Print   logon

Personer bag "danmark"

Sygeforsikringen "danmark" er en forening, hvor medlemmers stemme afgør, hvem der sidder i de styrende organer.

Hvad betyder det, at "danmark" er en forening?

Det betyder, at vores medlemmer er en sammenslutning af personer, der er med til at tage en fælles beslutning om ”danmark”s fremtid. Så Sygeforsikringen ”danmark” er ejet af medlemmerne.

Som medlem har du også mulighed for at få indflydelse på nogle af de beslutninger, som træffes. Det kan du gøre ved det årlige medlemsmøde.

 

Medlemsmøder

Medlemsmøderne bliver afholdt 23 steder i "danmark". Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel i medlemsbladet "d-nyt".

Hvis du har oplyst din e-mailadresse og har valgt at få "Informationer om dit medlemskab" på "dit danmark", vil du også modtage en indkaldelse via e-mail med angivelse af tid og sted for det medlemsmøde, hvor du hører til.

 

Lokalbestyrelsen

"danmark" er opdelt i 8 lokalafdelinger med hver sin lokalbestyrelse. Det sikrer den lokale forankring. Lokalbestyrelsen afholder endvidere medlemsmøder og repræsentantskabsmøder i lokalafdelingen.

Formanden og medlemmerne af lokalbestyrelsen bliver valgt af repræsentantskabet. 

 

Repræsentantskabet

Der er et repræsentantskab i hver lokalafdeling. Både repræsentanterne og suppleanterne vælges på de årlige medlemsmøder.

Repræsentantskabets arbejde består blandt andet i at udpege medlemmer til lokalbestyrelserne og delegeretforsamlingen. Derudover skal de have lejlighed til at udtale sig om de forslag, der har været behandlet på medlemsmøderne. De skal også rådgive lokalbestyrelsen om, hvorvidt de pågældende forslag bør anbefales over for ”danmark”s bestyrelse.

Repræsentantskabsmøderne bliver afholdt 1 gang om året i hver lokalafdeling.

På møderne bliver der blandt andet afgivet beretning om virksomheden i det forløbne år. Derudover bliver der også behandlet forslag fra lokalbestyrelsen og repræsentanterne.

 

Bestyrelsen

"danmark"s bestyrelse består af formanden og 8 medlemmer som vælges af delegeretforsamlingen, samt 5 medlemmer, der vælges af "danmark"s medarbejdere.

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af "danmark"s anliggender i samarbejde med direktionen, under ansvar over for delegeretforsamlingen. Bestyrelsen holder møde mindst 6 gange årligt.

Se bestyrelsens medlemmer.

 

Delegeretforsamlingen

Delegeretforsamlingen er "danmark"s øverste organ og består af 125 personer, der vælges for 2 år ad gangen. Der afholdes et årligt møde for "danmark"s delegerede.

På mødet, der afholdes i foråret, bliver der blandt andet fremlagt årsrapporten mv. til godkendelse.

Se oversigten over ”danmark”s delegerede

 

Ledende medarbejdere

"danmark" ledes af en direktion, som består af en administrerende direktør, en økonomidirektør og en IT-direktør. Derudover er der på hvert kontor en afdelingschef, som tager sig af den daglige drift af lokalkontoret.

Se de ledende medarbejdere

 

Lokalkontorer

"danmark" har 7 lokalkontorer rundt om i landet, der betjener "danmark"s medlemmer. Du er velkommen til at komme forbi. Ringer du til 70 10 90 70, vil du også blive betjent af en medarbejder på et af "danmark"s lokalkontorer. 

©2014 Sygeforsikringen "danmark"  Alle rettigheder forbeholdes.       Telefon: 7010 9070       Se adresser  

Vi bruger cookies på sygeforsikring.dk

Sygeforsikring.dk bruger cookies til statistik over besøgende på sitet og til brug af formularer som f.eks. Skriv til os. Du accepterer vores cookies ved at klikke på knappen "Ja til cookies". Du kan altid slette dem igen. Læs mere om vores brug af cookies.

  Ja til cookies