Kiropraktik (2019)

Her kan du se, hvad "danmark" giver i tilskud til kiropraktik. 

Alle tilskud er i danske kroner.

Det er en betingelse for at få tilskud, at kiropraktisk behandling er udført af autoriseret kiropraktor i et EU-/EØS-land.

Tilskud gives til de samme ydelser og på samme vilkår som angivet i overenskomst mellem regionerne og Dansk Kiropraktor Forening. Der kan maksimalt gives tilskud til én forundersøgelse eller én opfølgende konsultation, én træningsydelse, én primær røntgenundersøgelse og én ultralydsundersøgelse samme dag.

 Gruppe 5Gruppe 1Gruppe 2

Forundersøgelse Almen Kiropraktik

   
Forundersøgelse af patient, der ikke har været i klinikken tidligere/eller hvor der er gået mere end 3 år siden sidste behandling 212212212
Forundersøgelse af patient, der har været i klinikken inden for de sidste 1-3 år 177177177
Forundersøgelse af patient, der har været i klinikken inden for de seneste 12 måneder, herunder forundersøgelse af nyt problem hos en patient, der er i aktuel behandling 142142142

Opfølgende konsultation Almen Kiropraktik

   
Afgrænset opfølgende konsultation 707070
Almindelig opfølgende konsultation 106106106
Udvidet opfølgende konsultation 142142142

Forløb for nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning

   
Forundersøgelse af patient ved nylig opstået nerverodspåvirkning sv. til lænden 213213213
Forundersøgelse af patient i aktuelt behandlingsforløb ved nylig opstået nerverodpåvirkning 177177177
Opfølgende konsultation efter 2 uger 142142142
Opfølgende konsultation efter 4 uger 142142142
Afsluttende forløbskonsultation efter 8 uger 142142142

Forløb for nylig opstået cervical nerverodpåvirkning

   
Forundersøgelse af patient ved nylig opstået cervical nerverodspåvirkning 213213213
Forundersøgelse af patient i aktuelt behandlingsforløb ved nylig opstået cervical nerverodspåvirkning 177177177
Opfølgende konsultation efter 2 uger 142142142
Opfølgende konsultation efter 4 uger 142142142
Opfølgende konsultation efter 8 uger 142142142

Forløb for lumbal spinalstenose

   
Forundersøgelse vedrørende spinalstenose 213213213
Forundersøgelse af patient i aktuelt behandlingsforløb 177177177
Opfølgende konsultation efter 4 uger 142142142
Afsluttende forløbskonsultation efter 3 måneder 142142142

Opfølgende konsultation

   
Opfølgende konsultation 106106106

Røntgen

   
Primær røntgenundersøgelse ved egen patient 162162162
Primær røntgenundersøgelse efter henvisning fra anden kiropraktor 162162162
Rekvirering/fortolkning af fremmede billeder 818181
Supplerende røntgenundersøgelse 818181

Ultralyd

   
Ultralydsundersøgelse (ultralydsundersøgelse, diagnose, registrering) 156156156
Ultralydsundersøgelse efter henvisning fra anden kiropraktor (ultralydsundersøgelse, diagnose, registrering, forsendelse) 156156156

Træning

   
Opfølgende træningsydelse 353535
Introduktion til superviseret træning 142142142
Superviseret træning 707070