Gå til hovedindhold

Selvrisiko

Selvrisiko er det beløb, du selv skal betale, inden du får udbetalt tilskud til dine tandbehandlinger.

Har din tandforsikring en selvrisiko, vil du derfor først få udbetalt tilskud, når selvrisikoen er opbrugt. Du kan altid logge ind og se, hvor meget du har fået i tilskud og hvor meget, der er opbrugt af din selvrisiko.

Hvordan bruges din selvrisiko?

Vi fratrækker din selvrisiko, inden vi udbetaler tilskud. Når din selvrisiko er opbrugt, vil du få udbetalt det fulde tilskudsbeløb. Størrelsen af de tilskud du får udbetalt, kan dog aldrig overstige dine faktiske udgifter.

Selvrisikoen er pr. forsikringsår. Se definition på forsikringsår nederst på siden. Der udbetales først tilskud til tandbehandlinger, når tilskud inden for et forsikringsår overstiger selvrisikoens størrelse. Der fratrækkes eventuelle erstatninger fra anden forsikring og/eller fra det offentlige inden udbetaling.

Eksempel på beregning af selvrisiko

Her kan du se et par eksempler på beregning af selvrisiko.

Første eksempel viser beregning af selvrisiko, hvis du har en tandforsikring fra "danmark" Erhverv.

Andet eksempel viser beregning af selvrisiko, hvis du har en tandforsikring og samtidig er medlem af Sygeforsikringen "danmark", gruppe 5.

Størrelsen af de tilskud du får udbetalt, kan aldrig overstige dine faktiske udgifter.

Eksempel 1: Har en tandforsikring fra "danmark" Erhverv

Selvrisiko: 675 kr.
Alle beløb er i kr. 

Behandling

Udgift hos tandlæge

Max tilskud fra tandforsikring

Selvrisiko start

Selvrisiko udnyttet

Selvrisiko rest

Udbetalt tilskud

Lokalbedøvelse

250

250

675

250

425

0

Tandrodsrensning

200

113

425

113

312

0

Fyldning, plast flerfladet

565

565

319

319

0

253

Operativ fjernelse af tand

2.700

2.450

0

0

0

2.450

Tandimplantat

7.000

5.500

0

0

0

5.500

Eksempel 2: Har en tandforsikring fra "danmark" Erhverv og er medlem af Sygeforsikringen "danmark", gruppe 5

Selvrisiko: 675 kr.

Der afregnes først tilskud fra "danmark", herefter fratrækkes selvrisikoen fra beløbet på egenbetalingen efter fratræk af "danmark" tilskud.

Alle beløb er i kr.

Behandling

Udgift hos tandlæge

Max. tilskud fra "danmark"

Egenbetaling efter tilskud fra "danmark"

Max. tilskud fra tandforsikring

Selvrisiko start

Selvrisiko udnyttet

Selvrisiko rest

Udbetalt tilskud i alt

Lokalbedøvelse

250

85

165

250

675

165

510

85

Tandrodsrensning

200

55

145

106

510

106

404

55

Fyldning, plast flerfladet

565

320

245

565

404

245

159

320

Operativ fjernelse af tand

2.700

850

1.850

2.450

159

159

0

2.541

Tandimplantat

7.000

320

6.680

5.500

0

0

0

5.820

Hvad betyder forsikringsår?

Forsikringsåret er den periode forsikringen er i kraft. Første forsikringsår løber fra datoen, hvor gruppeforsikringen blev tegnet, og frem til fornyelsestidspunktet et år efter. Det vil sige fra den dato, hvor virksomhedens aftale om tandforsikring trådte i kraft og frem til fornyelsestidspunktet et år efter. Hvis forsikringen fortsat er i kraft, starter et nyt forsikringsår, som igen løber et år og så videre.

Er du blevet ansat efter forsikringen trådte i kraft i virksomheden, vil dit forsikringsår stadig være fra virksomhedsaftalens starttidspunkt.