Gå til hovedindhold
kontakt

Helbreds- og alderskrav

Hvis du gerne vil være medlem af "danmark", skal du opfylde vores helbreds- og alderskrav, have bopæl i Danmark og være tilmeldt det danske folkeregister. Se mere her på siden.

For at blive medlem af en af "danmark"s grupper, skal du opfylde følgende betingelser:

  • Dit ønske om indmeldelse i "danmark" skal være modtaget af "danmark", inden du er fyldt 60 år.

  • Du skal være fuldstændig rask i optagelsesøjeblikket og ikke lide af nogen ofte tilbagevendende sygdom eller af nogen legemssvaghed, der medfører, at "danmark" påtager sig en forøget risiko for dækning af medicin- eller andre behandlingsudgifter (dog kan du optages i "danmark", såfremt den tilbagevendende sygdom eller legemssvaghed ikke medfører en forøget risiko for "danmark").

  • Du må ikke forvente at få eller have haft noget forbrug af medicin (undtaget PrEP-medicin) inden for de seneste 12 måneder. Det er uden betydning, om man selv afholder udgifterne til medicinen, ligesom det er uden betydning, om medicinen tages til forebyggelse af sygdom eller i øvrigt tages som led i et sygdomsforløb.

  • Du må ikke være henvist til, forvente at skulle eller have været i behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, psykolog eller andre behandlere inden for de seneste 12 måneder.

  • Hvis din behandling skyldes, at du er gravid, kan du alligevel godt blive medlem.

  • Du skal have fast bopæl i Danmark (undtaget Grønland og Færøerne) og være tilmeldt det danske folkeregister. Du kan også blive optaget som medlem, hvis du opholder dig midlertidigt i udlandet og har et dansk cpr-nummer.

Hvad er en legemssvaghed?

En legemssvaghed kan betegnes som et anatomisk forhold, der gør, at man har funktionsnedsættelse. Det kan f.eks. være tilbagevendende eller permanente smerter, men også andre problemer, som f.eks. fertilitetsproblemer, medfødte misdannelser, hudsygdomme, menstruationsforstyrrelser, mave-/tarmproblemer, operationer på fordøjelsessystemet.

Typisk vil det være forhold, der gør, at man har eller har haft behov for mere kontakt end normalt med sundhedsvæsenet i form af f.eks. læge, psykolog eller andet sundhedspersonale for udredning, behandling eller kontrol.

Sådan bedømmer vi

Sygeforsikringen "danmark" udelukker ikke nødvendigvis personer, der ikke er fuldstændigt raske eller har en legemssvaghed fra at blive optaget i "danmark"s almindelige grupper.

I forbindelse med ansøgning om medlemskab af "danmark" skal man blandt andet svare på, om man lider af en sygdom, legemssvaghed eller har været til behandling inden for de seneste 12 måneder. Hvis man ikke kan svare nej til dette, bliver man bedt om at oplyse, hvad sygdommen/legemssvagheden består i, og hvilken behandling man har modtaget.

Når "danmark" modtager ansøgningen, vil der ske en individuel stillingtagen til, om den konkrete sygdom/legemssvaghed betyder en forøget risiko for at få medicin eller behandlinger. Der er tale om en ren medicinsk vurdering, som bliver foretaget af meget erfarne forsikringsmedarbejdere i tæt samarbejde med vores rådgivende læge.

Vurderingen indebærer, at personer med et handicap/legemssvaghed, som ikke giver en forøget risiko for brug af medicin eller andre behandlinger, vil kunne blive optaget i en af de fire almindelige grupper. Til eksempel kan nævnes personer der er døve eller blinde – men kan også være personer med medfødte misdannelser, amputationer og lignende.

Vejledning til udfyldelse af helbredsoplysninger

Her finder du vejledning til udfyldelse af helbredsoplysninger i forbindelse med ansøgning om medlemskab af Sygeforsikringen "danmark"

Genetiske undersøgelser

Sygeforsikringen "danmark" anvender ikke genetiske undersøgelser i vores bedømmelse af din ansøgning. I henhold til Forsikringsaftalelovens § 3a må "danmark" ikke anmode om eller indhente eller modtage og bruge oplysninger, der kan belyse en persons arveanlæg og risiko for at udvikle eller pådrage sig sygdomme.

Hvis vi modtager en ansøgning, som indeholder oplysninger om genetiske undersøgelser, kan vi blive nødt til at bede dig om at søge medlemskab på ny. Hvis vi på et senere tidspunkt – altså efter indmeldelsen - får disse oplysninger, vil de blive returneret.

Læs Forsikringsbetingelser

Mandlig Badmintonspiller

Du kan hurtigt få brug for "danmark"

Når du er medlem af "danmark", får du tilskud til tandlæge, briller, kontaktlinser, fysioterapi, vaccination, diætist, jordemoder og meget mere. Meld dig ind nu, mens du er rask. Du kan hurtigt få brug for "danmark"s mere end 350 forskellige tilskud.