Speciallæger mv. (2019)

Her kan du se, hvad "danmark" giver i tilskud til speciallæger mv.

Alle tilskud er i danske kroner.

Det er en betingelse for at få tilskud, at ydelserne er udført i et EU-/EØS-land.

  Gruppe 5 Gruppe 1 Gruppe 2

Operationer og særlige ydelser

     
Erstattes efter specialtarif i forhold til ydelsens art     Ja

Forebyggende helbredsundersøgelse

     
foretaget af læge eller speciallæge 25 % af egenudgiften, dog maks.  - - 1400

Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til forebyggende helbredsundersøgelse på

    1400

Recept

     
Recept  - - 36

Øjenlæge og ørelæge

     
1. konsultation  - - 106
Efterfølgende konsultation  - - 79

Hudlæge, intern medicin, fysiurgi, kirurgi, gynækologi, ortopædisk kirurgi, plastikkirurgi

     
1. konsultation  - - 124
Efterfølgende konsultation  - - 79

Psykiatri

     
1. konsultation  - - 124
Gruppekonsultation  - - 79

Neurologi og pædiatri (børnesygdomme)

     
1. konsultation  - - 124
2. konsultation  - - 113
Efterfølgende konsultation  - - 79

Anæstesiologi

     
1. konsultation  - - 124
Senere konsultation  - - 79

Overenskomstfastsatte særydelser

     
Erstattes efter specialtarif i forhold til ydelsens art     Ja

Røntgenundersøgelse

     
Erstattes efter specialtarif i forhold til ydelsens art     Ja

Ultralydsundersøgelse, herunder ultralydscanning, udført af speciallæge (bortset fra speciallæge i almen medicin)

     
Erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks.  - - 350

Knogletæthedsmålinger

     
Scanninger, herunder knogletæthedsmålinger (knogleskanninger) udført af speciallæge (bortset fra speciallæge i almen medicin)      
Armscanninger - der gives maks. inden for 12 måneder 50 % af egenudgiften, dog maks.  - - 200
Ryg- og hoftescanninger - der gives maks. inden for 12 måneder 50 % af egenudgiften, dog maks.  - - 350

CT- og MR-scanning

     
CT- og MR-scanning 50 % af egenudgiften, dog maks.  - - 2000

Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til CT-scanning og MR-scanning på

    2000

KAG

     
Undersøgelse af hjertets kranspulsårer 25 % af egenudgiften, dog maks.  - - 1500

Skopier

     
Oesophago-gastro-duedenoskopi 50 % af egenudgiften, dog maks.  - - 1500
Sigmoideo- eller coloskopi 50 % af egenudgiften, dog maks.  - - 1500
Cystoskopi 50 % af egenudgiften, dog maks.  - - 1500
Hysteroskopi 50 % af egenudgiften, dog maks.  - - 1500
Anoskopi 50 % af egenudgiften, dog maks.  - - 1500
Kolposkopi 50 % af egenudgiften, dog maks.  - - 1500
Rectoskopi 50 % af egenudgiften, dog maks.  - - 1500
Vulvoskopi 50 % af egenudgiften, dog maks.  - - 1500
Bronchoskopi 50 % af egenudgiften, dog maks.  - - 1500
Dobbelt endoskopisk rhinoskopi 50 % af egenudgiften, dog maks.  - - 1500
Stroboskopi 50 % af egenudgiften, dog maks.  - - 1500
Episkopi 50 % af egenudgiften, dog maks.  - - 1500
Sinoskopi 50 % af egenudgiften, dog maks.  - - 1500

Patologiske undersøgelser

     
Vævsmikroskopi og cytologisk undersøgelse 80 % af egenudgiften, dog maks.  - - 124

For samtlige speciallæger gælder

     
Alt nævnt under Alment praktiserende læger     Ja