Værd at vide om rejseforsikring

Vælg den rejseforsikring der passer til dine behov

"danmark" tilbyder i samarbejde med Bupa Global Travel tre forskellige rejseforsikringer, der kan suppleres med en udvidet dækning samt en afbestillingsforsikring.

Læs om rejseforsikringerne

Sådan bruger du rejseforsikringen

Med en rejseforsikring har du trygheden med som rejseledsager. Rejseforsikringen er nemlig med dig over alt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital under fremmede himmelstrøg eller har behov for at komme sikkert og hurtigt hjem.

Rejsens varighed

Rejser du bare 1-2 gange om året, kan det betale sig at have en løbende forsikring, der dækker alle dine rejser. Hver rejse må vare op til 1 måned. Rejse Verden dækker dog rejser op til 2 måneders varighed. Skal du rejse i længere tid, end forsikringen dækker, kan den let udvides med tillægsdage. Du skal bare kontakte Bupa Global Travel.

Anmeldelse af skade

Forsikringen tilbydes i samarbejde med Bupa Global Travel, der også behandler eventuelle skader. Skulle skaden ske, kontakter du Bupa Global Travel, der har en 24-timers Alarmservice tilknyttet speciallæger på alle felter og et globalt netværk. Så alle områder er dækket ind.

I tilfælde af hospitalsindlæggelse kan der stilles betalingsgaranti til hospitalet via Bupa Global Travel’s 24-timers Alarmservice.

Anmeld skade på ihi.com

Dækningsoversigt

I forsikringsbetingelserne kan du se dækningsoversigten under de forskellige produkter.

Se forsikringsbetingelserne

Rejsebevis

Hvis du har købt en rejseforsikring, kan du udskrive et rejsebevis, når du er logget ind med NemID.

Er I flere voksne på policen, skal I hver især logge ind, for at kunne udskrive rejsebevis til hver enkelt.

Hvis du ønsker et rejsebevis, hvor dækningen er beskrevet på engelsk, skal du kontakte Bupa Global Travel.

Hvis du har en kronisk sygdom

En rejseforsikring dækker som hovedregel kun akut opstået sygdom og tilskadekomst. Hvis du i forvejen lider af en sygdom eller har fejlet noget i tiden op til rejsens start, så kontakt Bupa Global Travel og få mere at vide om, hvordan du er dækket.

Hvis du er fyldt 80 år

Er du fyldt 80 år, er din forsikring kun gyldig, hvis du forud for hver rejse, har fået et forhåndstilsagn fra Bupa Global Travel. Du kan kontakte Bupa Global Travel og bestille et helbredsskema. Helbredsskema kan også downloades på IHI.com.

Bemærk, at der står i ansøgningsskemaet, at aldersgrænsen er 75 år, men det gælder kun for rejseforsikringer købt direkte hos Bupa Global Travel. For rejseforsikringer, der er købt hos "danmark", er aldersgrænsen 80 år.

Hent helbredsskema på ihi.com

Sundhedskortet (det gule kort)

Sundhedskortet (det gule kort) dækker i Danmark, Grønland og Færøerne.

Det blå EU-sygesikringskort

Hvis du er bosiddende i Danmark, har et CPR-nummer og er statsborger i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, har du ret til det blå EU-sygesikringskort. Det blå EU-sygesikringskort dækker sygeudgifter på samme måde som for de offentligt sikrede i det pågældende EU/ EØS-land.

Rejse Europa er et skræddersyet supplement til det blå EU-sygesikringskort og dækker bl.a. egenbetaling for behandling, hjemtransport, sygeledsagelse, hjemkaldelse, erstatningsrejse og forsinket bagage.

Du skal altid medbringe dit blå EU-sygesikringskort på rejser til et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Har du ikke allerede kortet, kan du bestille det på borger.dk.

Bestil det blå EU-sygesikringskort

Det er altid klogt at undersøge, hvordan du er dækket, så du vælger den rigtige rejseforsikring og undgår at blive forsikret for meget – eller for lidt. Vi anbefaler dig inden afrejse at undersøge den offentlige sygesikring i det EU/EØS-land, du planlægger at rejse til. Det kan du gøre på patientombuddet.dk.

Flytning til udlandet

Hvis du har købt Rejse Europa eller Rejse EuropaPlus, kan du desværre ikke beholde dækningen, hvis du flytter til udlandet.

Hvis du har købt Rejse Verden, kan du godt beholde rejseforsikringen, men forsikringen dækker ikke i det land, hvor du bor.

Har du en rejseforsikring og flytter til USA eller Puerto Rico, kan du ikke længere beholde din rejseforsikring.

Skift rejseforsikring

Du kan nemt skifte din rejseforsikring fra f.eks. Rejse Europa til Rejse EuropaPlus eller Rejse Verden. Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder.

Opsigelse af rejseforsikringen

Du kan opsige din rejseforsikring med 30 dages varsel. Hvis du endnu ikke har været forsikret i et år, skal du betale et gebyr. Log ind med NemID og skriv til os, hvis du vil opsige rejseforsikringen.

Læs om gebyrer

Bupa Global Travel

70 20 70 48

Telefonen har åbent kl. 9-17 alle hverdage

Palægade 8, 1261 København K
CVR nr. 31 60 27 42
Fax: + 45 33 32 25 60
Hjemmeside: www.ihi-bupa.com
E-mail: rejse@ihi-bupa.com

24-timers alarmservice

70 23 24 61
E-mail: emergency@ihi-bupa.com