Gå til hovedindhold
kontakt

Vejledning til udfyldelse af helbredsoplysninger

Her finder du vejledning og information om de oplysninger, du skal give "danmark" for at blive medlem.

Hvorfor skal jeg give oplysninger om mit helbred?

Du skal besvare en række spørgsmål om dit helbred, så Sygeforsikringen ”danmark” kan vurdere, om dine helbredsforhold udgør en forøget forsikringsrisiko på optagelsestidspunktet. "danmark” vurderer altså, om der er en forøget risiko for, at du får brug for behandling – både med medicin og andre typer behandlinger. Det er meget vigtigt, at du besvarer alle spørgsmål nøjagtigt, ellers risikerer du i værste fald, at dit medlemskab annulleres.

Hvilke oplysninger skal jeg ikke give?

  • Du skal ikke oplyse om resultatet af gentests, det vil sige undersøgelser, der kan belyse dine arveanlæg og deraf følgende risiko for fremtidige sygdomme. ”danmark” må ikke anmode om, modtage eller behandle oplysninger om resultatet af gentests.

  • Du skal ikke oplyse om brug af briller eller kontaktlinser, medmindre synskorrektionen skyldes bagvedliggende sygdom.

  • Du skal ikke oplyse om p-piller som svangerskabsforebyggende midler.

  • Besvarelsen må ikke indeholde oplysninger om andre personer end dig selv eller dit barn, hvis du søger det optaget.

Hvilke oplysninger skal jeg give?

Når du vil ansøge om medlemskab af Sygeforsikringen ”danmark”, skal du udfylde en helbredserklæring og eventuelt besvare supplerende spørgsmål. Når du udfylder helbredserklæringen og de andre spørgsmål, er det meget vigtigt at:

  • du besvarer alle spørgsmål

  • du giver oplysninger om nuværende og tilbagevendende sygdomme, symptomer og legemssvagheder.

  • En legemssvaghed kan betegnes som et anatomisk forhold, der gør, at man har funktionsnedsættelse. Det kan f.eks. være tilbagevendende eller permanente smerter, men også andre problemer, som f.eks. fertilitetsproblemer, medfødte misdannelser, hudsygdomme, menstruationsforstyrrelser, mave-/tarmproblemer, operationer på fordøjelsessystemet. Typisk vil det være forhold, der gør, at man har eller har haft behov for mere kontakt end normalt med sundhedsvæsenet i form af f.eks. læge, psykolog eller andet sundhedspersonale for udredning, behandling eller kontrol.

  • du giver oplysninger om både varigt og midlertidigt forbrug af medicin. Medicin omfatter både receptpligtig medicin og medicin købt i håndkøb og kan eksempelvis være tabletter, mikstur, injektioner, medicinske plastre, medicinsk tandpasta eller shampoo købt på recept.

  • du oplyser, hvis du forventer at få et forbrug af medicin. Det kunne for eksempel være fertilitetsmedicin.

  • du giver oplysninger om undersøgelser, behandlinger og kontroller hos alle typer behandlere, sygehuse og lignende. Eksempler på behandlere kunne være læger, fysioterapeuter, kiropraktorer eller psykologer. Det kan blive aktuelt at indsende journaloplysninger med oplysning om behandlingsdatoer, behandlinger, sygdomsstatus og prognose. Journaloplysningerne må i givet fald kun indeholde relevante oplysninger og kun oplysninger om dig eller det barn, du søger om optagelse af.

Hvis du er i tvivl om besvarelsen af spørgsmålene, f.eks. med hensyn til diagnoser og datoer, kan du kontakte din læge eller se på sundhed.dk, inden du udfylder erklæringen. Lægen har ofte oplysningerne i journalen. Lægens eventuelle honorar betales ikke af Sygeforsikringen ”danmark”.

Sådan bedømmer vi

"danmark" udelukker ikke nødvendigvis personer, der ikke er fuldstændigt raske eller har en legemssvaghed fra at blive optaget i "danmark"s almindelige grupper.

I forbindelse med ansøgning om medlemskab af "danmark" skal man blandt andet svare på, om man lider af en sygdom, legemssvaghed eller har været til behandling inden for de seneste 12 måneder. Hvis man ikke kan svare nej til dette, bliver man bedt om at oplyse hvad sygdommen/legemssvagheden består i og hvilken behandling man har modtaget.

Når "danmark" modtager ansøgningen, vil der ske en individuel stillingtagen til om den konkrete sygdom/legemssvaghed betyder en forøget risiko for at få medicin eller behandlinger. Der er tale om en ren medicinsk vurdering, som bliver foretaget af meget erfarne forsikringsmedarbejdere i tæt samarbejde med vores rådgivende læge.

Vurderingen indebærer, at personer med et handicap/legemssvaghed, som ikke giver en forøget risiko for brug af medicin eller andre behandlinger, vil kunne blive optaget i en af de fire almindelige grupper. Til eksempel kan nævnes personer der er døve eller blinde – men kan også være personer med medfødte misdannelser, amputationer og lignende.

Ansvaret for at skemaet udfyldes korrekt er dit og dit alene

Nogle er tilbøjelige til at bagatellisere problemer med eksempelvis ryggen eller fortie brug af piller. Andre har for eksempel svært ved at fortælle om psykiske lidelser og kønssygdomme, men du kan trygt give os dine følsomme personoplysninger. Kun de personer, der skal behandle din sag, ser dine oplysninger, og de har alle tavshedspligt ifølge loven.

Kommer du i tanke om noget, du har glemt at oplyse os, skal du kontakte os ved at logge ind og sende os besked.

Hvad sker der med mine helbredsoplysninger?

Dine helbredsoplysninger bliver behandlet fortroligt, og vi opbevarer dem sikkert. Du kan læse mere om, hvordan "danmark" behandler dine personoplysninger i vores Persondatapolitik.