Dækning fra sundhedsordning

"danmark" afregner erstatning for Danica Sundhedssikring, PenSam og Skandia - også for patienter, der ikke er medlem af "danmark".

"danmark" betaler de behandlinger, Danica Sundhedssikring, PenSam og Skandia dækker - uanset om kunden er medlem eller ej. Derfor skal "danmark" både have regningsoplysninger fra kunder, der er medlemmer og kunder, som ikke er medlemmer.

Hvis behandlingen er dækket af sundhedsordningen, har patienten fået et brev eller en e-mail med tilsagn om, hvilke behandlinger, sundhedsordningen vil betale.

d-service.dk kan du se ubrugte bevillinger for et konkret cpr-nummer med præcis oplysning om, hvilke ydelser, der er dækket. Klinikken indberetter behandlingen til "danmark", som afregner direkte med behandleren. Patienten skal således ikke lægge ud for behandlingen.

Er prisen højere end sundhedsordningens dækning, må patienten selv betale for behandlingen, og derefter skal klinikken indberette på samme måde, som for medlemmer af "danmark". "danmark" udbetaler i de situationer beløbet til patienten.

Som behandler modtager du som udgangspunkt en samlet udbetaling fra "danmark" en gang om måneden, men du kan også vælge en udbetaling hver gang, du har et beløb til gode. Hver gang modtager du e-mail om overførslen. På d-service.dk kan du se en specifikation af hvad du har fået udbetalt med oplysning om fakturanummer, cpr-nummer mv. Er I flere behandlere, der anvender samme kontonummer, vil I kunne se alle udbetalinger med samme login.

''danmark'' refunderer regninger, når det gælder:

  • Akupunktur
  • Fysioterapi
  • Kiropraktik
  • Kliniske diætister (gælder IKKE Skandia)
  • Psykologhjælp
  • Zoneterapi

Er din kunde dækket?

Tjekliste
  • Kunden skal medbringe brevet, hvor bevillingerne fremgår.
  • "danmark" afregner med dig, dvs. at kunden ikke betaler regningen.
  • Regningen sendes til "danmark" - uanset om kunden er medlem eller ej.
  • "danmark" udbetaler beløbet til din konto.

Særligt for Danica og skandia

Din kunde skal ikke selv betale for behandlingen, og i forbindelse med indberetningen, vælger du "Behandler" i feltet "Tilskud udbetales til". Du skal registrere dine konto-oplysninger før du kan modtage udbetalingen.

Har du ikke en aftale om indberetning med "danmark", skal du sende regningen til "danmark". Regningen skal være udstedt til "danmark" eller Danica/Skandia, så der ikke er tvivl om, at din kunde har modtaget behandling uden at betale for den. 

Bemærk, at Danica/Skandia dækker nogle ydelser, som "danmark" ikke gør, men alle ydelser skal indberettes/være på regningen.

Særligt for PenSam

I forbindelse med indberetningen, vælger du "Behandler" i feltet "Tilskud udbetales til". Du skal registrere dine konto-oplysninger før du kan modtage udbetalingen.

Bemærk, at PenSam dækker nogle ydelser, som "danmark" ikke gør, men alle ydelser skal indberettes. Har du ikke en aftale med "danmark" om indberetning, kan din kunde ikke få erstatning fra PenSam. Kunden må altså finde en anden behandler, hvis PenSam skal dække.

Administration og afregningen for Skandia ophører

Fra den 1. april 2020 vil alle nye behandlingsforløb, hos Skandia/AP Pension, blive administreret af Dansk Sundhedssikring.
Derfor er der startet en afvikling af de eksisterende forløb, som vil løbe frem til den 30. juni 2020.

”danmark” håndterer forløb igangsat før den 1. april 2020. Der kan dog ikke udstedes flere bevillinger i et igangværende forløb.
Det er derfor vigtigt at du kontrollerer, om der er ledige bevillinger i den periode behandlingen har fundet sted, inden du indberetter og opkræver for behandlingen. Dette gøres på d-service på siden Vis bevilling under fanen Ydelser.

Du er også velkommen til at kontakte os på telefon 70 10 90 70 eller via d-service under kontakt.