Gå til hovedindhold
kontakt

Lønpolitik

Sygeforsikringen ”danmark”s bestyrelse har vedtaget en lønpolitik, som er godkendt af generalforsamlingen.

Sygeforsikringen "danmark"s bestyrelse har vedtaget en lønpolitik, som er godkendt af generalforsamlingen 28. april 2023.

"danmark"s lønpolitik har til formål at medvirke til, at aflønning af ledelsen og ansatte, der har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil, ikke fører til overdreven risikovillig adfærd. Lønpolitikken skal således medvirke til, at "danmark"s ledelse og væsentlige risikotagere arbejder for at fremme en sund og effektiv risikostyring.

Lønnen skal være i overensstemmelse med "danmark"s værdier, forretningsstrategi og langsigtede mål, og lønnen må ikke indebære risiko for interessekonflikter.

Læs Sygeforsikringen "danmark"s politik om aflønning her: