Lønpolitik

Sygeforsikringen "danmark"s bestyrelse har vedtaget en lønpolitik, som er godkendt af generalforsamlingen 29. april 2020.

"danmark"s lønpolitik har til formål at medvirke til, at aflønning af ledelsen og ansatte, der har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil, ikke fører til overdreven risikovillig adfærd. Lønpolitikken skal således medvirke til, at "danmark"s ledelse og væsentlige risikotagere arbejder for at fremme en sund og effektiv risikostyring.

Lønnen skal være i overensstemmelse med "danmark"s værdier, forretningsstrategi og langsigtede mål, og lønnen må ikke indebære risiko for interessekonflikter.

Læs Sygeforsikringen "danmark"s politik om aflønning her:

Politik om aflønning