Tandprotetisk arbejde (2020)

Her kan du se, hvad "danmark" giver i tilskud til tandprotetisk arbejde

Alle tilskud er i danske kroner.

Det er en betingelse for at få tilskud, at tandprotetisk arbejde er udført af en privatpraktiserende tandlæge i et EU-/EØS-land eller af en autoriseret klinisk tandtekniker i Danmark.

  Gruppe 5 Gruppe 1 Gruppe 2

Undersøgelse

     
Klinisk undersøgelse  - 65 65
Årligt eftersyn inkl. rensning af protesen 50 % af egenudgiften, dog maks.  - 125 125

Helprotese

     
Over-eller underprotese 50 % af egenudgiften, dog maks.  - 1300 1300
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks.  - 2300 2300
Helsæt 50 % af egenudgiften, dog maks.  - 2600 2600
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks.  - 4600 4600

Delprotese

     
Ophængt på resttandsæt, Unitor 50 % af egenudgiften, dog maks.  - 1400 1400
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks.  - 2500 2500
Gingivalt understøttet 50 % af egenudgiften, dog maks.  - 815 815
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks.  - 1425 1425
Tillæg for bøjler på gingivalt understøttede delproteser  - 40 40

Proteseudvidelse

     
Udvidelse af protese 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. protese  - 400 400
Udvidelse af Unitor 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. unitor  - 420 420
Protesearbejde i form af kroner, indlæg erstattes ikke yderligere under afsnittet "enkelttandskroner og -indlæg"

Reparation af proteser

     
Pr. protesestykke 50 % af egenudgiften, dog maks.  - 500 500
Attachments 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. enhed  - 450 450

Duplikering/rebasering

     
Duplikering, hel- eller delprotese 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. protese  - 475 475
Rebasering, hel- eller delprotese 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. protese  - 375 375