Gå til hovedindhold
kontakt

Medlemsforslag

Som medlem af Sygeforsikringen "danmark" har du mulighed for at komme med forslag til nye tilskudsområder eller forhøjelse af eksisterende tilskud.

Hvis du er medlem og har et forslag til nye tilskudsområder eller forhøjelse af eksisterende tilskud, kan du stille dit forslag til os, når du er logget ind. På Min side i boksen Her finder du... vælger du linket Medlemsforslag.

Fristen for at indsende medlemsforslag, som ønskes drøftet på det førstkommende medlemsmøde i starten af året, er den 15. november året inden. Hvis du indsender et medlemsforslag efter denne dato, kan du ikke forvente, at medlemsforslaget kommer med på førstkommende medlemsmøde.

Inden du sender forslaget, anbefaler vi, at du læser afsnittet "Vurdering af nye eventuelle tilskudsområder" på denne side. Du kan også læse om de tilskud, der tidligere har været forslået af medlemmerne.

Forslag på medlemsmøde

"danmark" holder årligt medlemsmøder rundt om i landet i starten af året, og medlemsforslag er et fast punkt på dagsordenen.

Når alle medlemsmøder og repræsentantskabsmøder er afholdt, går alle forslag og indstillinger til drøftelse i bestyrelse og direktion.

"danmark"s direktion og bestyrelse orienteres om samtlige indkomne medlemsforslag.

Vurdering af nye eventuelle tilskudsområder

Sygeforsikringen "danmark" er kendt for let forståelige dækninger, der giver tryghed for medlemmerne i form af stor økonomisk værdi af medlemskabet ved høje erstatnings- og lave omkostningsprocenter gennem digitalisering.

Vi er et gensidigt, dvs. medlemsejet, forsikringsselskab. I modsætning til et kommercielt forsikringsselskab har "danmark" ikke en målsætning om at skabe eller maksimere profit. Vi har derimod et ønske om, at flest mulig af de indbetalte kontingentkroner skal retur til medlemmerne i form af tilskud.

"danmark" fungerer på de fleste områder som et supplement til den offentlige sygesikring, og "danmark"s tilskud og procedurer er som udgangspunkt bygget op omkring den offentlige sygesikrings overenskomster og formularer. Alt dette blandt andet for at sikre, at behandlingen er entydig og afgrænset og underlagt offentligt tilsyn og kontrol.

Vi anbefaler hverken bestemte behandlinger eller behandlere, og vores tilskud skal ikke ses som en anbefaling i sig selv. Vurdering af enkelte behandlingsformer og deres virkning, altså evidensvurdering, lader vi det offentlige om. Alt dette er nødvendigt for, at vi fortsat kan have ensartede og effektive afregningsrutiner, så vi kan efterleve den vedtagne strategi om at have lave administrationsomkostninger, et stabilt kontingentniveau og en høj tilbagebetalingsprocent.

Når "danmark" indfører et nyt tilskudsområde, skal vi derfor ikke alene være opmærksomme på balancen mellem kontingent og tilskud, men også have fokus på, om administrationen – herunder kontakten med behandlerne – medfører væsentlige omkostninger. Endelig skal vi også have for øje, at et nyt tilskud som udgangspunkt skal være relevant og tilgængeligt for de fleste af "danmark"s medlemmer.

Alternative behandlingsformer er som udgangspunkt svære at afgrænse og ikke underlagt offentlig kontrol og tilsyn. Tilskud til nye (alternative) behandlingsformer medfører derfor relativt store administrationsomkostninger samt naturligvis selve erstatningen. Det betyder – alt andet lige – at medlemskabet bliver dyrere for alle medlemmerne, hvilket i sagens natur er en hårfin balance, når vi samtidig gerne vil fastholde eksisterende medlemmer, også dem der aktuelt kun modtager ingen eller lave tilskud.

Medlemsmøder

"danmark" holder medlemsmøder rundt om i landet én gang om året. Her orienterer vi om "danmark"s virksomhed, og du kan deltage i debatten, om hvilke forslag fra medlemmerne, "danmark" skal give tilskud til.