Gå til hovedindhold

Medlemsmøder

"danmark" holder medlemsmøder rundt om i landet én gang om året.

"danmark" holder medlemsmøder rundt om i landet én gang om året. Her orienterer vi om "danmark"s virksomhed, og du kan deltage i debatten om, hvilke forslag fra medlemmerne "danmark" skal give tilskud til.

Du kan deltage på alle medlemsmøder, men du har kun stemmeret på mødet i den kreds, du tilhører. For at få adgang til medlemsmøderne skal du medbringe bevis for, at du er medlem af "danmark":

  • Log ind og udskriv et medlemsbevis eller download det på din telefon, så du kan vise det, når du ankommer.

  • Vis et kontoudtog eller en oversigt fra Betalingsservice.

Find dit medlemsmøde

Dagsorden for alle møderne

  1. Valg af dirigent

  2. Beretning om "danmark"s virksomhed i det foregående år

  3. Valg af kredsens repræsentanter og suppleanter

  4. Behandling af evt. forslag fra lokalbestyrelse og drøftelse af evt. forslag fra medlemmer

  5. Eventuelt

Medlemsforslag

Sygeforsikringen "danmark" er en medlemsejet forening. Vi modtager gerne dit forslag som medlem til, hvad vi fremover skal give tilskud til.

Fælles regler

Der gælder følgende fælles regler for samtlige medlemsmøder:

Forslag til valg af repræsentanter og suppleanter skal være anmeldt skriftligt til lokalbestyrelsen og modtaget på det lokale afdelingskontor senest 7 dage før mødet holdes.

For at kunne vælges som repræsentant eller suppleant skal du være fyldt 16 år og bo i det geografiske område, som er beskrevet ud for hvert enkelt møde, der annonceres i d-nyt nr. 4 hvert år inden.

For at kunne stille op som repræsentant eller suppleant skal du være foreslået af lokalbestyrelsen eller af mindst 5 medlemmer fra det geografiske område, hvorfra du kan vælges som kandidat. Et medlem kan kun være stiller for én kandidat.

Forslag, som ønskes drøftet på et medlemsmøde, kan sendes i perioden fra medio februar til 15. november året før, medlemsmødet finder sted. Forslag sendes ved at logge på sygeforsikring.dk. På Min side finder du et link til Medlemsforslag.

Lokalafdelingens vedtægter findes her på sygeforsikring.dk. Du kan også få vedtægterne tilsendt sammen med en oversigt over valgte repræsentanter ved at henvende dig til det afdelingskontor, der betjener den lokalafdeling af "danmark", hvor du bor.