Gå til hovedindhold
kontakt

Gebyrer

Her kan du læse mere om "danmark"s gebyrer i forbindelse med opkrævning, betaling, opsigelse og andet.

 • "danmark" opkræver ikke gebyr for indbetalinger.

 • Er du optaget som medlem før den 1. januar 2018, kan du blive fritaget for digital post mod et gebyr på 50 kr. i kvartalet. Dog skal du opfylde nogle krav. 

  Hvis du er fritaget for digital post i det offentlige, bortfalder gebyret.

 • Vi opkræver et gebyr på 6 kr., hvis du ønsker at få dit tilskud overført til din bankkonto hurtigere end på almindelig vis. Vi kalder det en straksudbetaling.

 • Hvis "danmark" ikke har modtaget din kontingentindbetaling inden betalingsfristen, sender vi en rykkerskrivelse. "danmark" opkræver et rykkergebyr på 95 kr. for hver rykker.

  Hvis "danmark" yder henstand, vil vi opkræve et henstandsgebyr på 35 kr.

 • "danmark" opkræver et gebyr, hvis du ønsker at blive meldt ud inden for det første år, eller hvis du ønsker at opsige en tilvalgsforsikring inden for de første 12 måneder.

  Udmeldelse kan ske med 30 dages varsel. Hvis det sker inden for de første 12 måneder af medlemskabet, vil gebyret være som vist herunder. Beløbet er pr. betalende medlem.

  "danmark" medlemskab:

  Gruppe 5

  500 kr.

  Gruppe 1

  1.000 kr.

  Gruppe 2

  1.000 kr.

  Gruppe S

  500 kr.

  Basis-Sygeforsikringen

  250 kr.

  Tilvalgsforsikringer:

  Rejse Europa

  125 kr.

  Rejse EuropaPlus

  250 kr.

  Rejse Verden

  700 kr.

  Børn Sygdom

  475 kr.

  Børn Ulykke

  350 kr.

  Børn Kombi

  850 kr.

  "danmark" Erhverv:

  ”danmark” Erhverv opkræver et gebyr, hvis en ægtefælle/samlever eller barn mellem 18 og 25 år ønsker at ophæve deres tillægsforsikring inden for de første 12 måneder.

  Tillægsforsikringen kan opsiges med 30 dages varsel. Hvis det sker inden for de første 12 måneder, vil gebyret være som vist herunder. Beløbet er pr. betalende forsikrede.

  Tillægsforsikring - "danmark" Erhverv

  500 kr.

 • Apoteket modtager et gebyr for den service, apoteket yder "danmark". Gebyret opkræves hos de medlemmer, der køber medicin. Vi fratrækker derfor et gebyr til apoteket, når vi udbetaler tilskud til medicin. Gebyret bliver indeksreguleret pr. 1. juli hvert år.

  Når du får udbetalt dine tilskud, vil du på specifikationen af tilskuddene kunne se, hvor meget der er trukket fra til gebyr til apoteket.

  Gebyret er en kompensation til apotekerne for arbejdet med at sende automatiske indberetninger til "danmark" om dine medicinindkøb. Det er ikke muligt at undgå gebyret ved selv at komme med regningen.

  Gebyret er 94 øre pr. præparat (fra 1. juli 2023):

  • Et medlem, der køber et præparat, vil således blive opkrævet et gebyr på 0,94 kr.

  • Et medlem, der køber 2 præparater, vil blive opkrævet 1,88 kr. – uanset om begge præparater købes samtidigt, eller om de købes hver for sig.