Tandbehandling (2019)

Her kan du se, hvad "danmark" giver i tilskud til tandbehandlinger.

Alle tilskud er i danske kroner.

Det er en betingelse for at få tilskud, at tandbehandling er udført af en privatpraktiserende tandlæge i et EU-/EØS-land.

Hvis der ud for ydelsen er anført en * dækkes den også, når den er udført af en privatpraktiserende tandplejer i Danmark.

Der gives ikke tilskud til provisorier, der anvendes som led i behandlingen.

  Gruppe 5 Gruppe 1 Gruppe 2
Udvidet forebyggende behandling foretaget af privatpraktiserende, autoriseret tandplejer  130 130 130

Undersøgelse og tandrensning

     
Diagnostisk grundundersøgelse*  - - -
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  100% 100% 100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre  70 70 70
Diagnostisk undersøgelse uden offentligt tilskud*  - - -
- for medlemmer under 18 år  87 87 87
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse  - - -
- for medlemmer under 18 år  121 121 121
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  100% 100% 100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre  121 121 121
Statusundersøgelse*  - - -
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  100% 100% 100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre  70 70 70
Fokuseret undersøgelse*  - - -
- for medlemmer under 18 år  70 70 70
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  100% 100% 100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre  70 70 70
Tandrensning a (mindst 15 tænder)*  - - -
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  100% 100% 100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre  105 105 105
Tandrensning b (højst 14 tænder)*  - - -
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  100% 100% 100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre  77 77 77
Tandrensning uden offentligt tilskud*  - - -
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks.  175 175 175
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  100% 100% 100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre: 50 % af egenudgiften, dog maks.  175 175 175
Kontrol undersøgelse uden offentligt tilskud*  - - -
- for medlemmer under 18 år  70 70 70
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  100% 100% 100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre  70 70 70

Røntgenundersøgelse

     
Bitewings i forbindelse med statusundersøgelse*  68 68 68
Bitewings i forbindelse med udvidet diagnostisk grundundersøgelse  68 68 68
Bitewings i forbindelse med fokuseret undersøgelse*  68 68 68
Bitewings i forbindelse med diagnostisk grundundersøgelse*  68 68 68
Røntgenoptagelse*  68 68 68
Panoramaoptagelse* 50 % af egenudgiften, dog maks.  275 275 275
CT-scanning* 50 % af egenudgiften, dog maks.  275 275 275

Forebyggende behandling

     
Individuel forebyggende behandling (IFB)*  - - -
- for medlemmer under 18 år  64 64 64
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  100% 100% 100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre  64 64 64
Individuel profylakse uden offentligt tilskud*  - - -
- for medlemmer under 18 år  64 64 64
- for medlemmer mellem 18 og 25 år  100% 100% 100%
- for medlemmer på 26 år eller ældre  64 64 64

Tandfyldninger med offentligt tilskud

     
a. ikke kombineret, sølvamalgam  66 66 66
b. kombineret, sølvamalgam  91 91 91
c. dobbelt kombineret, sølvamalgam  166 166 166
d. glasionomerfyldning, enkeltfladet  138 138 138
d. glasionomerfyldning, flerfladet gradvis ekskavering 50 % af egenudgiften, dog maks.  310 310 310
e. plast, enkeltfladet  138 138 138
f. plast, flerfladet 50 % af egenudgiften, dog maks.  310 310 310
Plast, enkeltfladet med slid på okklusionen 50 % af egenudgiften, dog maks.  310 310 310
Plast, flerfladet med slid på okklusionen 50 % af egenudgiften, dog maks.  310 310 310
Ovenstående takster vedrørende tandfyldninger gælder også ved gradvis ekskavering.

Tandfyldninger uden offentligt tilskud

     
Tandfyldninger, herunder plastrestaureringer uden offentligt tilskud 50 % af egenudgiften, dog maks.  310 310 310
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks.  390 390 390

Rodbehandling

     
Pulpaoverkapning  120 120 120
Koronal amputation  120 120 120
Akut oplukning  120 120 120
Apikal amputation og rodfyldning pr. kanal 50 % af egenudgiften, dog maks.  250 250 250

Tandudtrækning

     
Pr. tand 50 % af egenudgiften, dog maks.  150 150 150
Standsning af efterblødning i forbindelse med tandudtrækning  40 40 40

Parodontalbehandling

     
Parodontalundersøgelse og diagnostik*  200 200 200
Udvidet tandrensning (inkl. laser)*  125 125 125
Tandrodsrensning (inkl. laser)* 50 % af egenudgiften, dog maks.  55 55 55
Kirurgisk parodontalbehandling, pr. operation maks. 6 tænder, 50 % af egenudgiften, dog maks.  2025 2025 2025
Regenerativ behandling ved kirurgisk parodontalbehandling (dvs. membranbehandling eller behandling med emaljeprotein eller med knoglesubstitut), pr. operation maks. 6 tænder, 80 % af egenudgiften, dog maks.  800 800 800

Enkelttandskroner og indlæg

     
Støbte opbygninger 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. stk.  310 1100 1100
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. stk.  - 1925 1925
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. stk.  543 - -
Støbte indlæg, porcelænskroner, porcelænsindlæg, porcelænsfacader, støbte finerkroner, støbte partielle kroner, kroner i metalbunden keramik, indirekte fremstillede plast- og akrylkroner og rodkapper med hybridretention. Erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. stk.  310 1200 1200
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. stk.  - 2100 2100
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. stk.  543 - -
Attachments 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. enhed  - 450 450
  - - -
Provisorier som led i behandlingen erstattes ikke.

Broarbejde

     
Broarbejde udført i metal, i metalbunden keramik, i metalbunden plast og ætsbro erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. led  - 1200 1200
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. led  - 2100 2100
Broled i form af kroner, indlæg erstattes ikke yderligere under afsnittet "Enkelttandskroner og -indlæg".
Provisorier som led i behandlingen erstattes ikke.
 
 

Reparation af krone- og broarbejde

     
Reparation af krone- og broarbejde 50 % af egenudgiften, dog maks.  - 225 225

Stifter

     
Retentionsstifter, herunder rodskruer- og stifter (pr. stift eller skrue) 50 % af egenudgiften, dog maks.  - 100 100

Smertefri behandling

     
Lokalbedøvelse, inkl. bedøvelse ved akupunktur, pr. tandbehandling* 50 % af egenudgiften, dog maks.  75 75 75
Kvælstofforilte (lattergas) 50 % af egenudgiften, dog maks.  75 75 75
Fuld narkose, pr. dag  800 800 800

Anden behandling

     
Tandlægevagttillæg inkl. konsultation  180 180 180
Recementering inkl. konsultation  60 60 60
Behandling af følsomme tandhalse inkl. konsultation*  32 32 32
Efterbehandling efter tandudtrækning og operation inkl. konsultation  32 32 32
Behandling af komplikationer ved tandfrembrud inkl. konsultation  32 32 32
Recept  36 36 36
Fissurforsegling* pr. tand  - - -
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks.  138 138 138
- for medlemmer på 18 år eller ældre  138 138 138

Omsorgstandpleje

     
Omsorgstandpleje  350 350 350

Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til omsorgstandpleje på

350 350 350

Operation

     
Operativ fjernelse af tand, rodspids eller cyste pr. tand  - - -
- for medlemmer under 18 år: 80 % af egenudgiften, dog maks.  800 800 800
- for medlemmer mellem 18 og 25 år: 80 % af egenudgiften, dog maks.  1600 1600 1600
- for medlemmer på 26 år eller ældre: 80 % af egenudgiften, dog maks.  800 800 800
Implantatoperation 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. 12 måneder 1000 2000 2000
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. 12 måneder - 3000 3000
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. 12 måneder 1500 - -
Tandimplantat 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. implantat (fixtur)  310 1500 1500
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. implantat (fixtur)  - 2625 2625
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. implantat (fixtur)  543 - -
Andre operationer - herunder fjernelse af implantat (fixtur) 80 % af egenudgiften, dog maks.  800 800 800
Histologisk undersøgelse af vævsprøve 50 % af egenudgiften, dog maks.  100 100 100

Endelige abutments

     
Endeligt abutment under enkelttandskrone 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. abutment  310 1100 1100
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. abutment  - 1925 1925
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. abutment  543 - -
Endeligt abutment under bro 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. abutment  - 1100 1100
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. abutment  - 1925 1925
Endeligt abutment under protese/unitor 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. abutment  - 1100 1100
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. abutment  - 1925 1925

Tandregulering

     
Indledende ortodontisk undersøgelse og konsultation  210 210 210

Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til indledende ortodontisk undersøgelse og konsultation på

420 420 420
Fuldstændig ortodontisk undersøgelse og behandlingsplan  420 420 420
Indledende ortodontisk studiemodelsæt  210 210 210
Indledende panoramarøntgenoptagelse, indledende profilrøntgenoptagelse og indledende frontalrøntgenoptagelse 50 % af egenudgiften, dog maks.  275 275 275
Aftageligt pladeapparatur  700 700 700
Lille fast apparatur i én kæbe, dog maks. 6 tænder  1260 1260 1260
Fuldt fast apparatur pr. kæbe  1550 1550 1550
Skeletal forankring (skruer) 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. stk.  100 100 100
Supplerende panoramarøntgenoptagelse, profilrøntgenoptagelse og frontalrøntgenoptagelse 50 % af egenudgiften, dog maks.  275 275 275
Aftageligt retentionsapparatur pr. kæbe  630 630 630

Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til Aftageligt retentionsapparatur på

1260 1260 1260
Fast retentionsapparatur pr. kæbe  320 320 320

Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til Fast retentionsapparatur på

640 640 640
Reparation af tandbøjle 50 % af egenudgiften, dog maks.  210 210 210
Clear aligner skinner i overkæbe 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. skinne  20 20 20

Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til clear aligner skinner i overkæbe på

700 700 700
Clear aligner skinner i underkæbe 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. skinne  20 20 20

Maksimum inden for 12 måneder

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til clear aligner skinner i underkæbe på

700 700 700

Bidfunktionsbehandling

     
Initial bidfunktionsundersøgelse  60 60 60
Fuldstændig klinisk bidfunktionsundersøgelse 80 % af egenudgiften, dog maks.  225 225 225
Supplerende undersøgelser (kæbeledsrøntgen, artikulatorundersøgelse) 50 % af egenudgiften, dog maks.  219 219 219
Panorama røntgenoptagelse 50 % af egenudgiften, dog maks.  275 275 275
Varmebehandling  30 30 30
Blokade  30 30 30
Instruktion i muskeløvelser  30 30 30
Bidskinner 50 % af egenudgiften, dog maks.  495 495 495
Okklusal slibning:
Initial slibning
30 30 30
Generel slibning 50 % af egenudgiften, dog maks.  225 225 225
Reparation/regulering af bidskinne 50 % af egenudgiften, dog maks.  125 125 125