Gå til hovedindhold

Nyheder fra "danmark"

Her finder du nyheder fra Sygeforsikringen "danmark"

Nr. 2 - maj 2024

Medlemsbladet d-nyt nr. 2 i 2024 er nu udkommet med nyt:

  • "danmark" holder lukket 8.-21. maj

  • Enkelte funktioner lukker tidligere

  • Kom med din mening i ny analyse

  • Husk download af app til mit⁠.dk

Nr. 1 - februar 2024

Medlemsbladet d-nyt nr. 1 - 2024 indeholder bl.a. disse informationer:

  • Vigtig varsel: "danmark" holder lukket i en kort periode i maj

  • Information om mit⁠.dk

  • Ungelinjen og podcast

Det bedste omdømme 6. år i træk

Sygeforsikringen "danmark" har for 6. år i træk vundet førstepladsen som den finansielle virksomhed med det bedste omdømme.

Det er i 2023 6. gang i træk, at Sygeforsikringen "danmark" kommer ind som nummer et når det gælder omdømme. Det viser Finansimage 2023, som udgives af FinansWatch i samarbejde med analyseinstituttet Wilke.

Undersøgelsen bygger på besvarelser fra godt 3.300 repræsentativt udvalgte danskere. Den omfatter bedømmelse af 70 banker, pensions- og forsikringsselskaber på ni parametre: troværdighed, god service, konkurrencedygtige priser, god rådgivning, overholdelse af love og regler, bæredygtig profil, god og synlig kommunikation, god økonomi og udvikling af nye produkter og services.

"Vi er meget stolte og tilfredse med, at det igen er lykkedes at komme ind på en klar førsteplads i den årlige måling af de finansielle virksomheders omdømme", siger Allan Luplau, adm. direktør i Sygeforsikringen "danmark".

"Resultatet kommer ikke bag på os, da FinansWatchs måling stemmer overens med vores egen måling af medlemmernes tilfredshed, som vi netop har gennemført."

"Det er fantastisk, at det er lykkedes specielt, fordi vi samtidig med servicering af vores medlemmer er i fuld gang med at udvikle og teste et helt nyt it-kernesystem. Et system, som vi forventer klart til at sætte i drift i første halvår af 2024. Derfor en stor tak til medarbejderne, som står bag det flotte resultat, hvor vi ligger på førstepladsen på 8 af 9 parametre", siger Allan Luplau.

"danmark" opnår en samlet score i 2023 på 86,5, hvilket er den højeste score i 2023.

9. november 2023

Nr. 4 - november 2023

I d-nyt nr. 4 kan du læse om falske e-mails, finde indkaldelse til medlemsmøde samt varsel af nyt kontingent, nye tilskud og andre ændringer, som træder i kraft den 1. januar 2024.

I dag lancerer vi Ungelinjen!

Ungelinjen er et tilbud om en gratis samtale med en psykolog til "danmark"s unge medlemmer mellem 16 og 25 år. Det er et samarbejde med psykologhuset Encounter, som har stærk erfaring med at hjælpe unge mennesker videre og give dem værktøjer til at håndtere de udfordringer, de står over for.

Livet som ung kan byde på lidt af hvert, og Ungelinjen er en mulighed for at snakke med en psykolog om det, der fylder. Om det er studiestress, venskaber, kærlighed eller noget helt andet, så sidder Ungelinjens dygtige psykologer klar til at hjælpe – intet er for stort eller småt, lover Neela Maria Sris, Encounter.

“Som Danmarks største forening med 2,7 mio. medlemmer vil "danmark" gerne gøre en indsats for at styrke den mentale trivsel hos de unge. Med Ungelinjen ønsker vi at støtte op om en tidlig, forebyggende indsats og give de unge støtte og værktøjer til at komme godt i gang med voksenlivet,” siger Allan Luplau, adm. direktør i Sygeforsikringen "danmark".

Uanset hvilken gruppe man er i hos "danmark", kan unge medlemmer mellem 16 og 25 år nu ringe til Ungelinjen og få en gratis og fortrolig samtale med en psykolog inden for blot få dage.

"danmark" giver uændret tilskud til psykologbehandling hos autoriserede psykologer. Ungelinjen erstatter ikke tilskud til psykologbehandling, men er en hurtig og gratis hjælp til de unge, som har behovet.

1. september 2023

Pressemeddelelse:

 "danmark" stopper fra årsskiftet med generelt at give tilskud til vægttabsmedicin

 Der har været en voldsom stigning i "danmark"s tilskud til vægttabsmedicin, som er uden offentligt tilskud. "danmark" har derfor valgt at fjerne tilskuddet fra årsskiftet - medmindre medlemmet via lægen har fået bevilget enkelttilskud hos Lægemiddelstyrelsen.

 "Stigningen i tilskud til vægttabsmedicin har siden årsskiftet desværre været i et sådant omfang, at "danmark" har været nødt til at se nærmere på, hvordan vi som forening bedst muligt sikrer vores medlemmer bredt set", siger Allan Luplau, adm. direktør i Sygeforsikringen "danmark".

 "Derfor har "danmark" besluttet, at vi fra den 1. januar 2024 fjerner tilskuddet til vægttabsmedicin – uanset præparat – medmindre medlemmet via lægen har fået bevilget enkelttilskud hos Lægemiddelstyrelsen. Det skønnes, at det - samlet set - vil reducere "danmark"s tilskud væsentligt til den meget dyre og livslange brug af vægttabsmedicin".

 "Vi har ønsket på den måde at sikre en fornuftig sammenhæng mellem kontingentets størrelse og tilskud til de medlemmer, for hvem det er vigtigt at få hjælp til egenbetalingen til sikring af sundheden."

Ændrede optagelseskrav fra årsskiftet

Fra 1. januar 2024 vil "danmark" til gengæld gøre det muligt at blive optaget som medlem, selvom man tager vægttabsmedicin, hvis man i øvrigt opfylder helbredskravene for optagelse og er sund og rask.

De aktuelle helbreds- og alderskrav gældende frem til 1. januar 2024 for at blive optaget som medlem er beskrevet på sygeforsikring.dk/helbreds-og-alderskrav.

 Ændringerne i tilskud til vægttabsmedicin og optagelseskravene bliver varslet i det førstkommende nummer af medlemsbladet d-nyt nr. 2. Det vil være tilgængeligt på "danmark"s hjemmeside, sygeforsikring.dk, fra onsdag den 3. maj 2023.

 Fortsat tilskud til diætist

"danmark" giver fortsat tilskud til behandling hos diætister. Tilskud til diætist er beskrevet nærmere på sygeforsikring.dk/tilskud/kliniske-diaetister

28. april 2023


"danmark" igen fundet bedst

Forbrugerne har ifølge Sustainable Brand Index™  igen i 2023 kåret Sygeforsikringen "danmark", som det brand blandt forsikrings- og pensionsselskaber i Danmark, de oplever agerer mest bæredygtigt.

"Præcis, hvad denne vurdering skyldes, ved vi ikke, men vi er naturligvis meget glade for, at de danske forbrugere oplever, at vi i "danmark" opfører os ordentligt og agerer bæredygtigt. Det bestræber vi os også på at gøre i det, vi foretager os", siger Allan Luplau, adm. direktør i Sygeforsikringen "danmark".

"Vi føler os bestemt ikke som frontløberne på bæredygtighedsfeltet. Men vi gør vores bedste for løbende at leve op til de forventninger, som vores mere end 2,7 mio. medlemmer stiller til os, som en ansvarlig forening."

Sustainable Brand Index undersøger årligt forbrugernes oplevelse af 1.600 brands bæredygtighed, i 36 industrier blandt 80.000 forbrugere i 8 lande. Siden 2013 også i Danmark, hvor 9.500 danske forbrugere har deltaget i undersøgelsen og vurderingen af 233 forskellige brands i 23 forskellige brancher.

Det er 10. år i træk, at Sygeforsikringen "danmark" bliver kåret, som vinder i branchen og kategorien forsikrings- og pensionsselskaber.

Der er detaljer at finde om undersøgelsen på www.sb-index.com


9. marts 2023

"danmark" accepterer forebyggende behandling med PrEP på linje med brug af p-piller som prævention

Der har været en kampagne på sociale medier understøttet af AIDS Fondet om manglende optagelse af personer, som tager PrEP-/HIV-medicin forebyggende – selv om de i øvrigt er sunde og raske.

Her anklages Sygeforsikringen "danmark" for at diskriminere den forebyggende indsats ved at fastholde vores helbredskrav for optagelse, som er baseret på en konkret individuel vurdering. Dette er ikke tilfældet. Vi har behandlet alle former for medicinforbrug og behandling ens.

"danmark"s udgangspunkt er, at alle medlemmer skal opfylde de samme objektive helbredskrav for optagelse i de almindelige grupper. Derfor har vi indtil nu ikke dispenseret fra de Generelle forsikringsbetingelser § 1.3.1 ved optagelse af medlemmer. Vi  har derfor heller ikke set bort fra brug af forebyggende PrEP-medicin i vores vurdering af ansøgere.

"danmark" har og vil fortsat fastholde disse objektive helbredskrav for optagelse i de almindelige grupper.

Vi har efter kontakt med Sundhedsstyrelsen fået oplyst, at behandlingen med PrEP, som var igangsat på forsøgsbasis i hospitalsregi af raske personer, er et permanent behandlingstilbud i hospitalsregi. PrEP (pre-exposure prophylaxis) er betegnelsen for den forebyggende behandling, der har vist positive resultater, når raske personer behandles med antiretroviral medicin til forebyggelse af hiv. PrEP mod hiv er et tilbud til personer, som er i særlig høj risiko for smitte med hiv og i øvrigt er sunde og raske.

Med afsæt i vores dialog med Sundhedsstyrelsen, der har bekræftet, at der er tale om et permanent behandlingstilbud i offentligt regi, vil "danmark" fremover undtage brug af denne konkrete forebyggende medicin. Sundhedsstyrelsen kan dog ikke garantere, at det i al fremtid vil være en behandling i offentligt regi.

Med afsæt i disse oplysninger har "danmark" valgt at undtage PrEP-medicin på linje med brug af p-piller som prævention, således at vi:

  1. ser bort fra den forebyggende PrEP-behandling hos sunde og raske personer, som søger optagelse, hvis den konkrete og individuelle vurdering af deres helbred i øvrigt viser, at de opfylder helbredskravene.

  2. undtager tilskud til denne form for medicin for ikke at pålægge de eksisterende medlemmer en ekstra udgift, hvis denne medicin på et tidspunkt ikke længere gives og betales i offentligt regi.

"danmark" håber på den måde at være med til at understøtte de positive resultater af den forebyggende indsats, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, uden at pålægge de eksisterende medlemmer ekstra udgifter.

Vi genbesøger naturligvis de ansøgninger, vi måtte have afvist tidligere, hvis årsagen alene har været brug af forebyggende PrEP-medicin af i øvrigt sunde og raske personer.

20. januar 2023

Det bedste omdømme 5. år i træk

Sygeforsikringen "danmark" har for 5. år i træk vundet førstepladsen som selskabet med det bedste omdømme.

Det sker i ”Finansimage 2022”, som udgives af FinansWatch i samarbejde med analyseinstituttet Wilke.

Undersøgelsen bygger på svar fra 3.000 danskere, der bedømmer 70 banker, pensions- og forsikringsselskaber på en række parametre som service, rådgivning, troværdighed, innovation på produkter.

"Vi er meget stolte og tilfredse med resultatet. Og selv om vi er midt i en omstillingsproces med udskiftning af vores it-kernesystem, så har medarbejderne alligevel lykkedes med at bevare den gode service over for vores medlemsskare", siger Allan Luplau, adm. direktør i Sygeforsikringen "danmark".

Ifølge undersøgelsen opnår Sygeforsikringen "danmark" den højeste samlede score på 86,7 – en fremgang fra 86,4 fra sidste år – og scorer blandt andet højt på service, rådgivning, troværdighed, god økonomi og synlighed.

9. november 2022

Pressemeddelelse Sygeforsikringen "danmark"

Sygeforsikringen "danmark" donerer millionbeløb til sundhedsdonationer

Sygeforsikringen "danmark" donerer i år 150 millioner direkte til sundhedsfremmende projekter, til gavn for alle i hele Danmark. Sundhedsdonationerne finansieres af en del af foreningens investeringsoverskud og går til projekter inden for sundhedsfaglig forskning, forebyggelse og oplysning.

Tilskud til tandlægeregningen, medicin og nye briller. Det er hvad mange forbinder Sygeforsikringen "danmark" med. Men de færreste ved, at foreningen, ud over at hjælpe de over 2,66 millioner medlemmer med tilskud til sundhedsfremmende behandlinger, også arbejder på at forbedre danskernes sundhed på den lange bane. Sygeforsikringen "danmark" har de seneste tre år doneret en del af investeringsoverskuddet til projekter inden for sundhedsfaglig forskning, forebyggelse og oplysning.

”Som Danmarks største forening har vi et ansvar. Ikke ”bare” for at gøre noget godt for sundhedstilstanden i Danmark her og nu, men også for at sikre et sundere Danmark i fremtiden. Sundhedsdonationerne støtter op om initiativer, der kan forbedre danskernes sundhed nu og i fremtiden. Derfor er vi utroligt glade for, at vi igen i år kan donere en del af vores investeringsoverskud til sundhedsfremmende forskning, forebyggelse og oplysning,” fortæller Allan Luplau, adm. direktør i Sygeforsikringen "danmark".

Sundere mund giver bedre livskvalitet

Et af de projekter, der har modtaget støtte gennem Sygeforsikringen "danmark"s sundhedsdonationer, er "sund mund hele livet". Et sundhedsområde der, ifølge Esben Boeskov Øzhayat, har været både overset og underprioriteret. Projektet har været i gang siden september 2021 og fokuserer på at forbedre den orale sundhed hos sårbare ældre, for på denne måde at øge livskvaliteten hos de ældre og samtidig spare penge på behandlinger i sundhedsvæsnet.

”Det er nok overraskende for mange, at det at have dårlige tænder og en dårlig mundhygiejne faktisk har en sammenhæng med andre alvorlige sygdomme, for eksempel sukkersyge og hjertekarsygdomme og endda lungebetændelse, som ofte er livstruende for skrøbelige ældre. Støtten fra Sygeforsikringen "danmark" har hjulpet os godt på vej med at udvikle en ny og permanent model for god oral sundhed for ældre i Danmark,” fortæller lektor Esben Boeskov Øzhayat på Odontologisk Institut ved Københavns Universitet.

Sygeforsikringen "danmark" har netop lanceret en ny hjemmeside ”sundhedsdonationer.dk”, for at øge opmærksomheden på de sundhedsfremmende og forebyggende projekter. Samtidig er det nemt for ansøgere at søge om en del af donationspuljen via den nye hjemmeside. Fristen for ansøgninger er den 1. juli 2022 kl. 12.00.

Læs mere om Projekt "Sund mund hele livet" samt de øvrige projekter på: sundhedsdonationer.dk

Maj 2022

På vej mod ny digital it-platform

Sygeforsikringen "danmark" har valgt at skifte til en ny digital platform for at sikre fortsat effektive, agile, udviklings- og driftssikre it-systemer til glæde for vores medlemsbetjening.

"danmark" har, efter en omfattende analyse og budrunde med deltagelse af mange og meget kvalificerede bud, valgt en leverandør til at stå for udviklingen af denne nye fremtidssikrede digitale systemplatform. En digital platform med nye it-systemer, som skal sørge for en effektiv og sikker håndtering af den daglige digitale it-behandling og -service til gavn for "danmark", vores medlemmer og samarbejdspartnere – herunder også kunderne i vores datterselskaber Administrationsselskabet og "danmark" Erhverv.

"Vi glæder os meget til at komme i gang med at udvikle "danmark"s nye digitale it-platform, som skal være med til at styrke vores fortsatte digitaliseringsrejse til gavn for vores medlemmer og samarbejdspartnere. Det er et større transformationsprogram, som skal danne grundlaget for en fortsat udvikling af vores medlemsservice og en løbende tilpasning til de nye krav og forventninger, som digitaliseringen stiller", siger Allan Luplau, adm. direktør i Sygeforsikringen "danmark".

Sygeforsikringen "danmark" forventer, at arbejdet vil ske i tæt samarbejde med Netcompany. Den endelige beslutning om at udvikle en ny digital it-platform bliver dog først taget ved udgangen af året. Men allerede nu går forarbejdet og en nærmere analyse i gang. Planen er at have den nye digitale it-platform klar i løbet af de kommende 3-4 år.

"danmark" er en medlemsejet forening stiftet i 1973 og har oplevet en stigende tilgang, som betyder at "danmark" i dag tæller næsten 2,6 mio. medlemmer. Foreningen giver hvert år mere end 90 % af kontingentet tilbage til medlemmerne i form af tilskud til sundheds- og sygdomsbehandling.

Nærmere information om udviklingsprojektet forventes i slutningen af året og vil være at finde på "danmark"s hjemmeside sygeforsikring.dk.

1. oktober 2020

Mandlig Badmintonspiller

Du kan hurtigt få brug for "danmark"

Når du er medlem af "danmark", får du tilskud til tandlæge, briller, kontaktlinser, fysioterapi, vaccination, diætist, jordemoder og meget mere. Meld dig ind nu, mens du er rask. Du kan hurtigt få brug for "danmark"s mere end 350 forskellige tilskud.