Forslag til medlemsmøder

Se de forslag som bliver behandlet på de næste medlemsmøder. Du finder også afgørelser på de forslag, der tidligere er blevet drøftet.

Forslag til medlemsmøderne 2020

Frederikshavn, 14. januar
Mulighed for at betale kontingent månedsvis
Tilskud til fysiurgisk massage udført af RAB-godkendt behandler

Vester Skerninge, 20. januar
Tilskud til kraniosakral terapi

Højslev, 21. januar
Dækning i de lande, hvor EU-sygesikring er gyldig

Middelfart, 21. januar
Tilskud til kraniosakral terapi

Skørping, 21. januar
Tilskud til alt, hvad lægen ordinerer

Helsingør, 22. januar
Tilskud til kraniosakral terapi
Tilskud til fysiurgisk massage udført af RAB-godkendt behandler
Tilskud til massage
Registrering af succesrate ved/af lægeindgreb

Herning, 23. januar
Mulighed for at betale kontingent månedsvis

Kerteminde, 23. januar
Tilskud til fodbehandling udført af statsautoriseret fodterapeut Gr. 5

Lyngby, 29. januar
Tilskud til fodbehandling for medlemmer i Gr. 5

Horsens, 30. januar
Dækningsperiode for rejseforsikring udvides til f.eks. 3 og 6 mdr. i Europa

Næstved, 30. januar
Samme tilskud til fodbehandling i alle grupper
Tilskud til kraniosakral terapi

Vejle, 30. januar
Tilskud til kraniosakral terapi

Forslag til medlemsmøderne 2019

Odense, 22. januar
Tilskud til fodbehandling ved statsaut. fodterapeut for medlemmer i Gruppe 5

Svendborg, 23. januar
Tilskud til kraniosakral terapi

København, 30. januar
Tilskud til behandling af karsprængninger
"danmark" stopper med at investere i kul, olie og gas fra 1. januar 2020

Aalborg, 31. januar
Tilskud til kraniosakral terapi
Kampagne for bedre tandpleje til ældre

Aarhus, 31. januar
Tilskud til privat talepædagog

Horsens, 6. februar
Tilskud til psykolog uanset diagnose

Forslag til medlemsmøderne 2018

Aarhus, 25. januar
Tilskud til privat talepædagog.
Forhøjet tilskud til flerstyrke kontaktlinser.

Esbjerg, 31. januar
Tilskud til proteindrik.

Fredericia, 8. februar
Tilskud til lægeordinerede støttestrømper.
Tilskud til kraniosakralterapi.

Helsingør, 24. januar
Tilskud til ernæringspræparater.

Herning, 25. januar
Tilskud til psykologbehandlinger, selvom psykologen ikke indberetter elektronisk.

Roskilde, 1. februar
Forhøjet tilskud til flerstyrke kontaktlinser.

Forslag til medlemsmøderne 2017

Brande, 26. januar
Tilskud til laserbehandling.

Glostrup, 25. januar
Tilskud til osteopati.

Hillerød, 23. januar
Tilskud til psykomotorisk terapi.

Holstebro, 24. januar
Tilskud til laserbehandling.

Lyngby, 1. februar
Tilskud til laserterapi.

Middelfart, 8. februar
Tilskud til natlinser.

Skørping, 19. januar
Tilskud til kraniosakral terapi.

Aalborg, 31. januar
At hæve aldersgrænsen for, hvornår VKS udløber.

Aarhus, den 26. januar
Tilskud til synstræning.
Opsætte aldersgrænsen for at blive medlem af "danmark" til f.eks. 70 år.

Forslag til medlemsmøderne 2016

Aalborg, den 21. januar
Tilskud til fysiurgisk massage udført af RAB-registreret behandler.

Frederikshavn, den 18. januar
Tilskud til behandling udført af RAB-registreret kinesiolog.

Helsingør, den 18. januar
Tilskud til specialfremstillet fodtøj.
Laserbehandling i bevægeapparatet.

Horsens, den 3. februar
Tilskud til spacer til inhalationsbehandling af astma- og KOL-patienter.
Tilskud til kraniosakralterapi. 

Kjellerup, den 2. februar
Tilskud til kraniosakralterapi. 

Roskilde, den 4. februar
Tilskud til osteopati.

Sønderborg, den 28. januar
Tilskud til receptpligtig medicin købt i udlandet.

Vedtagne forslag

Her kan du se nogle af de forslag om tilskud, der tidligere er drøftet på "danmark"s medlemsmøder, og som i dag er en del af tilskudsreglerne.

Kliniske diætister

Nogle sygdomme kan helbredes eller forebygges ved at patienten ændrer kostvaner. På den baggrund, og efter forslag fra medlemmerne, har "danmark" indført tilskud til konsultation hos en klinisk diætist.

Nåleakupunktur

På medlemsmøderne i 2010 blev muligheden for tilskud til akupunktur behandlet, og der var et stort flertal for forslaget. Vores egne undersøgelser bekræftede, at der generelt var stor interesse for tilskud til akupunktur.

I november 2010 blev forslag om tilskud til akupunktur vedtaget af delegeretforsamlingen.

Et væsentligt element i beslutningsprocessen var, at der findes en RAB-registreringsordning for akupunktører. Derudover blev der i overvejelserne om tilskud til akupunktur taget højde for tilgængeligheden af behandlingsformen, dvs. antallet af behandlere og deres geografiske placering i landet samt det generelle omfang af danskernes anvendelse af behandlingsformen, altså udbredelse i Danmark. Endelig spillede muligheden for at kunne afgrænse behandlingsformerne i forhold til f.eks. wellness ind i overvejelserne.

Tandkroner i Gruppe 5

Medlemmer af Gruppe 1 og 2 kan få tilskud til "større tandbehandling", herunder tandkroner. Medlemmer af Gruppe 5 kan derimod ikke få tilskud til "større tandbehandling", men alene til "almindelig tandbehandling".

Oprindelig var det sådan, at hvis et medlem af Gruppe 5 fik en tandkrone, var der således ikke tilskud, selvom tandkronen i praksis "erstattede" en større tandfyldning.

Det blev derfor fra medlemsside foreslået, at medlemmer af Gruppe 5 skulle have et tilskud til tandkroner, der svarer til tilskuddet på en plastfyldning. Forslaget blev vedtaget og indarbejdet i tilskudstaksterne.

Zoneterapi

På medlemsmøderne i 2009 var der en positiv stemning over for tilskud til zoneterapi. Vores egne undersøgelser bekræftede, at der generelt var stor interesse for tilskud til zoneterapi. Bestyrelsen overvejede derfor, hvordan en enkel administration kunne sikres, og på delegeretmødet i november 2009 blev forslag om tilskud til zoneterapi vedtaget.

I beslutningsprocessen blev der lagt vægt på, at der findes en RAB-registreringsordning for zoneterapeuter. Derudover blev der taget højde for tilgængeligheden af behandlingsformen, dvs. antallet af behandlere og deres geografiske placering i landet samt det generelle omfang af danskernes anvendelse af behandlingsformen, altså udbredelse i Danmark. Endelig spillede muligheden for at kunne afgrænse behandlingsformerne i forhold til f.eks. wellness ind i overvejelserne.

Forslag der ikke er blevet vedtaget

Nedenfor er der gjort rede for den hidtidige behandling af nogle forslag, vi har modtaget gentagne gange. Du er velkommen til at fremsætte forslag uanset, at tilsvarende forslag tidligere har været drøftet.

Børns aldersgrænse

I "danmark" kan børn være gratis medforsikrede, indtil de fylder 16 år.

Der har flere gange været stillet forslag om, at børn skulle være kontingentfri, indtil de fyldte 18 år. Forslaget vil medføre betydelige omkostninger for "danmark", hvis to hele fødselsårgange bliver kontingentfri. Det vil give "danmark" et indtægtstab på ca. 57 mio. kroner. Forslaget kan derfor ikke støttes.

Vi opfatter "danmark"s tilbud om, at børn er gratis, indtil de fylder 16, som et generøst tilbud.

Forud for gratisperiodens ophør sender vi et såkaldt 16-års brev til policeindehaveren, hvor vi oplyser, at gratisperioden ophører. Herefter er op til forældrene at vurdere, om den unges medlemskab skal fortsætte.

Ergoterapi

Formålet med ergoterapi er at træne patienten til at klare dagligdagen med mindst mulig hjælp og størst mulig livskvalitet. Ergoterapi kan have stor betydning i forbindelse med visse sygdomstilstande og kan f.eks. hjælpe ved genoptræning af hjerneskadede og hjælpe demente.

Det er imidlertid "danmark"s vurdering, at langt de fleste af de områder, hvor en ergoterapeutisk indsats er relevant, er områder, der i forvejen er dækket af de kommunale forpligtelser i forhold til plejekrævende borgere.

Holdningen er derfor, at "danmark" aktuelt ikke går videre i den retning.

Kosttilskud

Sygeforsikringen "danmark" giver tilskud til receptpligtig medicin, der indberettes elektronisk af apoteket jf. vores gældende takstbrochure.

Det er imidlertid ikke muligt for "danmark" at administrere tilskud til vitaminer eller for den sags skyld andre kosttilskud og præparater, der kan købes uden recept. Dette gælder også, selv om lægen konkret har udstedt recept.

Den konsekvens er nødvendig, for at vi fortsat kan have ensartede og effektive afregningsrutiner, så vi kan efterleve den vedtagne strategi om at have lave administrationsomkostninger, et stabilt kontingentniveau og en høj tilbagebetalingsprocent.

Forslaget om tilskud til kosttilskud kan derfor ikke støttes.

Kraniosakral terapi

Vi har gennem de seneste år modtaget flere forslag om tilskud til kraniosakral terapi (KST).

Vi ønsker i videst muligt omfang at imødekomme medlemmernes ønsker, men er i sagens natur nødt til at have flere ting for øje, herunder at vi er en forening med mere end 2,4 mio. medlemmer - med deres individuelle ønsker og behov.

Som udgangspunkt er Sygeforsikringen "danmark"s rutiner og procedurer bygget op omkring den offentlige sygesikrings overenskomster og formularer – det gælder bl.a. fysioterapi og kiropraktik. Det er nødvendigt, for at vi fortsat kan have ensartede og effektive afregningsrutiner, så de indbetalte kontingentkroner kan anvendes til tilskud frem for til administration.

De offentlige overenskomster omfatter ikke tilskud til zoneterapi eller nåleakupunktur. Beslutningsprocessen forud for indførelse af disse tilskud er kort beskrevet højere oppe på denne side.

Leje af briller

I forbindelse med et løft af tilskuddene til optikområdet blev det i 2006 besluttet, at "danmark" ikke længere skulle give tilskud til briller, der var udleveret i abonnement eller på lejebasis, og hvor ejerskabet til brillen IKKE overgik til medlemmet.

Det var vores erfaring, at disse konstruktioner havde til formål at opnå så hyppige skift af briller som muligt. Det er et formål, som "danmark" ikke har nogen interesse i at støtte.

Massage

Massage er ikke dækket af overenskomsterne mellem behandlerne og den offentlige sygesikring. Da afgrænsningen af massage som sygdomsbehandling og som en mere generel velværeydelser også forekommer vanskelig, har "danmark" hidtil afvist at give tilskud hertil.

Super Sole

Forslaget har været fremført på en række medlemsmøder. Forslaget kan ikke støttes, da fremstilling af fodindlæg hos fysioterapeuter ikke er omfattet af overenskomsten mellem den offentlige sygesikring og fysioterapeuterne.

Teststrimler til måling af diabetes

Der er tale om et hjælpemiddel, der købes uden recept. "danmark" har derfor ikke nogen mulighed for at kontrollere, hvem der er den egentlige bruger af teststrimlerne. Er der tale om insulinkrævende diabetes, er der 100 % offentligt tilskud og dermed ingen egenbetaling.