Kiropraktik (2020)

Her kan du se, hvad "danmark" giver i tilskud til kiropraktik.

Alle tilskud er i danske kroner.

Det er en betingelse for at få tilskud, at kiropraktisk behandling er udført af autoriseret kiropraktor i et EU-/EØS-land.

Tilskud gives til de samme ydelser og på samme vilkår som angivet i overenskomst mellem regionerne og Dansk Kiropraktor Forening. Der kan maksimalt gives tilskud til én forundersøgelse eller én opfølgende konsultation, én træningsydelse, én primær røntgenundersøgelse og én ultralydsundersøgelse samme dag.

  Grp.S

Forundersøgelse Almen Kiropraktik

 
Forundersøgelse af patient, der ikke har været i klinikken tidligere/eller hvor der er gået mere end 3 år siden sidste behandling  212
Forundersøgelse af patient, der har været i klinikken inden for de sidste 1-3 år  177
Forundersøgelse af patient, der har været i klinikken inden for de seneste 12 måneder, herunder forundersøgelse af nyt problem hos en patient, der er i aktuel behandling  142

Opfølgende konsultation Almen Kiropraktik

 
Afgrænset opfølgende konsultation  70
Almindelig opfølgende konsultation  106
Udvidet opfølgende konsultation  142

Forløb for nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning

 
Forundersøgelse af patient ved nylig opstået nerverodspåvirkning sv. til lænden  213
Forundersøgelse af patient i aktuelt behandlingsforløb ved nylig opstået nerverodspåvirkning  177
Opfølgende konsultation efter 2 uger  142
Opfølgende konsultation efter 4 uger  142
Afsluttende forløbskonsultation efter 8 uger  142

Forløb for nylig opstået cervical nerverodspåvirkning

 
Forundersøgelse af patient ved nylig opstået cervical nerverodspåvirkning  213
Forundersøgelse af patient i aktuelt behandlingsforløb ved nylig opstået cervical nerverodspåvirkning  177
Opfølgende konsultation efter 2 uger  142
Opfølgende konsultation efter 4 uger  142
Opfølgende konsultation efter 8 uger  142

Forløb for lumbal spinalstenose

 
Forundersøgelse vedrørende spinalstenose  213
Forundersøgelse af patient i aktuelt behandlingsforløb  177
Opfølgende konsultation efter 4 uger  142
Afsluttende forløbskonsultation efter 3 måneder  142

Opfølgende konsultation

 
Opfølgende konsultation  106

Røntgen

 
Primær røntgenundersøgelse ved egen patient  162
Primær røntgenundersøgelse efter henvisning fra anden kiropraktor  162
Rekvirering/fortolkning af fremmede billeder  81
Supplerende røntgenundersøgelse  81

Ultralyd

 
Ultralydsundersøgelse (ultralydsundersøgelse, diagnose, registrering)  156
Ultralydsundersøgelse efter henvisning fra anden kiropraktor (ultralydsundersøgelse, diagnose, registrering, forsendelse)  156

Træning

 
Opfølgende træningsydelse  35
Introduktion til superviseret træning  142
Superviseret træning  70
Telefonkonsultation/videokonsultation 86