Print   logon

Medlemsforslag

Forslag til "danmark"

Sygeforsikringen ”danmark” er et medlemsejet forsikringsselskab. Vi modtager gerne medlemmernes forslag til, hvad der skal gives tilskud til.

 

Har du et forslag?

Hvis du er medlem og har et forslag til nye tilskudsområder eller forhøjelse af eksisterende tilskud, kan du stille dit forslag til os på dit-danmark.dk/Kontakt klik på knappen Medlemsforslag.

Inden du indsender forslaget beder vi dig læse vores information om vurdering af nye eventuelle tilskudsområder samt se listen med allerede drøftede forslag.

 

Medlemsmøde januar - februar

”danmark” holder medlemsmøder rundt om i landet én gang om året. Generel information om medlemsmøderne finder du her.

De næste medlemsmøder bliver afholdt i januar - februar 2017, og medlemsforslag er et fast punkt på dagsordenen. Vi gør opmærksom på, at afstemningerne på medlemsmøderne er vejledende.

Når alle medlemsmøder og repræsentantskabsmøder er afholdt, går alle forslag og indstillinger til drøftelse i bestyrelse og direktion. Det skal for god ordens skyld nævnes, at ”danmark”s direktion og bestyrelse orienteres om samtlige indkomne medlemsforslag.

 

Vurdering af nye eventuelle tilskudsområder

Sygeforsikringen ”danmark” er kendt for let forståelige dækninger, der giver tryghed for medlemmerne i form af stor økonomisk værdi af medlemskabet ved høje erstatnings- og lave omkostningsprocenter gennem digitalisering. 

Vi er et gensidigt, dvs. medlemsejet, forsikringsselskab. I modsætning til et kommercielt forsikringsselskab har ”danmark” ikke en målsætning om at skabe eller maksimere profit. Vi har derimod et ønske om, at flest mulig af de indbetalte kontingentkroner skal retur til medlemmerne i form af tilskud.

”danmark” fungerer på de fleste områder som et supplement til den offentlige sygesikring, og ”danmark”s tilskud og procedurer er som udgangspunkt bygget op omkring den offentlige sygesikrings overenskomster og formularer. Alt dette blandt andet for at sikre, at behandlingen er entydig og afgrænset og underlagt offentligt tilsyn og kontrol.

Vi anbefaler hverken bestemte behandlinger eller behandlere, og vores tilskud skal ikke ses som en anbefaling i sig selv. Vurdering af enkelte behandlingsformer og deres virkning, altså evidensvurdering, lader vi det offentlige om. Alt dette er nødvendigt for at vi fortsat kan have ensartede og effektive afregningsrutiner, så vi kan efterleve den vedtagne strategi om at have lave administrationsomkostninger, et stabilt kontingentniveau og en høj tilbagebetalingsprocent.

Når ”danmark” indfører et nyt tilskudsområde, skal vi derfor ikke alene være opmærksomme på balancen mellem kontingent og tilskud, men også have fokus på, om administrationen – herunder kontakten med behandlerne – medfører væsentlige omkostninger. Endelig skal vi også have for øje, at et nyt tilskud som udgangspunkt skal være relevant og tilgængeligt for flest mulig af ”danmark”s medlemmer.

Alternative behandlingsformer er som udgangspunkt svære at afgrænse og ikke underlagt offentlig kontrol og tilsyn. Tilskud til nye (alternative) behandlingsformer medfører derfor relativt store administrationsomkostninger samt naturligvis selve erstatningen. Det betyder – alt andet lige - at medlemsskabet bliver dyrere for alle medlemmerne, hvilket i sagens natur er en hårfin balance når vi samtidig gerne vil fastholde eksisterende medlemmer, også dem der aktuelt kun modtager ingen eller lave tilskud.  

 

Tidligere forslag

Se tidligere drøftede forslag

Se forslag til medlemsmøder i 2016
 

©2014 Sygeforsikringen "danmark"  Alle rettigheder forbeholdes.       Telefon: 7010 9070       Se adresser  

Vi bruger cookies på sygeforsikring.dk

Sygeforsikring.dk bruger cookies til statistik over besøgende på sitet og til brug af formularer som f.eks. Skriv til os. Du accepterer vores cookies ved at klikke på knappen "Ja til cookies". Du kan altid slette dem igen. Læs mere om vores brug af cookies.

  Ja til cookies