Gå til hovedindhold

Etiske retningslinjer

Her kan du læse om de etiske retningslinjer, som behandleren skal overholde.

Med henvisning til Branchens etiske retningslinjer for sundhedsforsikringsområdet (vedtaget af F&Ps bestyrelse 26. april 2012) henstiller "danmark" til behandlere inden for sundhedsvæsenet:

At der fremsendes udskrivningsbrev til alment praktiserende læge og/eller henvisende læge, i de tilfælde hvor det findes relevant. Når fremsendelse kræver samtykke fra medlemmet/patienten, skal behandlingsstedet indhente dette.

At sundhedsudbydere indberetter oplysninger til Sundhedsstyrelsens registre og til de kliniske kvalitetsdatabaser.

At utilsigtede hændelser bliver indberettet til Dansk PatientSikkerhedsDatabase (DPSD).

For så vidt angår alternative behandlere dækker "danmark" udelukkende behandling hos alternative behandlere, der er registeret alternativ behandler (RAB) af en brancheforening, som er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed til at registrere alternative behandlere.

For nærmere information læs "danmark"s dækninger og takster samt de generelle forsikringsbetingelser.