Medlemsmøder

På grund af COVID-19 har vi været nødsaget til at flytte det årlige medlemsmøde i din lokalafdeling. Nye oplysninger om tid og sted vil fremgå af listen under "Find dit medlemsmøde" her på siden.


"danmark" holder medlemsmøder rundt om i landet én gang om året. Her orienterer vi om "danmark"s virksomhed, og du kan deltage i debatten om, hvilke forslag fra medlemmerne "danmark" skal give tilskud til.

Du kan deltage på alle medlemsmøder, men du har kun stemmeret på mødet i den kreds, du tilhører. For at få adgang til medlemsmøderne skal du medbringe bevis for, at du er medlem af "danmark":

 • Log ind og udskriv et medlemsbevis eller download det på din telefon, så du kan vise det, når du ankommer. 
 • Vis et kontoudtog eller en oversigt fra Betalingsservice.

Find dit medlemsmøde

Tid og sted for medlemsmødet:

Torsdag 8. april 2021 - kl. 19:30.
Hotel Scandic Eremitage, Lyngby Storcenter
Klampenborgvej 230
2800 Lyngby
På mødet skal der vælges 5 repræsentanter og op til 5 suppleanter.
Der er adgang for kørestolsbrugere.
Kreds 2: Ballerup, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal kommune.

Særlige forholdsregler til medlemsmøderne 2021

Grundet situationen med COVID-19 (coronavirus) skal nedenstående forholdsregler overholdes til "danmark"s medlemsmøder 2021

Generelle forholdsregler

 • Følg sundhedsmyndighedernes anbefalinger og mød kun op, hvis du er helt rask 

 • Brug mundbind eller visir, når du går eller står op 

 • Host og nys i ærmet 

 • Hold afstand

 • Sprit hænderne af, når du kommer ind, og når du har rørt ved noget 

Ved ankomst til medlemsmødet

 • Ved ankomst bliver dit navn registreret af hensyn til en evt. senere smitteopsporing 

 • Ved ankomst undersøger vi, om du er stemmeberettiget og stemmeseddel udleveres 

 • Ved indgangen til lokalet skal hænderne sprittes af 

 • Følg anvisningerne og gå til din siddeplads 

Under medlemsmødets afholdelse

 • Under medlemsmødet skal du blive siddende på den samme plads  

 • Når du sidder på din plads, kan du tage mundbind eller visir af 

 • Du skal sidde med ansigtet vendt fremad

 • Når du rejser dig, så skal du tage mundbind eller visir på 

 • Stemmesedlerne vil blive indsamlet 

Ved medlemsmødets afslutning

 • Alle forlader salen ved medlemsmødets afslutning efter nærmere anvisninger. 
 • Hold afstand og undlad at forsamles i grupper. Følg altid myndighedernes retningslinjer – både uden for lokalerne og i bygningen. 

Dagsorden for alle møderne

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om "danmark"s virksomhed i det foregående år
 3. Valg af kredsens repræsentanter og suppleanter
 4. Behandling af evt. forslag fra lokalbestyrelse og drøftelse af evt. forslag fra medlemmer
 5. Eventuelt

Medlemsforslag

Sygeforsikringen "danmark" er en medlemsejet forening. Vi modtager gerne dit forslag som medlem til, hvad vi fremover skal give tilskud til.

Læs om medlemsforslag

Fælles regler

Der gælder følgende fælles regler for samtlige medlemsmøder:

 • Forslag til valg af repræsentanter og suppleanter skal være anmeldt skriftligt til lokalbestyrelsen og modtaget på det lokale afdelingskontor senest 7 dage før mødet holdes.
 • For at kunne vælges som repræsentant eller suppleant skal du være fyldt 16 år og bo i det geografiske område, som er beskrevet ud for hvert enkelt møde, der annonceres i d-nyt nr. 4 hvert år inden.
 • For at kunne stille op som repræsentant eller suppleant skal du være foreslået af lokalbestyrelsen eller af mindst 5 medlemmer fra det geografiske område, hvorfra du kan vælges som kandidat. Et medlem kan kun være stiller for én kandidat.
 • Forslag, som ønskes drøftet på et medlemsmøde, kan sendes i perioden fra medio februar til medio november året før, medlemsmødet finder sted. Forslag sendes ved at logge på sygeforsikring.dk med NemID. På Min side finder du et link til Medlemsforslag.
 • Lokalafdelingens vedtægter findes her på sygeforsikring.dk. Du kan også få vedtægterne tilsendt sammen med en oversigt over valgte repræsentanter ved at henvende dig til det afdelingskontor, der betjener den enkelte lokalafdeling af "danmark", hvor du bor.