Basis-Sygeforsikring

Et tilbud til dig, der ikke har brug for "danmark"s tilskud lige nu, men som ønsker at sikre dig retten til at få tilskud fra "danmark" engang i fremtiden - uden at skulle afgive fornyet helbredserklæring. Medlemskabet giver nemlig mulighed for gruppeskift, når blot du har haft Basis-Sygeforsikring i et år.

Pris (2021)

99 kr. pr. kvartal 396 kr. pr. år

Prisen er inkl. 1,1 % i afgift til staten.

Bliv medlem af Basis-Sygeforsikring

Hvis du ikke er medlem af "danmark", kan du melde dig ind, hvis du opfylder betingelserne. Læs om indmeldelse.

Hvis du er medlem, kan du frit vælge, hvilken gruppe du ønsker at være medlem af. Det eneste krav er, at du har været medlem i din nuværende gruppe i mindst 1 år. Læs om gruppeskift.

Bliv medlem

Når særlige omstændigheder gør sig gældende

Gruppe S er et særligt tilbud, der i visse tilfælde kan tilbydes ansøgere under 60 år, der ikke opfylder "danmark"s almindelige helbredsbetingelser. Gruppe S giver ikke tilskud til medicinudgifter.

Du kan ikke selv vælge Gruppe S, men skal søge om medlemskab på almindelig vis. "danmark" foretager herefter altid en personlig, individuel vurdering af din ansøgning. Du får efterfølgende svar på, om du kan optages som medlem på almindelige vilkår eller om du eventuelt kan tilbydes et medlemskab af Gruppe S.

Læs om Gruppe S

Gruppe 5

Det får du i Gruppe 5

Med Gruppe 5 sikrer du dig tilskud til de regelmæssige udgifter til medicin, tandlæge, vaccination, briller og kontaktlinser. Skulle du få behov for behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, akupunktør, zoneterapeut eller psykolog, giver vi også tilskud til det. Som medlem af Gruppe 5 kan du også få tilskud til visse behandlinger i udlandet (EU/EØS-landene).

Pris (2021)

380 kr. pr. kvartal 1.520 kr. pr. år

Prisen er inkl. 1,1 % i afgift til staten.

Bliv medlem af Gruppe 5

Hvis du ikke er medlem af "danmark", kan du melde dig ind, hvis du opfylder betingelserne. Læs om indmeldelse.

Hvis du er medlem, kan du frit vælge, hvilken gruppe du ønsker at være medlem af. Det eneste krav er, at du har været medlem i din nuværende gruppe i mindst 1 år. Læs om gruppeskift.

Bliv medlem

Når særlige omstændigheder gør sig gældende

Gruppe S er et særligt tilbud, der i visse tilfælde kan tilbydes ansøgere under 60 år, der ikke opfylder "danmark"s almindelige helbredsbetingelser. Gruppe S giver ikke tilskud til medicinudgifter.

Du kan ikke selv vælge Gruppe S, men skal søge om medlemskab på almindelig vis. "danmark" foretager herefter altid en personlig, individuel vurdering af din ansøgning. Du får efterfølgende svar på, om du kan optages som medlem på almindelige vilkår eller om du eventuelt kan tilbydes et medlemskab af Gruppe S.

Læs om Gruppe S

Gruppe 1

Det får du i Gruppe 1

Med Gruppe 1 får du foruden alle de tilskud som Gruppe 5 giver, bl.a. også tilskud til fodbehandling, udvidet tandbehandling samt fuld dækning af den andel af udgifterne til tilskudsberettiget medicin, hvor den offentlige sygesikring giver tilskud. Efter et år giver dækningen desuden et væsentligt tilskud til udgifter til en række operationer, da tilvalget Operation er en del af dækningen. Gruppe 1 giver også mulighed for tilskud til visse behandlinger og operationer i udlandet (EU/EØS-landene).

Pris (2021)

863 kr. pr. kvartal 3.452 kr. pr. år

Prisen er inkl. 1,1 % i afgift til staten.

Bliv medlem af Gruppe 1

Hvis du ikke er medlem af "danmark", kan du melde dig ind, hvis du opfylder betingelserne. Læs om indmeldelse.

Hvis du er medlem, kan du frit vælge, hvilken gruppe du ønsker at være medlem af. Det eneste krav er, at du har været medlem i din nuværende gruppe i mindst 1 år. Læs om gruppeskift.

Bliv medlem

Dødsfaldsdækning

Hvis du er mellem 16 og 59 år og har været uafbrudt medlem af Gruppe 1 i de seneste 5 år, er du omfattet af en dødsfaldsdækning.

Når særlige omstændigheder gør sig gældende

Gruppe S er et særligt tilbud, der i visse tilfælde kan tilbydes ansøgere under 60 år, der ikke opfylder "danmark"s almindelige helbredsbetingelser. Gruppe S giver ikke tilskud til medicinudgifter.

Du kan ikke selv vælge Gruppe S, men skal søge om medlemskab på almindelig vis. "danmark" foretager herefter altid en personlig, individuel vurdering af din ansøgning. Du får efterfølgende svar på, om du kan optages som medlem på almindelige vilkår eller om du eventuelt kan tilbydes et medlemskab af Gruppe S.

Læs om Gruppe S

Gruppe 2

Det får du i Gruppe 2

Med Gruppe 2 får du foruden alle de tilskud som Gruppe 1 giver, også tilskud til læge-/speciallægehjælp og laboratorieundersøgelser samt fuld dækning af udgifterne til tilskudsberettiget medicin, uanset om den offentlige sygesikring giver tilskud til det fulde medicinkøb eller ej.

Pris (2021)

1.072 kr. pr. kvartal 4.288 kr. pr. år

Prisen er inkl. 1,1 % i afgift til staten.

Bliv medlem af Gruppe 2

Hvis du ikke er medlem af "danmark", kan du melde dig ind, hvis du opfylder betingelserne. Læs om indmeldelse.

Hvis du er medlem, kan du frit vælge, hvilken gruppe du ønsker at være medlem af. Det eneste krav er, at du har været medlem i din nuværende gruppe i mindst 1 år. Læs om gruppeskift.

Bliv medlem

Dødsfaldsdækning

Hvis du er mellem 16 og 59 år og har været uafbrudt medlem af Gruppe 2 i de seneste 5 år, er du omfattet af en dødsfaldsdækning.

Når særlige omstændigheder gør sig gældende

Gruppe S er et særligt tilbud, der i visse tilfælde kan tilbydes ansøgere under 60 år, der ikke opfylder "danmark"s almindelige helbredsbetingelser. Gruppe S giver ikke tilskud til medicinudgifter.

Du kan ikke selv vælge Gruppe S, men skal søge om medlemskab på almindelig vis. "danmark" foretager herefter altid en personlig, individuel vurdering af din ansøgning. Du får efterfølgende svar på, om du kan optages som medlem på almindelige vilkår eller om du eventuelt kan tilbydes et medlemskab af Gruppe S.

Læs om Gruppe S

Tilskud Gruppe 5 Gruppe 1 Gruppe 2
TANDBEHANDLING (ALMINDELIG)      
TANDBEHANDLING (STØRRE)      
TANDPROTETISK ARBEJDE      
BØRNETANDPLEJE      
MEDICIN
Indberettet til CTR (Konto A):
- Andel med off. tilskud
- Andel uden off. tilskud
Uden off. tilskud eller indberettet til CTR (Konto C)

 

50%

25%

25%

 

100%

50%

50%

 

100%

100%

50%

BRILLER      
KONTAKTLINSER      
FYSIOTERAPI      
KIROPRAKTIK      
OSTEOPATI      
PSYKOLOGHJÆLP      
VACCINATION      
AKUPUNKTUR      
ZONETERAPI      
JORDEMODER      
BRYSTPUMPE      
KLINISKE DIÆTISTER      
FODINDLÆG      
HØREAPPARAT      
OPERATIONER      
FODBEHANDLING      
PLEJE AF DØENDE I HJEMMET      
BEGRAVELSESHJÆLP      
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER      
LABORATORIEUNDERSØGELSER      
SPECIALLÆGER MV.      

 

I denne gruppe kan du få tilskud, hvis du har haft tilvalget Operation i mere end 12 måneder. I denne gruppe giver "danmark" tilskud. I denne gruppe giver "danmark" ikke tilskud.