Vi har vokseværk

Sygeforsikringen "danmark" har rundet 2.500.000 medlemmer. Det betyder, at næsten hver anden dansker nu kan nyde godt af "danmark"s mere end 350 forskellige tilskud.

3 milliarder kroner til medlemmerne

Udgifterne til medicin, tandbehandlinger, briller, kontaktlinser m.m. er ganske betydelige for mange mennesker. Derfor er det fuldt forståeligt, at flere vælger at komme med i "danmark", så de kan få en del af disse udgifter dækket. Sygeforsikringen ”danmark” udbetalte sidste år næsten 3 mia. kr. i tilskud til medlemmerne.

Høj tilfredshed blandt medlemmerne

Tilfredsheden med at være med i Sygeforsikringen "danmark" er højere end nogensinde tidligere, viser den seneste medlemsundersøgelse. ”danmark” er samtidig den finansielle virksomhed i landet, der har det allerbedste omdømme. Det fremgår af en helt ny uafhængig analyse, Finansimage 2018, som er udarbejdet af analysevirksomheden Wilke på grundlag af besvarelser fra godt 5.000 repræsentativt udvalgte danskere.

Vil du også være medlem?

Sygeforsikringen "danmark" er en forening med 2,5 mio. medlemmer, der hjælper hinanden, når vi har brug for et af de mere end 350 forskellige tilskud til fx briller, tandlæge, medicin, fysioterapi, kiropraktik, psykolog, vaccinationer eller diætist.

Du kan sagtens blive medlem, selvom du bruger briller, kontaktlinser eller har tænder, der trænger til et eftersyn. Du skal bare huske at melde dig ind, mens du er rask, og inden du fylder 60 år.

Meld dig ind

Vidste du, at Børn er gratis medforsikret?

Børn kan være dyre - men ikke hos "danmark". Børn kan nemlig blive gratis medforsikret hos en af forældrene frem til de fylder 16 år.

Læs mere om børns medlemskab

Vil du også være med i Danmarks største forening?

Meld dig ind mens du er rask