Medlemsmøder

"danmark" holder medlemsmøder rundt om i landet én gang om året. Her orienterer vi om "danmark"s virksomhed, og du kan deltage i debatten om, hvilke forslag fra medlemmerne "danmark" skal give tilskud til.

Du kan deltage på alle medlemsmøder, men du har kun stemmeret på mødet i den kreds du tilhører. For at få adgang til medlemsmøderne skal du medbringe bevis for, at du er medlem af "danmark":

 • Bestil et medlemsbevis: Log ind med NemID eller ring til os.
 • Vis det seneste indbetalingskort, et kontoudtog eller en oversigt fra Betalingsservice.

Dagsorden for alle møderne

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om "danmark"s virksomhed i det foregående år
 3. Valg af kredsens repræsentanter og suppleanter
 4. Behandling af forslag fra lokalbestyrelsen og/eller medlemmer
 5. Eventuelt

Medlemsforslag

Sygeforsikringen "danmark" er en medlemsejet forening. Vi modtager gerne dit forslag som medlem til, hvad vi fremover skal give tilskud til.

Læs om medlemsforslag

Fælles regler

Der gælder følgende fælles regler for samtlige medlemsmøder:

 • Forslag til valg af repræsentanter og suppleanter skal være anmeldt skriftligt til lokalbestyrelsen og modtaget på det lokale afdelingskontor senest syv dage før mødet afholdes.
 • For at kunne vælges som repræsentant eller suppleant skal man bo i det geografiske område, som er beskrevet, når du søger efter, hvor dit medlemsmøde afholdes.
 • For at kunne stille op som repræsentant eller suppleant skal man være foreslået af lokalbestyrelsen eller af mindst fem medlemmer fra det geografiske område, hvorfra man som kandidat kan vælges. Et medlem kan kun være stiller for én kandidat.
 • Det er ikke længere muligt at indsende forslag til et medlemsmøde i 2017. Fra midten af februar 2017 kan du sende forslag til et medlemsmøde i 2018.
 • Se lokalafdelingens vedtægter eller få vedtægterne tilsendt sammen med en oversigt over valgte repræsentanter ved at henvende dig til det afdelingskontor, der betjener den enkelte lokalafdeling af "danmark". Adresser på lokalkontorerne findes under hver lokalafdeling.
 • Det fælles telefonnummer er 7010 9070.
 • Denne information gælder som officiel mødeindkaldelse.