Print   logon

Operationer (2017)

Tilskud til udgifter til operationer samt andre lægelige ydelser under selve indlæggelsen ydes maks. med det beløb, der er angivet for den enkelte operation i listen over godkendte operationer. Tilskuddet kan dog ikke overstige 85% af medlemmets faktiske udgifter.

Hvis der foretages flere operationer under samme ophold, ydes alene tilskud til den operation, der berettiger til det højeste tilskud, medmindre andet er anført i listen ud for den enkelte operation.

Vil du vide mere om ventetider, priser og vurderinger, kan du finde disse oplysninger på www.behandlingsvejviseren.dk.

 

Ret til tilskud efter 12/24 måneder

Retten til tilskud til operationer indtræder først efter medlemskab af Gruppe 1 eller Gruppe 2 eller Gruppe 5 med tilvalget Operation i de umiddelbart forudgående 12 måneder. Det samme gælder tilvalget Udvidet Operation. Dog indtræder retten til tilskud først efter 24 måneder, hvis tilvalget Udvidet Operation er tegnet efter medlemmet er fyldt 60 år.

Læs mere om tilvalget Operation.

Læs mere om tilvalget Udvidet Operation.

 

Autoriseret speciallæge

Det er en forudsætning for tilskud, at operationen er foretaget af en autoriseret speciallæge inden for dennes speciallægeanerkendelse, bortset fra speciallæge i almen medicin.

Takstbrochure 2017

 

Hvordan får jeg tilskud?

Tilskud i udlandet

Dokumentation

Regninger for operationer skal indeholde diagnosen, operationsklassifikationsnummer, operationsbeskrivelse, behandlingens art, operationens pris, navn på den opererende speciallæge og eventuel indlæggelsesperiode.

 

Forhåndsgodkendelse

Det er en forudsætning for tilskud, at operationen er skriftligt godkendt af "danmark"s hovedkontor 5 døgn forud for operationen, se under "Maksimum inden for 12 måneder".

 

Operationer i EU/EØS

For operationer i et andet EU/EØS-land skal der altid søges forhåndsgodkendelse.

 

Maksimum inden for 12 måneder

For operationer med tilskud på op til 6.000 kroner med operationsdækning og op til 13.000 kroner med tilvalget Udvidet Operation kan der maks. inden for 12 måneder gives et samlet tilskud på 12.000 kroner med operationsdækning og 26.000 kroner med tilvalget Udvidet Operation.
 
Forhåndsgodkendelse er ikke nødvendig.

 

Indlæggelse

Der ydes tilskud til indlæggelse i forbindelse med operationer, der er markeret med * i listen over godkendte operationer. Tilskuddet udgør 3.000 kroner som betaling for selve indlæggelsen og fratrækkes derfor før udregning af tilskuddet til operationen. Uanset antallet af overnatninger udgør tilskuddet 3.000 kroner.
 
Ved "indlæggelse" forståes overnatning efter operationen på operationsstedet. Dette betyder, at overnatning på hotel, patienthotel og lignende ikke udløser tilskud til indlæggelse.

 

Forundersøgelse

Forundersøgelser til operationer, der er dækket af "danmark"s operationsdækning er tilskuddet 50% af udgiften, dog maks. 350 kroner. Med Udvidet Operation er tilskuddet 50% af udgiften dog maks. 500 kroner.
Det er ikke en forudsætning, at operationen gennemføres.


Voksens ophold

Ved en voksens ophold på hospital eller en klinik sammen med et forsikret barn under 16 år, der skal opereres, dækkes 85% af den dokumenterede opholdsudgift på hospital/klinik, dog maks. 1.000 kroner pr. døgn. Med Udvidet Operation er tilskuddet 85% af den dokumenterede opholdsudgift på hospital/klinik, dog maks. 1.500 kroner pr. døgn.

 

Operationer, du ikke kan få tilskud til

Dækningen omfatter ikke:

 • fedtsugning (liposuction)
 • ansigtsløftning
 • hårtransplantation
 • ægtransplantation (IVF)
 • brystoperationer
 • operationer for godartede modermærker
 • læbefedtinjektioner
 • senile vorter
 • blodkartumorer
 • karudvidelser/karsprængninger
 • kosmetiske laserbehandlinger
 • fjernelse af overflødig hud på arme, ben, ryg og flanker
 • organtransplantationer
 • fjernelse af tatovering
 • rekonstruktion efter piercing
 • CCSVI
 • Operationer på kønsdele, hvor operationerne ikke er medicinsk eller funktionelt begrundet samt følger af operationerne
 • synskorrigerende operationer samt linseimplantationer ved øjenstyrker under ± 6 dioptrier
 • operation for bygningsfejl, hvor bygningsfejlen er mindre end 3 dioptrier
 • synskorrigerende operation, hvor forskellen i synsstyrken er mindre end 3 dioptrier
 • alle operationer på øvre og nedre øjenlåg. Der ydes dog tilskud til bortskæring af tumorer til efterfølgende mikroskopi og til operation for øjenlågsretraktion (på tarsalmuskel og levatormuskel).


Tilskud til tandkirurgi ydes alene i henhold til "danmark"s gældende tandlægetakster.   

 

 

 

Rabat på operationer

Som medlem kan du få rabat på operationer - se hvilke steder, du kan få rabat.

 

"danmark"s godkendte operationer
 

Operation 

Udvidet Operation

 

 

 

 

 
Forundersøgelser                  

Forundersøgelser til operationer, der er dækket af "danmark"s operationsdækning 50% af egenudgiften, dog maks.

        350    500   
 
Det er ikke en forudsætning, at operationen gennemføres.              
Ortopædkirurgi                  

Ganglion (seneknude) 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Springfinger 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Karpaltunnelsyndrom (indeklemt nerve) 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Bakercyste (udposning i knæhasen) 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Operation for nedgroet negl 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Hammertå 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Artroskopi 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Discusprolaps/ryg* 85% af egenudgiften, dog maks.

        28500    57000   

Hofteledsudskiftning/operation for hoftedysplasi* 85% af egenudgiften, dog maks.

        47000    75000   

Begge hofter opereret samtidig (ved udskiftning af hofteled)* 85% af egenudgiften, dog maks.

        72000    112000   

Knæledsudskiftning* 85% af egenudgiften, dog maks.

        47000    75000   

Begge knæ opereret samtidig (ved udskiftning af knæled)* 85% af egenudgiften, dog maks.

        72000    112000   

Menisk/mus 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Åreknuder 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Skulder/overarm* 85% af egenudgiften, dog maks.

        7500    17000   

Albue/underarm* 85% af egenudgiften, dog maks.

        7500    13000   

Lårben/underben* 85% af egenudgiften, dog maks.

        7500    22000   

Hænder/fødder* 85% af egenudgiften, dog maks.

        7500    13000   

Albue-, skulder- og ankelledsudskiftning/stivgørelse* 85% af egenudgiften, dog maks.

        28500    57000   

Fjernelse af tidligere indopereret materiale i hofte/knæ uden samtidig udskiftning af hofte/knæ* 85% af egenudgiften, dog maks.

        7500    13000   

Chrondrectomia (resektion af ledbrusk i knæ) 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Korsbåndsoperation* 85% af egenudgiften, dog maks.

        12750    22000   

Fjernelse af slimsæk i knæ (synovectomia) 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Knoglekorrektion i knæ* 85% af egenudgiften, dog maks.

        12750    22000   

Diverse ortopædkirurgiske operationer, der ikke er undtaget 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   
 
Organkirurgi                  

Brok* 85% af egenudgiften, dog maks.

        12750    22000   

Endetarm/kirurgisk behandling af hæmorider, botox* 85% af egenudgiften, dog maks.

        7500    13000   

Elastikbehandling af hæmorider 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Fjernelse af blindtarm* 85% af egenudgiften, dog maks.

        12750    17000   

Galdesten/fjernelse af galdeblære* 85% af egenudgiften, dog maks.

        18000    37000   

Nyresten* 85% af egenudgiften, dog maks.

        12000    17000   

Gastric banding/Gastric sleeve* kun for medlemmer, der er fyldt 25 år 85% af egenudgiften, dog maks.

        7500    22000   

Gastric bypass* kun for medlemmer, der er fyldt 25 år 85% af egenudgiften, dog maks.

        7500    22000   

Penis 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Prostata* 85% af egenudgiften, dog maks.

        18000    29000   

Testikel 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Sterilisation af mænd 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Tyktarm/tyndtarm* 85% af egenudgiften, dog maks.

        39000    67000   

Blæreoperation* 85% af egenudgiften, dog maks.

        12750    17000   

Fjernelse af polyp i blæren 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Leveroperation* 85% af egenudgiften, dog maks.

        18000    32000   

Lungeoperation* 85% af egenudgiften, dog maks.

        18000    32000   

Fjernelse af lymfeknuder 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Fjernelse af svedkirtler 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Laparoskopisk fundoplastik* 85% af egenudgiften, dog maks.

        12750    17000   

Fjernelse af kræftsvulster* 85% af egenudgiften, dog maks.

        18000    32000   

Fjernelse af bryst som følge af kræft* 85% af egenudgiften, dog maks.

        18000    32000   

Fjernelse af polyp i tarm 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Diverse organkirurgiske operationer, der ikke er undtaget 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   
 
Thorax- og karkirurgi                  

Fjernelse af kræftsvulster* 85% af egenudgiften, dog maks.

        18000    32000   

Genopbygning af bryst efter kræft (i alt)*. Med "i alt" menes, at tilskud først udbetales når rekonstruktionen er endeligt afsluttet, og regningerne er indsendt samlet. Reoperationer efter tidligere rekonstruktioner dækkes ikke.

 
85% af egenudgiften, dog maks.

 

        18000    32000   

Skjoldbruskkirtel* 85% af egenudgiften, dog maks.

        12750    40000   

Pacemaker* 85% af egenudgiften, dog maks.

        12750    57000   

By-pass (ved hjertet)* 85% af egenudgiften, dog maks.

        49500    97000   

By-pass (i ben)* 85% af egenudgiften, dog maks.

        22000    37000   

MAZE* 85% af egenudgiften, dog maks.

        49500    97000   

Karudvidelse ved ballonmetode (PTCA)* 85% af egenudgiften, dog maks.

        23250    42000   

Hjerteklap* 85% af egenudgiften, dog maks.

        49500    97000   

RFA - Operation af rytmeforstyrrelser i hjertet* 85% af egenudgiften, dog maks.

        32000    52000   

Rødmeoperationer 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

KAG 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Åreknuder 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Diverse thorax - og karkirurgiske operationer, der ikke er undtaget 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   
 
Gynækologisk kirurgi                  

Fjernelse af livmoder, æggestokke eller æggeledere* 85% af egenudgiften, dog maks.

        18000    32000   

Vaginale forvægs- og bagvægsplastikker* 85% af egenudgiften, dog maks.

        7500    22000   

Sterilisation af kvinder* 85% af egenudgiften, dog maks.

        7500    22000   

Fjernelse af polyp/fibrom i livmoder* 85% af egenudgiften, dog maks.

        7500    22000   

Operation for inkontinens* 85% af egenudgiften, dog maks.

        12750    22000   

Operationer på livmoderhals 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Operationer på ydre kønsorganer 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Fjernelse af svulst* 85% af egenudgiften, dog maks.

        18000    32000   

Abrasio 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Diverse gynækologiske operationer, der ikke er undtaget 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   
 
Øjenkirurgi                  

Blokeret tårekanal 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Grøn stær 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Grå stær 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Begge øjne opereret samtidigt (samme dag) for enten grå eller grøn stær 85% af egenudgiften, dog maks.

        9000    19500   

Skeleoperation 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Synskorrigerende operation, hvor øjenstyrken er +/- 6 dioptrier og derover (udmålt på klinikken og indregnet cylinderværdien) inkl. indsættelse af intraoculære linser 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Synskorrigerende operation, hvor forskellen i synsstyrken mellem øjnene er større end 3 dioptrier (udmålt på klinikken før den første operation) 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Operation for bygningsfejl på et eller begge øjne, hvor bygningsfejlen er større end 3 dioptrier (udmålt på klinikken før den første operation) 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Begge øjne opereret samtidigt (samme dag) for synskorrigerende operation og operation for bygningsfejl på et eller begge øjne, hvor bygningsfejlen er større end 3 dioptrier 85% af egenudgiften, dog maks.

        9000    19500   

Fjernelse af tåresæk 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Fjernelse af øje 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Glaslegemeoperation 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Nethindeoperation 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

AMD-operation 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Operation for blodprop i øjet 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Fjernelse af tumur på øjenlåg med efterfølgende mikroskopi 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Operation for øjenlågsretraktion (på tarsal- og levatormuskel) 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Diverse øjenkirurgiske operationer, der ikke er undtaget 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   
 
Plastikkirurgi                  

Abdominalplastik* 85% af egenudgiften, dog maks.

        7500    22000   

Arkorrektion (korrektioner af ar efter operationer, der ikke er omfattet af "danmark"s operationsdækning, dækkes ikke). 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Næseplastik 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Fjernelse af ondartede modermærker 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Øreplastik 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Mundoperation 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Halsoperation 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Genopbygning af bryst efter kræft (i alt)*. Med "i alt" menes, at tilskud først udbetales, når rekonstruktionen er endeligt afsluttet, og regningerne er indsendt samlet. Reoperationer efter tidligere rekonstruktioner dækkes ikke. 85% af egenudgiften, dog maks.

        18000    32000   

Fjernelse af tumor på øjenlåg med efterfølgende mikroskopi 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Operation af øjenlågsretraktion (på tarsalmuskel og levatormuskel) 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Brystreduktion, hvor kvinden dokumenteret er på venteliste til offentlig operation* 85% af egenudgiften, dog maks.

        12750    22000   

Diverse plastikkirurgiske operationer, der ikke er undtaget 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   
 
Øre- næse- halskirurgi                  

Bihuler 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Mandler/polypper 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Mellemøre* 85% af egenudgiften, dog maks.

        7500    13000   

Næseskillevæg 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Næsebrusk/knogle 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Otosclerosis (tunghøreoperation)* 85% af egenudgiften, dog maks.

        7500    17000   

Punktering af kæbehule/mellemøre 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Fjernelse af spytkirtel 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Conchotomi* 85% af egenudgiften, dog maks.

        7500    13000   

Snorkeoperation 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Øregangsatresi 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   

Diverse øre-, næse- og halskirurgiske operationer, der ikke er undtaget. 85% af egenudgiften, dog maks.

        6000    13000   
 

©2014 Sygeforsikringen "danmark"  Alle rettigheder forbeholdes.       Telefon: 7010 9070       Se adresser  

Vi bruger cookies på sygeforsikring.dk

Sygeforsikring.dk bruger cookies til statistik over besøgende på sitet og til brug af formularer som f.eks. Skriv til os. Du accepterer vores cookies ved at klikke på knappen "Ja til cookies". Du kan altid slette dem igen. Læs mere om vores brug af cookies.

  Ja til cookies