Gebyrer

Opkrævningsgebyr

"danmark" opkræver ikke gebyr for indbetalinger, men derimod giver "danmark" rabat, hvis du vælger at betale for flere kvartaler samtidigt.

Læs om rabat

Gebyr for fritagelse for digital post

Er du optaget som medlem før den 1. januar 2018, kan du blive fritaget for digital post mod et gebyr på 50 kr. i kvartalet. Dog skal du opfylde nogle krav. 

Hvis du er fritaget for digital post i det offentlige, bortfalder gebyret.

Læs om krav

Gebyr ved straksudbetaling (hurtigere udbetaling)

Vi opkræver et gebyr på 10 kr., hvis du ønsker at få dit tilskud overført til din bankkonto hurtigere end på almindelig vis. Vi kalder det en straksudbetaling.

Rykkergebyr

Hvis "danmark" ikke har modtaget din kontingentindbetaling inden betalingsfristen, sender vi en rykkerskrivelse. "danmark" opkræver et rykkergebyr på 95 kr. for hver rykker.

Hvis "danmark" yder henstand, vil vi opkræve et henstandsgebyr på 35 kr.

Opsigelsesgebyr

"danmark" opkræver et gebyr, hvis du ønsker at blive meldt ud inden for det første år, eller hvis du ønsker at opsige en tilvalgsforsikring inden for de første 12 måneder.

Udmeldelse kan ske med 30 dages varsel. Hvis det sker inden for de første 12 måneder af medlemskabet, vil gebyret være som vist herunder. Beløbet er pr. betalende medlem.

"danmark" medlemskab:

Gruppe 5 500 kr.
Gruppe 1 1.000 kr.
Gruppe 2 1.000 kr.
Gruppe S 500 kr.
Basis-Sygeforsikring 250 kr.

 

Tilvalgsforsikringer:

Rejse Europa 125 kr.
Rejse EuropaPlus 250 kr.
Rejse Verden 1.000 kr.
Børn Sygdom 475 kr.
Børn Ulykke 350 kr.
Børn Kombi 850 kr.

 

"danmark" Erhverv:

”danmark” Erhverv opkræver et gebyr, hvis en ægtefælle/samlever eller barn mellem 18 og 25 år ønsker at ophæve deres tillægsforsikring inden for de første 12 måneder.

Tillægsforsikringen kan opsiges med 30 dages varsel. Hvis det sker inden for de første 12 måneder, vil gebyret være som vist herunder. Beløbet er pr. betalende forsikrede.

Tillægsforsikring – danmark ”Erhverv” 500 kr.

Gebyr til apoteket

Apoteket modtager et gebyr for den service, apoteket yder "danmark". Gebyret opkræves hos de medlemmer, der køber medicin. Vi fratrækker derfor et gebyr til apoteket, når vi udbetaler tilskud til medicin. Gebyret bliver indeksreguleret pr. 1. juli hvert år.

Når du får udbetalt dine tilskud, vil du på specifikationen af tilskuddene kunne se, hvor meget der er trukket fra til gebyr til apoteket.

Gebyret er en kompensation til apotekerne for arbejdet med at sende automatiske indberetninger til "danmark" om dine medicinindkøb. Det er ikke muligt at undgå gebyret ved selv at komme med regningen.

Gebyret er 82 øre pr. præparat (fra 1. juli 2019):

  • Et medlem, der køber et præparat, vil således blive opkrævet et gebyr på 0,82 kr.
  • Et medlem, der køber 2 præparater, vil blive opkrævet 1,64 kr. – uanset om begge præparater købes samtidigt, eller om de købes hver for sig.