Gå til hovedindhold

Selvrisiko

Selvrisiko er det beløb, du selv skal betale, inden du får udbetalt tilskud til dine tandbehandlinger.

Har din tandforsikring en selvrisiko, vil du derfor først få udbetalt tilskud, når selvrisikoen er opbrugt. Du kan altid logge ind og se, hvor meget du har fået i tilskud og hvor meget, der er opbrugt af din selvrisiko.

Hvordan bruges din selvrisiko?

Vi fratrækker din selvrisiko, inden vi udbetaler tilskud. Når din selvrisiko er opbrugt, vil du få udbetalt det fulde tilskudsbeløb. Størrelsen af de tilskud du får udbetalt, kan dog aldrig overstige dine faktiske udgifter.

Selvrisikoen er pr. forsikringsår. Se definition på forsikringsår nederst på siden. Der udbetales først tilskud til tandbehandlinger, når tilskud inden for et forsikringsår overstiger selvrisikoens størrelse. Der fratrækkes eventuelle erstatninger fra anden forsikring og/eller fra det offentlige inden udbetaling.

Eksempel på beregning af selvrisiko

Her kan du se et par eksempler på beregning af selvrisiko.

Første eksempel viser beregning af selvrisiko, hvis du har en tandforsikring fra "danmark" Erhverv.

Andet eksempel viser beregning af selvrisiko, hvis du har en tandforsikring og samtidig er medlem af Sygeforsikringen "danmark", gruppe 5.

Størrelsen af de tilskud du får udbetalt, kan aldrig overstige dine faktiske udgifter.

Eksempel 1: Har en tandforsikring fra "danmark" Erhverv

Selvrisiko: 675 kr.
Alle beløb er i kr. 

Behandling

Udgift hos tandlæge

Max tilskud fra tandforsikring

Selvrisiko start

Selvrisiko udnyttet

Selvrisiko rest

Udbetalt tilskud

Lokalbedøvelse

250

250

675

250

425

0

Tandrodsrensning

200

106

425

106

319

0

Fyldning, plast flerfladet

565

565

319

319

0

246

Operativ fjernelse af tand

2.700

2.450

0

0

0

2.450

Tandimplantat

7.000

5.500

0

0

0

5.500

Eksempel 2: Har en tandforsikring fra "danmark" Erhverv og er medlem af Sygeforsikringen "danmark", gruppe 5

Selvrisiko: 675 kr.

Der afregnes først tilskud fra "danmark", herefter fratrækkes selvrisikoen fra beløbet på egenbetalingen efter fratræk af "danmark" tilskud.

Alle beløb er i kr.

Behandling

Udgift hos tandlæge

Max. tilskud fra "danmark"

Egenbetaling efter tilskud fra "danmark"

Max. tilskud fra tandforsikring

Selvrisiko start

Selvrisiko udnyttet

Selvrisiko rest

Udbetalt tilskud i alt

Lokalbedøvelse

250

75

175

250

675

175

500

75

Tandrodsrensning

200

55

145

106

500

106

394

55

Fyldning, plast flerfladet

565

310

255

565

394

255

139

310

Operativ fjernelse af tand

2.700

800

1.900

2.450

139

139

0

2.561

Tandimplantat

7.000

310

6.690

5.500

0

0

0

5.810

Hvad betyder forsikringsår?

Forsikringsåret er den periode forsikringen er i kraft. Første forsikringsår løber fra datoen, hvor gruppeforsikringen blev tegnet, og frem til fornyelsestidspunktet et år efter. Det vil sige fra den dato, hvor virksomhedens aftale om tandforsikring trådte i kraft og frem til fornyelsestidspunktet et år efter. Hvis forsikringen fortsat er i kraft, starter et nyt forsikringsår, som igen løber et år og så videre.

Er du blevet ansat efter forsikringen trådte i kraft i virksomheden, vil dit forsikringsår stadig være fra virksomhedsaftalens starttidspunkt.