
Fokuseret undersøgelse*  - - -
- for medlemmer under 18 år  60 60 60
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  100% 100% 100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre  60 60 60
Tandrensning a (mindst 15 tænder)*  - - -
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  100% 100% 100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre  105 105 105
Tandrensning b (højst 14 tænder)*  - - -
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  100% 100% 100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre  77 77 77
Tandrensning uden offentligt tilskud*  - - -
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks.  155 155 155
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  100% 100% 100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre: 50 % af egenudgiften, dog maks.  155 155 155
Kontrol undersøgelse uden offentligt tilskud*  - - -
- for medlemmer under 18 år  60 60 60
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  100% 100% 100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre  60 60 60

Røntgenundersøgelse

     
Bitewings i forbindelse med statusundersøgelse*  68 68 68
Bitewings i forbindelse med udvidet diagnostisk grundundersøgelse  68 68 68
Bitewings i forbindelse med fokuseret undersøgelse*  68 68 68
Bitewings i forbindelse med diagnostisk grundundersøgelse*  68 68 68
Røntgenoptagelse*  68 68 68
Panoramaoptagelse* 50 % af egenudgiften, dog maks.  275 275 275
CT-scanning* 50 % af egenudgiften, dog maks.  275 275 275

Forebyggende behandling

     
Individuel forebyggende behandling (IFB)*  - - -
- for medlemmer under 18 år  64 64 64
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  100% 100% 100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre  64 64 64
Individuel profylakse uden offentligt tilskud*  - - -
- for medlemmer under 18 år  64 64 64
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  100% 100% 100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre  64 64 64

Tandfyldninger med offentligt tilskud

     
a. ikke kombineret, sølvamalgam  66 66 66
b. kombineret, sølvamalgam  91 91 91
c. dobbelt kombineret, sølvamalgam  166 166 166
d. glasionomerfyldning, enkeltfladet  138 138 138
d. glasionomerfyldning, flerfladet gradvis ekskavering 50 % af egenudgiften, dog maks.  300 300 300
e. plast, enkeltfladet  138 138 138
f. plast, flerfladet 50 % af egenudgiften, dog maks.  300 300 300
Plast, enkeltfladet med slid på okklusionen 50 % af egenudgiften, dog maks.  300 300 300
Plast, flerfladet med slid på okklusionen 50 % af egenudgiften, dog maks.  300 300 300
Ovenstående takster vedrørende tandfyldninger gælder også ved gradvis ekskavering.

Tandfyldninger uden offentligt tilskud

     
Tandfyldninger, herunder plastrestaureringer uden offentligt tilskud 50 % af egenudgiften, dog maks.  300 300 300
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks.  380 380 380

Rodbehandling

     
Pulpaoverkapning  110 110 110
Koronal amputation  110 110 110
Akut oplukning  110 110 110
Apikal amputation og rodfyldning pr. kanal 50 % af egenudgiften, dog maks.  225 225 225

Tandudtrækning

     
Pr. tand 50 % af egenudgiften, dog maks.  150 150 150
Standsning af efterblødning i forbindelse med tandudtrækning  40 40 40

Parodontalbehandling

     
Parodontalundersøgelse og diagnostik*  200 200 200
Udvidet tandrensning (inkl. laser)*  125 125 125
Tandrodsrensning (inkl. laser)* 50 % af egenudgiften, dog maks.  55 55 55
Kirurgisk parodontalbehandling, pr. operation maks. 6 tænder, 50 % af egenudgiften, dog maks.  2025 2025 2025
Regenerativ behandling ved kirurgisk parodontalbehandling (dvs. membranbehandling eller behandling med emaljeprotein eller med knoglesubstitut), pr. operation maks. 6 tænder, 80 % af egenudgiften, dog maks.  800 800 800

Enkelttandskroner og indlæg

     
Støbte opbygninger 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. stk.  300 1100 1100
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. stk.  - 1925 1925
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. stk.  525 - -
Støbte indlæg, porcelænskroner, porcelænsindlæg, porcelænsfacader, støbte finerkroner, støbte partielle kroner, kroner i metalbunden keramik, indirekte fremstillede plast- og akrylkroner og rodkapper med hybridretention. Erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. stk.  300 1200 1200
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. stk.  - 2100 2100
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. stk.  525 - -
Attachments 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. enhed  - 450 450
Provisorier som led i behandlingen erstattes ikke.

Broarbejde

     
Broarbejde udført i metal, i metalbunden keramik, i metalbunden plast og ætsbro erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. led  - 1200 1200
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. led  - 2100 2100
Broled i form af kroner, indlæg erstattes ikke yderligere under afsnittet "Enkelttandskroner og -indlæg".
Provisorier som led i behandlingen erstattes ikke.
 
 

Reparation af krone- og broarbejde

     
Reparation af krone- og broarbejde 50 % af egenudgiften, dog maks.  - 225 225

Stifter

     
Retentionsstifter, herunder rodskruer- og stifter (pr. stift eller skrue) 50 % af egenudgiften, dog maks.  - 100 100

Smertefri behandling

     
Lokalbedøvelse, inkl. bedøvelse ved akupunktur, pr. tandbehandling* 50 % af egenudgiften, dog maks.  75 75 75
Kvælstofforilte (lattergas) 50 % af egenudgiften, dog maks.  75 75 75
Fuld narkose, pr. dag  800 800 800

Anden behandling

     
Tandlægevagttillæg inkl. konsultation  180 180 180
Recementering inkl. konsultation  60 60 60
Behandling af følsomme tandhalse inkl. konsultation*  32 32 32
Efterbehandling efter tandudtrækning og operation inkl. konsultation  32 32 32
Behandling af komplikationer ved tandfrembrud inkl. konsultation  32 32 32
Recept  36 36 36
Fissurforsegling* pr. tand  - - -
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks.  138 138 138
- for medlemmer på 18 år eller ældre  138 138 138

Omsorgstandpleje

     
Omsorgstandpleje  350 350 350

Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til omsorgstandpleje på

350 350 350

Operation

     
Operativ fjernelse af tand, rodspids eller cyste pr. tand  - - -
- for medlemmer under 18 år: 80 % af egenudgiften, dog maks.  800 800 800
- for medlemmer mellem 18 og 25 år: 80 % af egenudgiften, dog maks.  1600 1600 1600
- for medlemmer på 26 år eller ældre: 80 % af egenudgiften, dog maks.  800 800 800
Implantatoperation 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. 12 måneder  1000 2000 2000
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. 12 måneder  - 3000 3000
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. 12 måneder  1500 - -
Tandimplantat 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. implantat (fixtur)  300 1500 1500
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. implantat (fixtur)  - 2625 2625
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. implantat (fixtur)  525 - -
Andre operationer - herunder fjernelse af implantat (fixtur) 80 % af egenudgiften, dog maks.  800 800 800
Histologisk undersøgelse af vævsprøve 50 % af egenudgiften, dog maks.  100 100 100

Endelige abutments

     
Endeligt abutment under enkelttandskrone 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. abutment  300 1100 1100
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. abutment  - 1925 1925
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. abutment  525 - -
Endeligt abutment under bro 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. abutment  - 1100 1100
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. abutment  - 1925 1925
Endeligt abutment under protese/unitor 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. abutment  - 1100 1100
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. abutment  - 1925 1925

Tandregulering

     
Indledende ortodontisk undersøgelse og konsultation  200 200 200
Fuldstændig ortodontisk undersøgelse og behandlingsplan  400 400 400
Indledende ortodontisk studiemodelsæt  200 200 200
Indledende panoramarøntgenoptagelse, indledende profilrøntgenoptagelse og indledende frontalrøntgenoptagelse 50 % af egenudgiften, dog maks.  275 275 275
Aftageligt pladeapparatur  675 675 675
Lille fast apparatur i én kæbe, dog maks. 6 tænder  1200 1200 1200
Fuldt fast apparatur  1475 1475 1475
Skeletal forankring (skruer) 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. stk.  100 100 100
Supplerende panoramarøntgenoptagelse, profilrøntgenoptagelse og frontalrøntgenoptagelse 50 % af egenudgiften, dog maks.  275 275 275
Aftageligt retentionsapparatur pr. kæbe  600 600 600

Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til Aftageligt retentionsapparatur på

1200 1200 1200
Fast retentionsapparatur pr. kæbe  300 300 300

Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til Fast retentionsapparatur på

600 600 600
Reparation af tandbøjle 50 % af egenudgiften, dog maks.  200 200 200
Clear aligner skinner i overkæbe 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. skinne  20 20 20

Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til Clear Aligner skinner i overkæbe på

600 600 600
Clear aligner skinner i underkæbe 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. skinne  20 20 20

Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til Clear Aligner skinner i underkæbe på

600 600 600

Bidfunktionsbehandling

     
Initial bidfunktionsundersøgelse  60 60 60
Fuldstændig klinisk bidfunktionsundersøgelse 80 % af egenudgiften, dog maks.  225 225 225
Supplerende undersøgelser (kæbeledsrøntgen, artikulatorundersøgelse) 50 % af egenudgiften, dog maks.  219 219 219
Panorama røntgenoptagelse 50 % af egenudgiften, dog maks.  275 275 275
Varmebehandling  30 30 30
Blokade  30 30 30
Instruktion i muskeløvelser  30 30 30
Bidskinner 50 % af egenudgiften, dog maks.  495 495 495
Okklusal slibning:
Initial slibning
30 30 30
Generel slibning 50 % af egenudgiften, dog maks.  225 225 225
Reparation/regulering af bidskinne 50 % af egenudgiften, dog maks.  125 125 125